Lucembursko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V zemi působí Zastoupení Evropské komise a rovněž Informační kancelář Evropského parlamentu. Lucemburk je navíc sídlem některých dalších instutucí EU:

  • Generální sekretariát Evropského parlamentu
  • Vybraná Generální ředitelství Evropské komise
  • Soudní dvůr EU a Tribunál Soudního dvora EU
  • Účetní dvůr Evropské unie
  • Evropská investiční banka
  • Evropský investiční fond
  • EUROSTAT
  • Publikační kancelář EU

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy země jsou upraveny na základě vniřního trhu EU, včetně úpravy vztahů s třetími zeměmi na základě společného celního sazebníku, respektive Společné obchodní politiky EU.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Vzhledem k rozvinutosti země je podpora strukturálních fondů EU omezena, 100 % lucemburských regionů převyšuje 90% průměrný HDP na obyvatele EU. V období 2014-2020 je pro Lucembursko alokováno 60 mil. eur v rámci Kohezní politiky EU. V rámci vládních priorit budou upřednostňovány projekty z vývoje a výzkumu, sociální nebo environmentální agendy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: