Libérie: Zahraniční obchod a investice

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

0,69

0,83

0,6

0,21

0,33

Dovoz

1,95

1,96

1,01

1,44

1,52

Saldo

-1,26

-1,13 

-0,53

-1,23

-1,19

Údaje jsou mld. USD
Zdroj: African Economic Outlook

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Libérie vyváží především do Číny (18,9 %), USA (11,1 %), Španělska (10,6 %), Francie (8,8 %) či Alžírska (7,9 %). 

Zboží se dováží hlavně ze Singapuru (29,6%) Jižní Korey (26,9 %), Číny (13,8 %) a Japonska (13,8 %). 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem je kaučuk (206,8 mil. USD/60 %), zlato (13,3 mil. USD), diamanty (10 mil. USD) a káva (3,4 mil. USD).

Nejdůležitějším dovozním artiklem jsou strojní a dopravní zařízení (215,2 mil. USD), potraviny a živá zvířata (206,8 mil. USD), PHM (147,2 mil. USD) a spotřební zboží (104,7 mil. USD).

Další informace: www.tradingeconomics.com.

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóna volného obchodu, Monrovia Industrial Park (Bushrod Island, na předměstí Gardersville, 6 km od přístavu, o rozloze 450 ha) vznikla v 1975. Správu teritoria posléze od Liberia Industrial Free Zone Authority, LIFZA, převzala národní investiční komise (National Investment Commission, NIC).

Investoři disponují řadou výjimek a zvýhodnění (sektorových, objemových, oblastních: pětileté daňové prázdniny, osvobození od dovozních i podnikových daní/ze zisku, ad.; zj,.  v oblasti turistiky výrobků s min. 60 % místních surovin, energetika, zdravotnictví, bydlení, doprava, ICT, finančnictví; investice nad 20 mil. USD; investic na JV země, ad.) Vláda usiluje o rozšíření konceptu i mimo hl. město.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Informace o investicích www.investliberia.gov.lr.

Přímé zahraniční investice (FDI) se odhadují na 236 milionů USD do září 2014. Převody od donorů jsou odhadovány na 43,6 % HDP, nárůst byl zazamenán v odpovědi na Ebolu.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zóna volného obchodu, Monrovia Industrial Park (Bushrod Island, na předměstí Gardersville,6 kmod přístavu, o rozloze450 ha) vznikla v 1975. Správu teritoria posléze od Liberia Industrial Free Zone Authority, LIFZA, převzala národní investiční komise (National Investment Commission, NIC).

Investoři disponují řadou výjimek a zvýhodnění (sektorových, objemových, oblastních: pětileté daňové prázdniny, osvobození od dovozních i podnikových daní/ze zisku, ad.; zj,.  v oblasti turistiky výrobků s min. 60 % místních surovin, energetika, zdravotnictví, bydlení, doprava, ICT, finančnictví; investice nad 20 mil. USD; investic na JV země, ad.) Vláda usiluje o rozšíření konceptu i mimo hl. město.

Další informace: www.liberiatripod.com.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: