Macao: ekonomická zpráva za rok 2016

1. 2. 2017 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Macao: ekonomická zpráva za rok 2016 Macajská ekonomika v posledních letech nevykazovala přírůstky s ohledem na propad příjmů ze sektoru herního průmyslu, který je stěžejním tvůrcem hrubého domácího produktu země a který byl ovlivněn zejména hospodářským poklesem a protikorupčními opatřeními v kontinentální Číně. HDP poklesl v roce 2015 o 21,5% a v roce 2016 podle údajů za leden až září o dalších 5,4 %.

Vývoj hospodářství v roce 2016 a opatření vlády na restrukturalizaci ekonomiky

Pozitivní je informace za samotné 3. čtvrtletí, kdy došlo k obratu a poprvé po dvou letech hospodářský růst zaznamenal přírůstek 4,0 %. Růst HDP v roce 2016 podle čtvrtletí: 1. kv. – 12,4 %, 2. kv. – 7,0 %, 3. kv. + 4 %. V nominálním vyjádření HDP v roce 2015 činil v běžných cenách 362,6 mld. MOP (Macanese Pataca), tj. 1 142,7 mld. CZK a hrubý domácí důchod 333,6 mld. MOP.

Herní průmysl od 2. čtvrtletí zaznamenává přírůstek příjmů, ale za celý rok je odhadován propad o 3,3 % ve srovnání s rokem předchozím (v roce 2015 to byl dvouciferný propad) a příjmy v objemu 230,8 mld. MOP. Oživil se i turistický ruch, za prvních jedenáct měsíců 2016 vzrostl příjezd turistů o 0,2 %, kdy zemi navštívilo 28 mil. návštěvníků, z toho 2/3 tvoří turisté z Číny a zhruba 20 % z Hongkongu.

Za 1–11/2016 dosáhl export objemu 9,29 mld. MOP (pokles o 5,1 % oproti stejnému období 2015), z toho činil reexport 7,49 mld. MOP (-8,1 %) a domácí export jen 1,81 mld. MOP (+10,0 %). Dovoz poklesl o 16,6 % a dosáhl objemu 64,78 mld. MOP, výsledná záporná obchodní bilance se zbožím činí 55,48 mld. MOP. Uvedené údaje potvrzují omezené kapacity místního zpracovatelského průmyslu a potvrzují závislost na sektoru služeb (zejm. herním průmyslu), bez kterého by země nemohla pokrýt své finanční potřeby.

Macao se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovní síly. Podle výsledků sčítání obyvatel v srpnu 2016 žije v zemi 650 900 obyvatel, z toho 180 000 zahraničních pracovníků (45 % pracující populace). Nezaměstnanost v listopadu 2016 činila 1,9 % a naopak nedostatek zaměstnanců („podzaměstnanost“) 0,7 %. Inflace měřená indexem spotřebních cen se zvýšila v listopadu 2016 o 1,53 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 a průměrná inflace za posledních 12 měsíců činila 2,56 %.

Fiskální rezervy zůstávají i v roce 2016 v přebytku a na konci září 2016 činily 468 mld. MOP. Platební bilance v roce 2015 vykázala kladnou bilanci 18,6 mld. MOP, finanční účet 33,7 mld. MOP a běžný účet 103,2 mld. MOP, přičemž obchodní bilance se zbožím byla v deficitu 91,0 mld. MOP a naopak bilance služeb byla v přebytku 240,7 mld. MOP.

Opatření vlády k podpoře dynamického rozvoje a restrukturalizace hospodářství

Vláda, ve snaze restrukturalizovat hospodářství a omezit silnou závislost na herním průmyslu, vyhlásila v září 2016 poprvé v historii Pětiletý plán rozvoje na období 2016–2020. Jeho cílem je vytvořit z Macaa středisko turistiky a zábavy a centrum pro obchodní a finanční operace mezi Čínou a portugalsky hovořícími zeměmi.

V říjnu Macao organizovalo 5. meziministerské setkání a fórum pro hospodářskou spolupráci mezi Čínou a těmito zeměmi za účasti čínského premiéra Li. Součástí záměrů pětiletky je i intenzifikace regionální spolupráce, zejména v deltě Perlové řeky, zahrnující 9 jihočínských provincií a Hongkong s Macaem (tzv. spolupráce 9+2).

Pětiletka zahrnuje řadu iniciativ na podporu kreativního průmyslu, rozvoje infrastruktury vč. smart city, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, vzdělání a bytové výstavby a zdůrazňuje souvislosti s iniciativou Belt&Road. Obecně je zmíněna i podpora rozvoje konektivity, což v praxi znamená realizaci velkých projektů ve skluzu, jako je Taipa Ferry Terminal, městský kolejový systém a most spojující Macao se Zhuhai a Hongkongem. Spolupráce v deltě Perlové řeky (Pan-Pearl River Delta Region) vč. Guangdong-Macao-Hongkong Big Bay Area je explicitně zmíněna i ve 13. pětiletce ČLR.

Od července 2016 probíhají mezi Macaem a Hongkongem rozhovory o Closer Economic Partnership Agreement. Smlouva se bude týkat obchodu se zbožím a službami a investic, ale nebude zahrnovat volný pohyb osob za účelem práce a vzdělání.

Macao je s ohledem na dominanci herního průmyslu v ekonomice náchylné k nelegálním finančním operacím. Proto v květnu 2016 macajský regulátor kasin zpřísnil pravidla proti praní špinavých peněz. Dále v roce 2016 Macao zahájilo proces přístupu do projektu OECD k omezení daňových úniků (BEPS). V současné době má Macao uzavřeno 5 mezistátních smluv o dvojím zdanění a 15 smluv o výměně daňových informací. V prosinci 2016 byla uzavřena mezivládní dohoda mezi USA a Macaem s cílem naplnit požadavky US zákona o daních ze zahraničních účtů (FATCA). 

Vzájemná výměna zboží ČR – Macao

Vzájemná výměna zboží za období leden – listopad 2016 dosáhla objemu 5 443 tis. USD (134. místo na světě v českém zahraničním obchodě), vývoz činil 4 581 tis. USD (124. místo), dovoz 862 tis. USD (130. místo). Podle bilance zahraničního obchodu je Macao na 89. místě s kladnou bilancí v objemu 3 719 tis. USD.

Zhruba 70 % českého vývozu tvoří skupina zboží č. 8 podle SITC „Průmyslové spotřební zboží“ a z konkrétních komodit se jedná především o elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, díly k parním turbínám a skleněné výrobky.

V českém dovozu 71 % tvoří rovněž skupina zboží č.8 a z komodit je možno jmenovat zejména oděvy a dále hudební nástroje a ovoce a zeleninu (i v konzervách).

Vývoz leden až listopad 2016 ČR – Macao
Název zboží Podíl v % Stat. hodnota USD (tis.)
Chemikálie a příbuzné výrobky, jn. 0,3 13
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 7,5 343
Stroje a dopravní prostředky 22,0 1 007
Průmyslové spotřební zboží 70,2 3 218
Celkem 100,0 4 581

Hlavní vývozní komodity:

  • elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (512 tis. USD)
  • díly k parním turbínám (480 tis. USD)
  • sklo a skleněné zboží (253 tis. USD)
Dovoz leden až listopad 2016 ČR – Macao
Název zboží Podíl v % Stat. hodnota USD (tis.)
Potraviny a živá zvířata 15,1 130
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. - 0
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 7,2 62
Stroje a dopravní prostředky 6,3 54
Průmyslové spotřební zboží 71,3 615
Celkem 100,0 862

Hlavní dovozní komodity:

  • oděvy (464 tis. USD)
  • hudební nástroje (149 tis. USD)
  • ovoce a zelenina (130 tis. USD)

Firemní report

V současné době nemá GK Hongkong poznatky o přítomnosti českých investic, firem nebo společných podniků v Macau, ale registruje macajskou firmu, která z ČR dováží víno a druhou, která dováží české sklo a má těsnější vazbu na naši zemi, byť její majitel není český občan.

Perspektivu rozvoje bilaterální spolupráce lze spatřovat v záměru Macao stát se prostředníkem pro realizaci obchodních vazeb mezi čínskými provinciemi v deltě Perlové řeky a světem. Příkladem je realizace mezinárodních veletrhů s velkou finanční podporou macajské vlády.

GK Hongkong připravil pro rok 2017 projekt ekonomické diplomacie, který zahrnuje účast na veletrhu environmentálních technologií MIECF a samostatný seminář o českých technologiích z oboru od 30. března 2017 v hotelu The Venetian Macao. České firmy se zájmem o účast mohou kontaktovat GK Hongkong.

Realizované projekty GK Hongkong v Macau v roce 2016

Účast na veletrhu MIECF 2016 v Macau

GK Hongkong se ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2016 již tradičně zúčastnil 9. ročníku mezinárodního environmentálního veletrhu Macao International Environmental Cooperation Forum & Exhibition (MIECF) 2016, který se konal v luxusních prostorách výstaviště a hotelu The Venetian v Macau. Hlavním tématem letošního veletrhu MIECF bylo zpracování odpadů.

GK Hongkong přivedl k samostatné účasti na MIECF 2016 ostravskou firmu Solbien s r.o., která se zabývá zpracováním odpadů. Mezi návštěvníky veletrhu patřili mj. členové státní správy s rozhodovacími pravomocemi sousedních čínských provincií a firem, které mají o rozvoj obchodu skutečný zájem. Proto i ohlas od ostravské firmy byl nad očekávání pozitivní.

Česká účast na veletrhu MIF 2016 v Macau

GK Hongkong zajistil samostatnou expozici na mezinárodním veletrhu Macao International Trade & Investment Fair, který se uskutečnil ve dnech 20.–22. října 2016 na výstavišti hotelu The Venetian Macao. Český stánek se realizoval v rámci Evropského pavilonu, který připravila European Chamber of Commerce in Hong Kong.

GK zde představil Českou republiku jako vhodné místo k zahraničním investicím i k návštěvě turistických míst. Propagační materiály CzechInvestu a CzechTourismu doplnily prospekty firmy Preciosa Lustry, která má v Hongkongu své zastoupení. České sklo představila na vlastní expozici i macajská firma, která dováží zlacené skleničky firmy Astra Gold z České Lípy.

Bilaterální vtahy EU – Macao

Vzájemné vztahy lze hodnotit pozitivně, přes propad macajské ekonomiky v posledních letech se vzájemná výměna zboží EU–Macao v roce 2016 zvýšila. EU dociluje pravidelně významný obchodní přebytek (údaje za r. 2016 dosud nebyly zveřejněny). Mezi hlavní exportní položky z EU patří zejména luxusní zboží jako kožené a textilní výrobky, hodinky, klenoty, potraviny, nápoje a automobily.

Přes výše uvedené má ekonomický propad v zemi dopad i na evropské firmy v teritoriu působící a EU je připravena spolupracovat s macajskou vládou na diversifikaci jejího hospodářství včetně expertní podpory při realizaci velkých infrastrukturálních projektů.

21. zasedání Smíšeného výboru EU – Macao se uskutečnilo v Bruselu 5. prosince 2016. Macao informovalo o svých plánech do budoucna vč. pětiletého plánu a byly posouzeny i otázky daňové politiky. Macao se zavázalo k automatické výměně daňových informací od r. 2018 a plnění závazků vyplývajících z OECD standardů, vč. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Na programu byla i otázka transparentní a nediskriminační politiky v oblasti vládních zakázek.

Byl oceněn hladký průběh 3. programu spolupráce mezi EU a Macaem v oblasti právního prostředí. Posouzena byla možnost účasti macajských vědců v programu Horizon 2020. V té souvislosti byla vypíchnuta oblast životního prostředí a účast na veletrhu MICF v Macao od 30. 3. 2017, který je na tuto oblast zaměřen. Pravidelný dialog mezi evropskou podnikatelskou komunitou a macajskou vládou bude veden prostřednictvím Macao European Chamber of Commerce. Během zasedání byla posouzena i otázka získávání pracovních povolení pro zahraniční pracovníky v Macau. Úspěšně probíhá spolupráce v rámci The European Union Academic Programme, který v Macao zastřešuje University of Macao.

EU spatřuje priority dalšího rozvoje bilaterálních ekonomických a obchodních vztahů v následujících oblastech: infrastrukturální projekty a vládní zakázky, využívání CEPA mezi Macao a ČLR k oboustrannému prospěchu za účasti evropských firem etablovaných v teritoriu, spolupráce v právní a regulatorní oblasti, výzkum a inovace a spolupráce v oblasti obchodování s lidmi.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek