Macao: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Macao nepatří mezi významné exportní destinace ČR. Tato skutečnost je dána omezenou kapacitou vnitřního trhu a (ve srovnání s Hongkongem) malou základnou pro další reexporty. Atraktivitu Macaa v ČR může v budoucnu posílit vybudování servisní a „knowledge-based“ ekonomiky s efektivními finančními institucemi a profilace této zvláštní administrativní oblasti jako alternativní vstupní brány do Číny, či jako regionálního obchodního centra.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR-Macao (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2011

3 185

5 163

8 348

-1 978

2012

2 789

1 949

4 738

840

2013

6 028

1 324

7 352

4 704

2014

5 523

914

6 437

4 609

2015 II. čtvrt

805

153

958

652

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními položkami českého vývozu jsou:

 • Kondenzátory el pevné, otočné
 • Přístroje telefonní, ostatní přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat
 • Tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, hračky
 • Perly, imitace perel a drahokamů
 • Zařízení el., k ochraně, spínání el. obvodů
 • Stroje automatické, zpracování dat, jednotky, snímače
 • Strojky holící, na stříhání vlasů s motorem el.
 • Transformátory, el měniče, statické induktory
 • Kufry, aktovky, brašny, pouzdra, vaky atp.
 • Obvody integrované elektrické

Z Macaa ČR dováží:

 • Přístroje telefonní, ostatní přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat
 • Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů
 • Stroje automatické, zpracování dat, jednotky, snímače
 • Šperky, klenoty, části z drahých kovů
 • Přístroje přijímací pro rozhlasové vysílání, se záznamovým zařízením
 • Hodinky náramkové, kapesní
 • Kondenzátory el pevné otočné
 • Transformátory, el měniče, statické induktory
 • Obvody integrované elektrické
 • Bižuterie umělá

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb nemá dosud ČR s Macaem žádnou obchodní bilanci, resp. je minimální a týká se zejména sektoru logistiky.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době neexistuje žádná informace o přítomnosti českých investic, nebo o společném podniku v Macau.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Macao má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s Macaem uzavřenou Leteckou dohodu z 25.9.2001.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Hongkong rozvojovou pomoc poskytuje v omezené míře, formou humanitární pomoci, financovanou cestou nevládních organizací ze soukromých zdrojů. Macao SAR rozvojovou pomoc nepřijímá.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: