LPG je na Ukrajině poprvé populárnější než benzín

22. 1. 2018

  • Země: UA - Ukrajina
  • Datum zveřejnění: 22.01.2018

V roce 2017 objem trhu se zkapalněným uhlovodíkovým plynem dosáhl 1,6 mil. t, což je o 8,4 % více oproti roku 2016.

Domácí produkce představovala 25 % zdrojového zásobování trhu (v 2016 činila 28 %), zbytek objemu naplnily zahraniční zdroje. Hlavní domácí výrobci Ukrhazvydobuvannja a Ukrnafta snížily produkci LPG  o 1 % a 14 % přiměřeně.

Největším dodavatelem na ukrajinský trh zůstává Ruská federace: cca 570 tis. t se dovezlo z Ruska přímo, ještě asi 215 tis.t – formou tranzitu přes běloruské terminály. Výsledkem toho poklesl celkový podíl Ruské federace na bilanci ukrajinského trhu s LPG v roce 2017 z 53 % na 50 %.

Dodávky běloruských exportérů činily v roce 2017 cca 293 tis. t. Podíl běloruského plynu se na ukrajinském trhu zvýšil z 16 % na 21 %.

V roce 2017 byl také zaznamenán prudký nárůst dovozu LPG z Kazachstánu. Během sledovaného období dovoz z této země činil 51 tis. t, zatímco v roce 2016 byly dodávky pouze 9,6 tis. t. Tato dynamika je výsledkem vstupu  na ukrajinský trh společnosti Tengizchevroil, která uzavřela na konci roku 2017 řádu dlouhodobých smluv s ukrajinskými obchodníky.

Zdroj: www.dt.ua
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: