Lucembursko: Vztahy země s EU

13. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

Lucembursko patří k aktivním podporovatelům EU. Stálo za mnoha programovými inovacemi unie (euro, Schengen, superpočítačová síť).

K nejbližším partnerům v Unii patří Belgie, resp. země Beneluxu. Vzhledem k jazykové dispozici i poloze je v mnohém názorově velmi blízko Německu a Francii.

3.1. Zastoupení EU v zemi

V zemi působí Zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu.

Lucemburk je sídlem řady  instutucí EU:

  • Generální sekretariát Evropského parlamentu
  • Vybraná Generální ředitelství Evropské komise
  • Soudní dvůr EU a Tribunál Soudního dvora EU
  • Evropský účetní dvůr
  • Evropská investiční banka
  • Evropský investiční fond
  • EUROSTAT
  • Publikační kancelář EU

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy země jsou upraveny na základě dispozic systému vniřního trhu EU, včetně úpravy vztahů s třetími zeměmi na základě společného celního sazebníku, resp. Společné obchodní politiky EU.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vzhledem k vysokému stupni rozvinutosti země je podpora strukturálních fondů EU omezena (100 % lucemburských regionů převyšuje 90% průměrný HDP na obyvatele EU).

V období 2014-2020 je pro Lucembursko v rámci Kohezní politiky EU alokováno 60 mil. eur.

V rámci vládních priorit jsou upřednostňovány projekty z oblasti vývoje a výzkumu, sociální a v rostoucí míře environmentální agendy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: