Madagaskar: Zahraničně-politická orientace

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

  • OSN (od roku 1960), UNESCO, UNIDO, UNCTAD, UNHCR, FAO, WHO, ILO
  • Ekonomická komise pro Afriku (ECA)
  • South African Development Cooperation (SADC)
  • Mezinárodní měnový fond (IMF)
  • Světová obchodní organizace (WTO)
  • Africká unie (AU), African Development Bank (ADB)
  • Organizace Frankofonie, Indian Ocean Commission
  • Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)

V období vnitrpolitické nestability a vlády nelegitimního prezidenta bylo členství Madagaskaru v řadě organizací pozastaveno.

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Madagaskar je členem Hnutí nezúčastněných zemí (Nonaligned Movement, NAM) a G–77.

Patří také do společenství ACP (africké, karibské a tichomořské země), které se řídí od června 2000 Cotonou Agreement (s uvažovanou platností 20 let).

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Žádné bilaterální smlouvy s ČR neexistují.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: