Lotyšsko stále zaostává v exportu a importu za svými sousedy

23. 8. 2017

  • Země: LV - Lotyšsko
  • Datum zveřejnění: 01.08.2017

Podle údajů Ústředního statistického úřadu byly vývoz a dovoz Lotyšska za prvních pět měsíců roku nižší než v Litvě a Estonsku,
Lotyšsko vyvezlo v lednu až květnu zboží v hodnotě 4.404 miliard eur, Litva vyvezla za 10,35 miliardy eur, Estonsko vyvezlo za 5.294 miliard eur.
Z toho do EU vyvezlo Lotyšsko 74 % zboží. Export Litvy do EU činil 59 % z celkového objemu a export Estonska do EU činil 72 %.
Dovoz Lotyšska v prvních pěti měsících roku činil 5.371 miliard eur, Litva dovezlo zboží v hodnotě 11.522 miliard eur, Estonsko - 6.265 miliard eur.
Z toho Lotyšsko dovezlo 78 % celkového dovozu z EU, Litva - 70 %, Estonsko - 82 %.
Bilance zahraničního obchodu v období leden až květen 2017 byla ve všech třech pobaltských zemích negativní. Nejvyšší obchodní deficit byl v Litvě - 1,172 miliard eur. V Lotyšsku byl obchodní deficit ve výši 966.7 milionů EUR a v Estonsku - 971.2 milionů eur.

Zdroj: LETA/BNS, 1 srpna 2017
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraninčí kanceláře CzechTrade Riga

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: