Makedonie (FYROM): Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Makedonie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jako perspektivní odvětví se jeví zejména oblast energetiky - výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, především vodních elektráren. Za poslední desetiletí nebyl dán do provozu žádný nový energetický zdroj a více než 30% elektrické energie MK dováží ze zahraničí. Na základě naší žádosti zaslané Hristianu Delevovi (Deputy Minister of Economy) jsme obdrželi energetickou strategii státu Makedonie, ze které jsme vytipovali projekty, které by mohli být zajímavé pro české EPC dodavatele. Aktuálně probíhá oslovování jednotlivých českých firem, zda-li mají zájem o realizaci níže uvedených projektů a předání kontaktních údajů na zástupce makedonské vlády pana Dragana Manevski (state advisor), který má projekty na starosti.
 
Makedonie plánuje investice za EUR 1,26 mld. v oblastech energetiky, plynárenství, dodávek tepla a ropného zpracovatelského průmyslu v rámci strategie rozvoje energetiky z roku 2013, která byla schválena Vládou Makedonie. Mimo jiné se předpokládá, že EUR 467m bude vyčleněno pro 100% státem vlastněnou utilitu ELEM, která zajišťuje 96 % produkce elektrické energie v zemi. Instalovaná kapacita uhelných zdrojů ELEM činí 825 MW, přičemž produkce je zajištěna ze dvou tepelných elektráren Bitola (3x233 MW) a Oslomej (1x125 MW). Vodní elektrárny mají instalovanou kapacitu 555 MW a produkce je zajišťována sedmi zdroji.
 
Příležitosti v oblasti vodní energetiky (materiály z roku 2015):
-          Výstavba nové HPP Cebren (3x111 MW, CAPEX: EUR 338m)
-          Výstavba nové HPP Galiste (194 MW, CAPEX: EUR 200m)
-          Výstavba nové HPP Boskov Most (72 MW, CAPEX: 144m)
-          nádrž Lukovo Pole (CAPEX: EUR 84m)
-          další projekty HPP bez specifikace (93 MW Veles, 55 MW Gradec)
Příležitosti v oblasti konvenčních zdrojů – uhelné elektrárny/paroplynové elektrárny (financování ze strany CEB na rekonstrukci uhelných elektráren nebude možná po roce 2017 s ohledem na nové sektorové ujednáním OECD Konsenzu)
-          odsíření elektrárny Bitola (3x233 MW)
-          modernizace elektrárny Oslomej (zvýšení instalované kapacity, účinnosti…, CAPEX: EUR 126m)
-          výstavba dvou paroplynových elektráren s teplárnou v hlavním městě Skopje, (230 MW/160 MWth, 40 MW/30MWth)

Plynofikace MK (jen 15% využití magistrálního plynovodu). Bude záležet na dalším vývoji ohledně uvažovaného napojení na TAP atd., výraznější příležitost pro české firmy by pravděpodobně měla být spíše až v oblasti terciálních rozvodů.

Perspektivní je i zapojení českých firem do rozvoje těžebního průmyslu (projektové studie, dodávky důních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy atd.). V následujících letech by totiž vláda ráda výrazně zvýšila využití nerostných zdrojů revitalizací stavajících a otevřením nových dolů.

Spolupráce při budování dopravní infrastruktury, zejména pak koridorů X a VIII, obnova stávající a budování nové dálniční a železniční sítě (vláda preferuje formu koncesí).

Systémy městské dopravy a ekologické projekty (odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů - naprosto nevyhovující současná situace musí být řešena v kontextu sbližování s EU).

Developerské projekty (budování rezidentních čtvrtí, kancelářských a obchodní prostorů, zdravotních zařízení a další komunální infrastruktury), stavebnictví je v gesci MD MK.

Makedonská vláda označila některá další národohospodářská odvětví, do nichž má zájem přilákat zahraniční kapitál: zemědělství, zpracovatelský potravinářský / průmysl, výroba součástek pro automobilový průmysl, informační technologie, vzdělání a zdravotní péče.

Aktuální sektorové příležitosti pro Makedonii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  • 01.01.2016-31.12.2016: Asistence českým firmám: Pomoc českým firmám (podávání informací, poskytování rad, účast na jednáních atd.) usilujícím o proniknutí na makedonský trh.   
  • 01.01.2016-31.12.2016: Informační činnost pro české firmy: Zjišťování a poskytování informací o možném uplatnění produktů českých firem na makedonském trhu, o vhodných obchodních partnerech atd. na základě poptávky českých podnikatelských subjektů.   
  • 01.01.2016-31.12.2016: Pomoc českým firmám potýkajícím se v Makedonii s problémy: Aktivní angažovanost v zájmu vyřešení problémů, na něž narážejí české  firmy při svém působení  v Makedonii. Dlouhodobé vážné potíže mají především firmy ,NESS Česká republika, Laris Trading Company a Sumbro Samokov.   
  • 01.01.2016-31.12.2016: Spoluorganizování podnikatelských misí Spolupráce při organizaci uvažované podnikatelské mise organizované Hospodářskou komorou ČR a případně dalších podnikatelských misí (doprovod ústavních činitelů, na okraj jednání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci...).   
  • 01.01.2016-31.12.2016 Veřejné soutěže: Průběžné sledování tendrů a veřejných zakázek na příslušných portálech i jejich získávání aktivní kontaktní činností a jejich zadávání do systému SINPRO.  
  • 02.03.2016-30.10.2016: Malé lokální projekty: Realizace malých lokálního projektů "Nejlepší pro nejmenší" (částečná rekonstrukce školního internátu na severovýchodě MK) a "Rovnost   především" (vybudování ústředního topení v základní škole v  horské oblasti západní MK).   
  • podzim 2016: Společný výbor pro ekonomickou spolupráci: Asistence při přípravě 2. zasedání česko-makedonského Společného výboru pro ekonomickou spolupráci, které by se mělo uskutečnit v Makedonii.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: