Lombardie uděluje 4 miliony euro 28 obcím pro obnovitelné zdroje energie

29. 5. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 28.05.2012
  • Zdroj: Infobuild energia

Regionální odbor životního prostředí a energetických sítí regionu Lombardie nadělila cca 4 miliony euro do projektů obnovitelných zdrojů energie, které podporují instalaci nových elektráren s tepelnými čerpadly využívajícími geotermální energii. Regionální finance jsou určeny pro města, která chtěla realizovat vytápěcí/chladící zařízení pomocí tepelných čerpadel. Nové fondy pomohou zhruba 150 projektům. Financování je reakcí na silnou poptávku po alternativních zdrojích energie, která pochází z jednotlivých teritorií. Lombardie chce být dobrým příkladem pro ostatní regiony a obce.

Schválené projekty musí být realizovány do 31.12.2013. Financování ze strany regionu pokryje 80 % výdajů na každý projekt až do celkové částky 500.000 euro. Odhaduje se, že realizace těchto projektů pomůže ušetřit cca 140 tun nafty a 500 tun/rok CO2.

 Zpracovala ředitelka kanceláře CzechTrade Milán.

Tisknout Vaše hodnocení: