Litva: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 12. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Vilniusu (Litva)

Odkaz na aktuální verzi perspektivních položek českého exportu z Mapy oborových příležitostí ve výběru pro Litvu : http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=LT

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní položky

Automobilová doprava

Litevská vláda považuje za jednu z klíčových oblastí dalšího rozvoje i využití EU fondů modernizaci městské dopravy. Ze strukturálních fondů na období 2007-2013 byl zrealizován projekt kombinovaného rozvoje dopravy šetrné k životnímu prostředí v pěti hlavních litevských městech – Vilniusu, Kaunasu, Klajpédě, Šiauliai a Panevéžysu. Jednalo se o výměnu starých dieselových autobusů vyrobených mezi 1983 a 1997 za nové hybridní či CNG vozy. Další prostředky byly alokovány na rozvoj trolejbusové dopravy. Z vyjádření primátora Kaunasu i dalších zdrojů lze očekávat pokračování tohoto trendu i s ohledem na rostoucí městskou populaci v Litvě.

Nábytkářský průmysl

Výroba nábytku tvoří i s ohledem na dostupnost suroviny a relativně nízkou úroveň mezd významný segment litevského lehkého průmyslu a má potenciál k dalšímu růstu. Významným tahounem růstu je zvyšující se objem dodávek pro švédské nadnárodní řetězce IKEA, JYSK a další odběratele zejména z Německa, V. Británie, Dánska, Francie atd. Podle dostupných údajů z roku 2012 působilo v sektoru 722 společností, zaměstnávajících 20 300 osob, z toho 97,5% patřilo mezi MSP. Nárůst exportu za 1-8/2015 dosáhl 4% oproti stejnému období 2014.

Obranný průmysl

Litevská vláda odsouhlasila na rok 2016 další navýšení rozpočtu Ministerstva obrany, které má být určeno primárně na akvizice (o 1/3 oproti 2015, tj. celkem 574 mil. EUR, neboli 1,48% HDP). Tento trend by měl pokračovat i v následujících letech, neboť vláda hodlá dosáhnout cíle 2% HDP na obranu již v roce 2018. Konjunktuře nadále „nahrává“ pokračující konflikt na Ukrajině a stále asertivnější ruská zahraniční politika. V letošním roce kupř. LT armáda pořídila houfnice, nová bojová vozidla pěchoty, radiokomunikační prostředky, zájem projevila o střelné zbraně jak pro pravidelné jednotky, tak i pro speciální útvary, jedná o zakázce na komunikační a řídicí systém atd. Litevský obranný průmysl rovněž hledá partnery pro případnou spolupráci na třetích trzích.

Stavební průmysl

Litva postrádá dostatek vlastních kapacit pro nezbytnou a postupně se rozjíždějící masívní rekonstrukci a zateplování zejména obytných budov, jejímž cílem je zvýšit stále kriticky nízkou energetickou účinnost. Vláda v současné době řeší otázku financování a podpory projektů rekonstrukce zejména panelových domů, hledá vhodný model (využití EU fondů, samofinancování kombinované s příspěvky ze státního/místního rozpočtu). Město Vilnius kupř. ještě letos hodlá vytipovat celkem 50 objektů, kde dojde k postupné rekonstrukci a zvýšení energetické efektivity. Tento proces je v Litvě stále pouze v rané fázi. Samotný stavební sektor vykázal v roce 2014 nárůst produkce o 16,7% a přes mírné zpomalení tempa ekonomiky je očekáván další pozitivní vývoj.

Zábava a volný čas

Jako perspektivní na litevském trhu se jeví zboží se snadno identifikovatelnými motivy postav z českých filmů pro děti. Na litevském trhu zatím patří psací potřeby mezi výrazně omezený sortiment, škála zahrnuje buďto dovoz levné produkce z Číny, nebo na opačném konci spektra drahého značkového zboží. Na místním trhu tak existuje příležitost pro dodávky takových psacích a kreslících potřeb, které doplní celou škálu nabízeného sortimentu. Dalším artiklem, jehož potenciál na místním trhu narůstá s ohledem na vhodné geografické podmínky a zvyšující se zájem o aktivní způsob života, jsou koloběžky, tříkolky, kola.

Privatizační a rozvojové projekty

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Termín

Název

Partner

Popis

27.04.2016

Seminář "MHD v Litvě - příležitosti pro české firmy"

české firmy

Prezentace firem - dodavatelů dopravních prostředků (trolejbusy, autobusy, elektrobusy) a zařízení/služeb pro městskou dopravu pro zástupce pěti největších litevských měst. Projekt ekonomické diplomacie zahrnující vedle samotného semináře i druhou fázi - uspořádání incomingové mise litevských představitelů do ČR (setkání s vybranými MHD v ČR, zástupci magistrátů a návštěva českých firem). 

21.-22.05.2016, září 2016

Projekt "Více českých potravin a nápojů na litevský trh"

CzechTrade, CzechTourism, Magistrát hl.m. Prahy, SVSB, firmy

Akce v rámci projektu ek. diplomacie na podporu českého exportu potravin a nápojů na litevský trh spojené s propagací ČR i v jiných oborech (kupř. sklářství, bižuterie), turistickém ruchu.
- Český den ve Vilniusu 21.5.2016
- Český "brunch" v hotelu Novotel 22. 5. 2016
- prezentace a degustace vína z ČR na ZÚ Vilnius v polovině září 2016

září 2016

Seminář pro české firmy - dodavatele pro železniční dopravu

 ACRI

Vzhledem k existenci zajímavých projektů v oblasti železniční dopravy v Litvě, dobrým referencím a zájmu českých firem navrhl ZÚ Vilnius uspořádat seminář LŽ v ČR (23.5.2016 při návštěvě LT premiéra) a pro české firmy a LŽ ve Vilniusu (předběžně září 2016). 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: