Maďarsko: Kontakty

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)
Obsah neuveden

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví:
ZÚ Budapešť
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5011
Fax: 00361 462 5039
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Velvyslanec – PhDr. Juraj Chmiel, CSc.

 

Obchodně ekonomický úsek (OEÚ) ZÚ:
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5038
E-mail: commerce_budapest@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Randáček - vedoucí obchodně ekonomického úseku

 

Konzulární oddělení (KO) ZÚ:
Szegfű u. 4.
1063 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5014, 462 5025-7
Fax: 00361 462 5054
E-mail: consulate_budapest@mzv.cz
Kontaktní osoba: Ing. Milan Šimko – konzul, vedoucí konzulárního oddělení

 

Konzulární oddělení se spolu s velvyslanectvím nachází v jedné budově. Z letiště je možno se tam dopravit tzv. Airport Minibusem, případně taxíkem či MHD. Taxíky nejsou v Budapešti drahé a cena za letištní minibus se pohybuje ve výši ceny taxíku. A tak se v případě že jede více osob, vyplatí doprava taxíkem, protože cena u minibusu se účtuje na jednotlivce, nikoli za trasu, jako je tomu v případě taxíků.

Z centra je možné se na velvyslanectví dopravit metrem M1, které je označeno žlutou barvou. Jedná se o nejstarší trasu metra, říká se jí také Földalatti. Je potřeba vystoupit na zastávce Vörösmarty utca (nesplést si s Vörösmarty tér), nebo na Kodály körönd. V prvním případě se jde po směru metra na náměstí Mexikói tér, přičemž druhá ulice napravo od stanice metra vede přímo k velvyslanectví. V případě, že se vystoupí na Kodály körönd, je potřeba se vydat proti směru příjezdu metrem ke křižovatce Oktogon. Od stanice Kodály körönd je to také druhá ulice, ale vlevo. Vlajku České republiky je vidět už z křižovatky.

 

Pro hledání lokalizace ZÚ či adres v Budapešti je možno využít na internetu Google Maps či maďarské plánovače trasy (HSP, autem i pěšky): www.bkv.hu, www.utvonalterv.hu.

Pozn.: Při zadávání ulice v Budapešti do vyhledávače je třeba znát i příslušné číslo obvodu, neboť jména ulic se mohou v Budapešti opakovat či ulice prochází více obvody. Velvyslanectví je např. v VI. obvodu - 1064 Budapešť.

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Adresa: Politických vězňů 20, 112 49  Praha 1
Odbor zahraničně ekonomických politik I.
Ředitel odboru: Mgr. Martin Pospíšil
Vedoucí oddělení a zástupce ředitele: Ing. Jiří Dorňák
Referent: Tereza Valášková, PhD.

Tel.: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz


Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Adresa: Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
Ředitel OED: ing. Marek Svoboda – pověřený řízením
Referent:
Odbor států střední Evropy (OSE)
ředitel OSE: PhDr. Tomáš Kafka
Referent: Tomáš Seidl
Telefon: +420 224 181 111
E-mail: epodatelna@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz


České Centrum Budapešť
Adresa: Szegfű utca 4., 1063 Budapest VI.
Ředitelka: Lucie Orbók
Tel.: +361/462 5065
Sekretariát tel./fax: +361/462 5066
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: www.czechcentres.cz


Zahraniční kancelář CzechTrade v Budapešti
Adresa: Rózsa u. 61., 1064 Budapest
Ředitel: Ing.Tibor Bial
Tel.: +361/4625057
mobil: +3630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: www.czechtrade.cz (viz zahraniční kanceláře), http://www.czechtrade.org.hu

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

  •  Integrovaný záchranný systém 112
  • Záchranka 104
  • Nemocnice Kútvölgyi 00361 325 1100
  • Policie 107
  • Požárníci 105
  • Magyar Turizmus Zrt. – turistické informace pro turisty 00361 438 8080
  • Mezinárodní informace o telefonních číslech 00361 11824

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Internetové zdroje:

• Velvyslanectví ČR v Budapešti - všeobecné konzulární a obchodní informace o HU www.mzv.cz/budapest
• agentura na podporu exportu CzechTrade - teritoriální informace o HU www.czechtrade.cz
• všeobecné informace o HU www.madarsko.cz
• průvodce speciálně zaměřený na Maďarsko (je i v češtině), velmi dobré informace a odkazy na další stránky www.gotohungary.com
• oficiální stránka v angličtině, němčině i maďarštině, která je o Budapešti a přilehlém okolí (Dunajský ohyb). Nacházejí se zde kvalitní a aktualizované informace, velká obrázková galerie www.budapestinfo.hu
• Balaton info www.balatoninfo.net
• oficiální stránky o Balatonu, s odkazy na všechna města a sídla, a následně na ubytovací kapacity v okolí tohoto jezera www.balatoninfo.hu
• katalog maďarských hotelů www.travelport.hu
• informace o kultuře a kulturním životě HU www.kulturinfo.hu
• telefonní seznam www.telefonkonyv.hu
• telefonní a mobilní operátoři v HU www.telekom.hu, http://www.t-mobile.hu/, www.telenor.hu, www.vodafone.hu
• interaktivní jízdní řády maďarských železnic www.mav-start.hu
• stránka MHD Budapešť www.bkv.hu
• informační stránky meziměstské autobusové dopravy www.volan.hu
• plán trasy v HU (vozem, MHD i pěšky) www.utvonalterv.hu
• různé mapy HU www.terkepcentrum.hu
• vyhledávač kulturních programů, kin atd. www.port.hu
• informační stránky parlamentu www.mkogy.hu, www.parlament.hu
• ÁPV Rt. – Úřad národního majetku www.apvrt.hu
• Národní informačně-komunikační služba Zrt. www.nisz.hu
• KOMPASS Hungary – vyhledávání firem www.kompass.hu
• KOMPAS ČR – vyhledávání firem www.kompass.cz
• Maďarská tisková agentura www.mti.hu
• Rada pro veřejné zakázky www.kozbeszerzes.hu
• veřejné zakázky www.opten.hu
• BME Budapešťská univerzita techniky a ekonomiky www.bme.hu
• Kontakty a internetová spojení na významné maďarské instituce viz dále.


Adresy významných institucí:


Úřad prezidenta
Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381
Web: www.keh.hu


Parlament
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: (+36-1)4414000
Web: www.parlament.hu, www.mkogy.hu


Úřad vlády
Poštovní adresa: 1357 Budapest, Pf. 6.
Tel.: (+36-1)7955000, fax: (+36-1)7950381
Web: www.kormany.hu


Ministerstva:


Ministerstvo národního hospodářství HU (Nemzetgazdasági Minisztérium)
1051 Budapest, József Nándor tér 4.
tel.: (+36-1)7951400, fax: (+36-1)3182570
web: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium


Ministerstvo národního rozvoje HU (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
tel.: (+36-1)7951700, fax: (+36-1)7950697
web: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium


Ministerstvo rozvoje venkova HU (Földművelésügyi Minisztérium)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
tel./fax: (+36-1)7952000, fax (+36-1)7950200
web: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium


Ministerstvo spravedlnosti HU (Igazságügyi Minisztérium)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
tel. (+36-1)7951000
fax: (+36-1)7950002
web: www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium


Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu HU (Külgazdasági és Külügyminisztérium)
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
tel. (+36-1)4581000, fax: (+36-1)2125918
web: www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium


Ministerstvo obrany HU (Honvédelmi Minisztérium)
1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
tel. (+36-1)2365111
web: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium


Ministerstvo lidských zdrojů HU (Emberi Erőforrások Minisztérium)
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
tel. (+36-1)7951200
web: www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszterium


Ministerstvo vnitra HU (Belügyminisztérium)
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
tel./fax: (+36-1) 4411000, fax (+36-1) 4411437
web: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium


Další významné instituce:


Centrální statistický úřad HU
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.
tel.: (+36-1) 345 6000
fax: (+36-1) 345 6788
web: www.ksh.hu


Maďarská národní banka
od 1.10.2013 se zrušil Státní dozor nad finančními institucemi (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - PSZÁF), jeho úkoly převzala MNB
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
tel.: (+36-1) 428 2600
fax: (+36-1) 428 2500
web: www.mnb.hu


Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
tel.: (+36-1) 474 5100
fax: (+36-1) 474 5104
web: www.mkik.hu/en


Maďarská komora agrární, potravinářsko-hospodářská a rozvoje venkova
(Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara)
zkráceně Národní agrárně hospodářská komora (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
1119 Budapest, Fehérvári út 89 – 95.
tel.: ( +36-1) 802 6100
fax: (+36-1) 802 0600
e-mail: info@agrarkamara.hu
web: www.nak.hu


Budapešťská burza cenných papírů(Budapesti Értéktőzsde)
Pošt. adresa: 1364 Budapest, Pf. 24.
tel.: (+36-1)429 6700, fax: (+36-1)429 6800
web: www.bse.hu


Hungarian Investment Promotion Agency – Národní investiční agentura
1055 Budapest, Honvéd u. 20.
tel.: (+36-1) 8726666
fax: (+36-1) 8726699
web: www.hipa.hu


Národní daňový a celní úřad – Nemzeti Adó- és Vámhivatal
sjednocení : APEH – Státní finanční kontrolní úřad a Vám- és Pénzügyőrség  - Správa cel a financí
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
tel.: (+36-1)428 5100, fax: (+36-1)4285509
web: www.nav.gov.hu


Státní pokladna (Magyar Államkincstár)
1054 Budapest, Hold u. 4.
tel.: (+36-1)327-3600, fax: (+36-1)266-3869
web: www.allamkincstar.gov.hu


Vládní agentura pro správu dluhu
(Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
(Government Debt Management Agency Private Company Limited by Shares)
H-1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Tel.: 36-1-488-9488, Fax: 36-1-488-9405, 36-1-488-9435
web: www.akk.hu


Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1)4585800, fax: (+36-1)4585814
web: www.mkeh.gov.hu


Garantiqua záruka úvěru a.s. (Garantiqua Hitelgarancia Rt.)
1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.
tel.: (+36-1) 485 8300, fax: (+36-1) 485 8320
web: www.hitelgarancia.hu


Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemleti Hivatala, dříve pod jménem Patentový úřad)
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
tel.: (+36-1)3124400
fax: (+36-1) 4745534
web: www.sztnh.gov.hu


Agrární marketingové centrum (AMC)
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
tel.: (+36-1)450 8800
web: www.amc.hu


Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
1051 Budapest, Nádor u. 28.
tel.: (+36-1)354 4800
fax: (+36-1) 311 1216
web: www.birosag.hu
nebo
Rejstříkový soud pro okolí Budapešti (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)
1064 Budapest, Rózsa u. 79.
tel.: (+36-1) 354 3300, fax: (+36-1)312 1729
web: www.birosag.hu


Maďarský turizmus (Magyar Turizmus Rt.)
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
tel.: (+36-1) 488 8700
fax: (+36-1) 488 8600
web: www.otthon.hu


Podnikatelské svazy:


Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara)
Adresa: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
tel: 36-1-474-5100
fax: 36-1-474-5105
web: www.mkik.hu


Hlavním představitelem zaměstnavatelů je
Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ):
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6.-8.
tel.: (+36-1) 474 2041
fax: (+36-1) 474 2065
web: www.mgyosz.hu


z dalších představitelů jsou významnější:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ)
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
tel: (+361)201 0333, tel./fax: (+361)201 3840
web: www.evosz.hu


Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ)
1054 Budapest, Kálmán I. u. 20.
tel.: (++361) 354 3140, fax: (+361)269 2957
web: www.iposz.hu


Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ)
1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.
tel.: (+361) 414 2181-2, fax: (+361)414 2180
web: www.vosz.hu


Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ)
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
tel.: (+361) 322 0468, fax: (+361)322 5299
web: www.kisosz.hu


Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége)
1139 Budapest, Váci út 85.
tel.: (+36-1) 452 8143, fax: (+36-1) 452 8145
web: www.freightforwarders.hu

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: