Madagaskar: Zahraniční obchod země

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance Madagaskaru v letech 2002–2006 (mil. USD)
 20122013
Vývoz 592,1 644,4
Dovoz 2 755 2 794
Saldo - 2 163 - 2 149,6

 

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz: Francie (23,4 %), Čína (6,6 %), Singapur (5,9 %), Kanada (5,5 %), Německo (5,4 %), Indonésie (5,3 %), Indie (5,2 %), JAR (4,5 %)

Dovoz: Čína (17,7 %), Francie (12,4 %), JAR (5,3 %), Indie (5,1 %), Mauritius (5 %), Bahrain (4,7 %), Kuvajt (4,6 %)

CIA, 2012

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Vývoz: káva, vanilka, měkýši (shellfish), textil, bavlněné textílie, chromit, ropa

Dovoz: základní zboží, ropné produkty, užitkové zboží, potraviny

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dovoz na Madagaskar byl plně liberalizován s výjimkou zboží, které vláda považuje za strategické (zbraně, výbušniny, drahokamy, radioaktivní produkty apod.), a telekomunikačních zařízení, které vyžadují předběžné schválení kvůli kompatibilitě.

Importéři musí před uskutečněním dovozu odevzdat financující bance Fiche Statistique d´Importation, spolu s proforma fakturou, a kopii poslat na ministerstvo obchodu.

Požadované dokumenty při dovozu:

  • faktura, nákladní list (Bill of lading nebo Airway bill), doklad o pojištění, balicí list, dovozní deklarace, osvědčení o původu zboží, potvrzení o provedené kvantitativní a kvalitativní kontrole před naloděním

Většina vývozu je liberalizována; exportní povolení je nutné pro některé živočišné a rostlinné druhy, uvedené v mezinárodní dohodě CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Omezení (zákaz vývozu) se vztahuje např. na krokodýlí kůže, živá zvířata a orchideje.

Požadované dokumenty při vývozu:

  • faktura, nákladní list (Bill of lading nebo Airway bill), doklad o pojištění, osvědčení o původu zboží, fytosanitární osvědčení (jestliže vyžadováno), příslib repatriace devizových zisků, balicí list, vývozní deklarace, celní deklarace, potvrzení o provedené kvantitativní a kvalitativní kontrole před naloděním (jestliže je vyžadováno), AGOA Textile Visa (od madagaskarské Celní správy; v případě požadovaného bezcelního vstupu na trh v USA)

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Jako většina rozvojových zemí, také Madagaskar získává významný podíl státních příjmů z cla, dovozních daní, vč. DPH vypočítávané při dovozu. Dle Finančního zákona z roku 2001 jsou následující sazby dovozní daně: 5 % na výrobní prostředky, 30 % na luxusní zboží a dále dle komodit: alkohol, zápalky a maziva 20 %, tabák a tabák. výrobky 24 %, mouka 30 % a mléčné výrobky 35 %. Přestože byly v posledních letech sazby sníženy, jsou daně a clo stále relativně vysoké. Madagaskar však nemá žádné významné netarifní překážky v přístupu na svůj trh.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Od roku 1991 existuje v zemi zvláštní režim výroby pro další vývoz (Export Processing Zone, EPZ), který láká zahraniční i domácí investory možností bezcelních dovozů a úlevami na dani z příjmu. Původně nebyly firmy nuceny platit ani daň z přidané hodnoty z dovážených komponentů (20 %), ale od roku 1999 ji vláda vymáhá a vrací ji až proti potvrzení o uskutečněném vývozu, aby tak zabránila nedovolené výrobě pro vnitřní trh. V současné době jsou EPZ hlavním zdrojem přílivu přímých zahraničních investic do země. Ze zhruba 150 firem, které obdržely status EPZ, je jich 50 % evropských (hlavně francouzských), 30 % mauricijských, 15 % asijských a 5 % madagaskarských. Tyto firmy vytvářejí cca 80 tis. pracovních míst.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: