Macao: Zahraniční obchod a investice

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Macaa je postaven především na dovozu spotřebního zboží a reexportech. Export z Macaa směřuje převážně do Hongkongu a pevninské Číny.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod/mil. MOP

 

2013

2014

2015

2016

2017 

vývoz

9 093,92

9 914,76

10 692,05 

10 046,62 

11 283,0 

dovoz

81 013,55

89 952,16

84 663,23 

71 351,64 

75 851,0 

saldo

-71 919,63

-80 037,40

-73 971,18 

-61 305,02 

-64 568,0  

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

Obrat zahraniční obchodu vzrostl v roce 2017 o 6,1%. Celkový vývoz vzrostl o 12,3%, z toho reexport o 16,9%, zatímco domácí vývoz se propadl o 10%. Dovoz se zvýšil o 6,3%. V hodnotovém vyjádření celkový obrat zahraničního obchodu činil 87,1 mld. MOP, z toho vývoz 11,3 mld. MOP, dovoz 75,9 mld. MOP a deficit zahraničního obchodu činil 64,6 mld. MOP. 

Mezi nejdůležitější vývozní položky patří: stroje a zařízení, hodinky, textil a oděvy, elektronické komponenty, diamanty a šperky. V dovozu jsou na prvním místě potraviny a nápoje a následují šperky ze zlata, palivo, oděvy a obuv, hodinky, mobilní telefony, kabelky a peněženky. Z teritoriálního pohledu je v exportu na prvním místě Hongkong, následuje Čína, EU, USA, Japonsko a Kambodža. V dovozu je nejvíce zboží z Číny a dále z EU (60% z toho tvoří dovozy z Francie a Itálie), Hongkongu, Švýcarska, Japonska a USA.  

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz 2017 - %

Vývoz 2017 - %

Čína

33,9

Hongkong

42,0

EU

25,2

Čína

18,9

Hongkong

9,0

EU

1,7

Švýcarsko

7,4

USA

1,6

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Celkový vývoz vč. reexportů r. 2017- %

Dovoz r. 2017 - %

Stroje a zařízení

11,8

Spotřební zboží

65,3

Oděvy

6,6

Kapitálové zboží

16,2

Elektronické komponenty

6,6

Suroviny a polotovary

10,1

Diamanty a diamantové šperky

5,6

Paliva a oleje

8,5

Zdroj: Macao Statistics and Census Service

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Macao je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Macaa s kontinentální Čínou je rovněž jako v případě Hongkongu postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Macao Closer Economic Partnership Arrangement), která hongkongským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Macau, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Údaje za rok 2017 nejsou dosud k dispozici. Kumulované FDI na konci roku 2016 dosáhly objemu 244,3 mld. MOP.  V roce 2016 měl celkový příliv FDI hodnotu 11,8 mld. MOP (z toho zahraniční kapitál tvořil zhruba 75%). Odvětvová struktura podle dostupných údajů za rok 2015: herní průmysl 53,2%, bankovnictví 20,1%, obchod 11,4%, ostatní služby 7,5%, stavebnictví 3,6%, ostatní 4,2%. Teritoriální struktura v roce 2015: Kajmanské ostrovy 49,5%, Britské Panenské ostrovy 29,4%. Odvětvová struktura podle údajů za rok 2015: bankovnictví 49%, herní průmysl 29%, průmysl 7%.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu není omezen. Nabízeny jsou atraktivní pobídky, jako možnost odečtu z daňového základu reinvestovaného zisku a zrychlené odepisování. Zvláště výhodné podmínky jsou nabízeny pro off-shore aktivity.

Investiční pobídky spravuje vládní agentura IPIM - Macao Trade and Investment Promotion Institute.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: