Madagaskar: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Addis Abeba (Etiopie)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Fungují standardní metody prodeje. Vedle toho se naskýtá možnost využít kontaktů na malgašskou komunitu bývalých studentů buď v ČR nebo přímo na Madagaskaru. Perspektivní se jeví například soukromá madagaskarská firma Société Aratra, Tel.: +261 20 2229617, Fax: +261 20 2240844, E-mail: aratra@wanadoo.mg - její ředitel Patrice Richard Rakotondrainibe studoval ČVUT. Mimo francouzštinu umí také anglicky (česky spíš už ne) a má zájem o zastupování českých obchodních zájmů na ostrově, ať už v rámci své firmy (energetika), nebo i jako jednotlivec - styčný bod.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti má Madagaskar nadbytek levné pracovní síly. Mzdové náklady patří k nejnižším na světě. Malgašští pracovníci jsou poměrně zruční a snadno zaškolitelní, zvláště v odvětvích textilního a oděvního průmyslu. Množství zkušených a vzdělanějších zaměstnanců je však omezené. Bezpečnostní standardy a jejich dodržování jsou na nízké úrovni.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Není problém najmout prostory ani zaměstnance, to lze často i před získáním definitivního povolení. Pevných telefonních linek se nedostává, ale dobře funguje síť mobilních telefonů.

Podmínky zřízení společného podniku

Pro každého s dlouhodobějšími plány pracovat na madagaskarském trhu, je založení joint venture výhoda hlavně v podobě přítomnosti malgašského partnera, znalého psaných i nepsaných pravidel země. Zahraniční investor navíc nemůže vlastnit půdu. Domácí partner musí být spolehlivý a většinou automaticky předpokládá, že zahraniční účastník zaplatí také jeho podíl v nové firmě.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Marketing a reklama je na Madagaskaru teprve v začátcích. Nejvýznamnějšími prostředky jsou: billboardy, letáčky a inzerce v novinách, rádiu a televizi. Většina reklamy je pod evropským (francouzským) vlivem. Kvalita kampaní je různá i vzhledem k často nízkému rozpočtu klienta.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Investoři a obchodníci na Madagaskaru čelí právnímu prostředí, ve kterém je ochrana soukromého vlastnictví stejně jako vymahatelnost podmínek kontraktu na nízké úrovni (nedostatečné zákony, jejich malá znalost, nejednoznačnost výkladu a slabé donucovací prostředky).

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Vláda inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor; některé jsou jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky. Z nich mají největší šanci francouzské společnosti; české firmy s kontakty na Francii se však mohou případně zapojit jako subdodavatelé.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Slabá kupní síla obyvatelstva, převládající francouzština, byrokracie, korupce, relativně velká geografická vzdálenost teritoria z ČR.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Doporučené platební podmínky jsou stejné jako v případě jiných afrických zemí: buď neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C), splatný ihned proti dokumentům, nebo platba předem.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

ZÚ nejsou známy žádné významnější veletržní akce.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: