Madagaskar: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015 

2016 

Dovozy

2630,05 2773,42      

Vývozy

1518,42 1922,15      

Saldo

-1111,63

-851,27

     

Údaje v mil. USD

Zdroj: MMF, dat z let 2014 2015 a 2016 nejsou k dispozici

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz: Francie (23,4 %), Čína (6,6 %), Singapur (5,9 %), Kanada (5,5 %), Německo (5,4 %), Indonésie (5,3 %), Indie (5,2 %), JAR (4,5 %)

Dovoz: Čína (17,7 %), Francie (12,4 %), JAR (5,3 %), Indie (5,1 %), Mauritius (5 %), Bahrain (4,7 %), Kuvajt (4,6 %)

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz: káva, vanilka, měkýši (shellfish), textil, bavlněné textílie, chromit, ropa

Dovoz: základní zboží, ropné produkty, užitkové zboží, potraviny

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Od roku 1991 existuje v zemi zvláštní režim výroby pro další vývoz (Export Processing Zone, EPZ), který láká zahraniční i domácí investory možností bezcelních dovozů a úlevami na dani z příjmu. Původně nebyly firmy nuceny platit ani daň z přidané hodnoty z dovážených komponentů (20 %), ale od roku 1999 ji vláda vymáhá a vrací ji až proti potvrzení o uskutečněném vývozu, aby tak zabránila nedovolené výrobě pro vnitřní trh. V současné době jsou EPZ hlavním zdrojem přílivu přímých zahraničních investic do země. Ze zhruba 150 firem, které obdržely status EPZ, je jich 50 % evropských (hlavně francouzských), 30 % mauricijských, 15 % asijských a 5 % madagaskarských. Tyto firmy vytvářejí cca 80 tis. pracovních míst.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Obsah neuveden

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Madagaskar nutně potřebuje zahraniční investice, a proto poslední dobou jejich vstup výrazně ulehčuje (viz 6.6.). Jedinou zemí, s níž má Madagaskar uzavřenu dohodu o ochraně investic, je Francie. Byla zrušena devizová kontrola při vývozu (transferu) i dovozu. Zahraničním investorům jsou povolovány účty v cizích měnách. V rámci ministerstva průmyslu byl zřízen Office de la Promotion des Investissements. Investicím by mělo pomoci hlavně uklidnění vnitropolitické situace v zemi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: