Maďarsko: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

3.1. Zastoupení EU v zemi

Maďarské zastoupení Evropské komise (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete)
az Európai Unió Háza (Dům EU)
1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Tel.: +36-1-209-9700, 209-9710
Fax: +36-1-466-4221
E-mail: comm-rep-bud@ec.europa.eu 
Web: http://ec.europa.eu/hungary/about-us/contact/index_en.htm

Vedoucím zastoupení je Gábor Zupkó.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Celkový objem obratu dovozu zboží Maďarska se v roce 2013 zvýšil o 5,0 % (z toho EU-15 o 3,7 % a nových ČS EU o 10,9 %) oproti roku 2012, v roce 2014 se zvýšil o 8,8 % (z toho EU-15 o 12,8 % a nových ČS EU o 14,6 %) oproti roku 2013 a v roce 2015 se zvýšil o 7,0 % (z toho EU-15 o 7,1 % a nových ČS EU o 10,8 %) oproti roku 2014. V případě EU se objem obratu dovozu zboží celkově zvýšil v roce 2013 o 5,5 % oproti roku 2012, v roce 2014 se zvýšil o 3,4 % oproti roku 2013 a v roce 2015 o 8,1 %. Tyto indexy se v případě států mimo vyvíjely následovně: v roce 2013 zvýšení o 3,9 %, v roce 2014 snížení o 3,2 %, v roce 2015 zvýšení o 3,3 %. 

Celkový objem obratu vývozu zboží Maďarska se v roce 2013 zvýšil o 4,2 % (z toho EU-15 se zvýšil o 5,1 % a nových ČS EU se snížil o 0,2 %) oproti roku 2012, v roce 2014 se zvýšil o 6,9 % (z toho EU-15 o 10,5 % a nových ČS EU o 4,2 %) oproti roku 2013, v roce 2015 se zvýšil o 7,9 % (z toho EU-15 o 9,0 % a nových ČS EU o 10,5 %) oproti roku. V případě EU se objem obratu vývozu zboží celkově zvýšil v roce 2013 o 3,4 % oproti roku 2012, v roce 2014 se zvýšil o 8,6 % oproti roku 2013 a v roce 2015 o 9,5 %. Tyto indexy se v případě států mimo vyvíjely následovně: v roce 2013 zvýšení o 7,0 %, v roce 2014 zvýšení o 1,3 %, v roce 2015 zvýšení o 2,1 %. 

Dále viz kapitola 2.2. - Teritoriální struktura – postavení v (k) EU. 

Pořadí prvních dvanácti zemí EU dle dovozu do HU v EUR v roce 2015 (celkový dovoz 82 421,0 mil. EUR oproti roku 2014, kdy byl celkový dovoz 78 288 mil. EUR):

Německo (18 468,0 mil. EUR), Čína (8 177,6 mil. EUR), Rusko (3 595,9  mil. EUR), Polsko (3 587,1 mil. EUR), Francie (3 565,0 mil. EUR), Itálie (3 400,5 mil. EUR), Česká republika (3 171,0 mil. EUR), Slovensko (3 149,1 mil. EUR), Rakousko (3 122,2 mil. EUR), Rumunsko (2 257,4 mil. EUR), USA (2 228,4 mil. EUR), Nizozemí (2 036,4 mil. EUR.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Managementem rozvojových fondů EU v HU se zabývá maďarský stát. O finanční zdroje lze žádat v rámci výběrových řízení vypsaných v tzv. Operativních programech (http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 ) , které mají základ v Evropským výborem odsouhlasené Partnerské smlouvě (http://ec.europa.eu/hungary/news/2014/20140904_hu.htm a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-955_hu.htm  ) Tuto činnost v HU koordinuje  Széchenyi program 2020 Úřadu ministerského předsedy (http://palyazat.gov.hu/ , https://www.szechenyi2020.hu/ ). Bohužel tyto webové stránky jsou pouze v maďarštině. 

Díky Partnerské smlouvě se otevírá cesta v rámci podpor kohézní politiky na období 2014-2020. Jedná se o investice v hodnotě 21,9 mld. EUR. Vedle toho Maďarsko obdrží podporu 3,45 mld. EUR na poli rozvoje venkova a v případě rybolovu a námořních záležitostí 39 mil. EUR.

Unijní investice přispějí např. ke správě nezaměstnanosti a konkurenceschopnosti, resp. napomáhání hospodářského rozvoje tak, že ve městech i mimo města podpoří inovace, odborný výcvik a vzdělávání. 

Seznam Operativních programů, které jsou přijaté Evropskou komisí:

  • Operativní program rozvoje lidských zdrojů (EFOP)
  • Operativní program na rozvoj a inovace hospodářství (GINOP) 
  • Operativní program integrovaného rozvoje dopravy (IKOP)
  • Operativní program energetické účinnosti a životního protředí (KEHOP)
  • Operativní program podporující lidi v nouzi (RSZTOP)
  • Operativní program regionálního rozvoje (TOP) 
  • Operativní program konkurenceschopné střední Maďarsko (VEKOP)

Nejnovější jsou:

  • Operativní program na rozvoj venkova (VP)
  • Operativní program na rozvoj veřejné správy a veřejné služby (KÖFOP)Operativní program integrovaného rozvoje dopravy (IKOP)
  • Operativní program maďarského chovu ryb (MAHOP)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: