Macao: Zahraniční obchod a investice

30. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Macaa je postaven především na dovozu spotřebního zboží a reexportech. Export z Macaa směřuje převážně do Hongkongu a pevninské Číny.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod/mil. MOP

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

8,159.67

9,093.92

9,914.76

10,692.05 

10,046.62 

dovoz

70,927.78

81,013.55

89,952.16

84,663.23 

71,351.64 

saldo

-62,768.11

-71,919.63

-80,037.40

-73,971.18 

-61,305.02 

Zdroj: Macao Economic Services

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Dovoz 2016 - %

Vývoz 2016 - %

Čína

36,2

Hongkong

55,3

EU

23,9

Čína

17,4

Hongkong

8,7

Japonsko

3,1

Švýcarsko

7,4

EU

1,7

Zdroj: Macao Economic Services

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Celkový vývoz vč. reexportů r. 2016 - %

Dovoz r. 2016 - %

Elektronické komponenty

11,4

Spotřební zboží

62,7

Hodinky

9,8

Kapitálové zboží

17,7

Srojní zařízení

8,2

Suroviny a polotovary

11,0

Tabákové výrobky a víno

4,8

Paliva a oleje

8,6

Zdroj: Macao Economic Services

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Macao je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Macaa s kontinentální Čínou je rovněž jako v případě Hongkongu postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Macao Closer Economic Partnership Arrangement), která hongkongským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Macau, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Kumulované FDI na konci roku 2015 dosáhly objemu 231,8 mld. MOP. Odvětvová struktura: herní průmysl 53,2%, bankovnictví 20,1%, obchod 11,4%, ostatní služby 7,5%, stavebnictví 3,6%, ostatní 4,2%. Teritoriální struktura: Kajmanské ostrovy 49,5%, Britské Panenské ostrovy 29,4% .

V roce 2015 měl celkový příliv FDI hodnotu 20,4 mld. MOP (z toho zahraniční kapitál tvořil 76%) a čistý příliv přímých zahraničních investic činil 9,1 mld. MOP. Odvětvová struktura: bankovnictví 49%, herní průmysl 29%, průmysl 7%.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu není omezen. Nabízeny jsou atraktivní pobídky, jako možnost odečtu z daňového základu reinvestovaného zisku a zrychlené odepisování. Zvláště výhodné podmínky jsou nabízeny pro off-shore aktivity.

Investiční pobídky spravuje vládní agentura IPIM - Macao Trade and Investment Promotion Institute.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: