Makedonie (FYROM): Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Makedonie)
 1. 1.     Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1.  Oficiální název státu, složení vlády

1.1.1 Oficiální název státu

Ústavní název země je Makedonská republika (Republika Makedonija).

 

V EU a na multilaterálních fórech se používá název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (The Former Yugoslav Republic of Macedonia), pod nímž byla Makedonie přijata do OSN.

 

Ve vnitřních záležitostech a bilaterálních vztazích, včetně bilaterálních mezinárodních smluv, mezi ČR a Makedonií se používá název Makedonská republika (MK).

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

1.1.2 Složení vlády

 

Makedonská vláda má 25 členů (předseda, 5 místopředsedové, 15 resortních ministrů a 6 ministrů bez portfeje) a patří v regionu k nejpočetnějším.

 

Jméno

Funkce

Zoran  Zaev

(SDSM)

Předseda vlády

Bujar Osmani

(DUI)

Místopředseda vlády, zodpovědný za evropské záležitosti

Hazbi Lika

(DUI)

Místopředseda vlády, zodpovědný za politický systém a vztahy mezi komunitami, tj. pro provádění  Ohridskou rámcovou dohodu

Kočo Angjušev

(Hospodářská komora Makedonie)

Místopředseda vlády, zodpovědný za hospodářské záležitosti a koordinaci s hospodářskými zdroji

Dragan Tevdovski

(SDSM)

Mínistr financí

Oliver Spasovski

(SDSM)

Místopředseda vlády a Ministr vnitra

Nikola Dimitrov

(SDSM)

Ministr zahraničních věcí

Radmila Šekerinska Jankovska

(SDSM)

Místopředseda vlády a Ministryně obrany

Bilen Saljiji

(DUI)

Ministr spravedlnosti

Kreshnik Bekteshi

(DUI)

Ministr hospodářství

Ljupčo Nikolovski

(SDSM)

Ministr zemědělství, lesnictví a vodohospodářství

Venko Filipche

(SDSM )

Ministr zdravotnictví

Renata Treneska Deskoska

(SDSM)

Ministr školství a vědy

Suhejl Fazliu

(Aliance pro Albánce - Národní demokratická renesance)

Ministr pro místní samosprávu

Goran Sugareski

(SDSM)

Ministr dopravy a spojů

Sadula Duraku

 (DUI)

Ministr životního prostředí a územního plánování

Mila Carovska

(SDSM)

Ministr práce a sociálních věcí

Robert Alagjozovski

(SDSM)

Ministr kultury

Damjan Mančevski

(SDSM)

Ministr pro informatiku a veřejnou správu

Robert Popovski

(SDSM)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za komunikaci, odpovědnosti a transparentnosti

Edmond Ademi

(SDSM)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za Diasporu

Adnan Kahlil

(Strana hnutí Turků v koalici se SDSM)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za zahraniční investice

Aksel Ahmedovski

(Strana pro celkovou emancipaci Romů)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za provádění Strategie pro zlepšení situace Romů v R. Makedonii

Zorica Apostoloska

(NSDP)

Ministryně  bez portfeje- zodpovědná za zahraniční investice

Zoran Šapurič

(LDP)

Ministr bez portfeje- zodpovědný za regulace pro zlepšení investičního prostředí pro domácí podniky

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

1.1.  Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 

1.2.1. Počet obyvatel a hustota na km².

Počet obyvatel v Makedonii podle nejnovějších údajů Státního statistického úřadu je 2 072 490 (Státní statistický úřad z 30.06.2016). Na druhu stranu pak, statistické údaje  Eurstatu pro počet obyvatel Makedonie za rok 2017 je 2 073 702.

*Zdroj- Eurostat, Statní statistický úřad Makedonie

 • Stárnutí obyvatelstva v roce 2016, účast mladé populace (0-14 let) je 16.6 %, účast staré populace (65 let a víc) je 13.1%
 •  Počet ekonomicky činného obyvatelstva (produktivní věk 15-64 let) 70.3%
 • Průměrná hustota obyvatel na km2 je 80,6

 

* Poslední sčítání lidu proběhlo v r. 2002. Další pokusy o řádné sčítání lidu v letech  2011- 2012 skončily fiaskem, nový termín sčítání je v nedohlednu.

 

1.2.2. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

V roce 2016* se narodilo 23 166 dětí, 23 002 živě narozené a 197 mrtvě narozené. Matky ve věku 25-29 let tvoří největší procent, až  34.1% které na svět přinesly živě narozené miminka.

Míra plodnosti je 1.5 (živě narozených miminek na ženu). Průměrný věk matky při prvním porodu je 27.2 let.

 

Změny ve věkové struktuře populace mají vlastní úvahu o počtu úmrtí v zemi. Počet úmrtí v roce 2016 je 20 421.

Průměrná délka života:
celková populace: 76,4 let
muž: 73,8 let
žena: 79.2 let (2017)

 

Vzhledem k poklesu porodnosti a zvýšení míry celkové mortality, přirozený přírůstek činil 1.2% na tisíce obyvatelů.

V roce 2016 je v rámci Makedonie 8 887 vnitřně vysídlených osob, a saldo vnější migrace je 2 144 osob.

 

 

* Problémem při příprava STI pro Makedonskou republiku zůstává nemožnost získat aktuální statistiky kvůli harmonogramu Státního statistického úřadu, podle kterého by měly být informace pro rok 2017 publikovány až po 2.7.2018 (viz http://www.stat.gov.mk/ KalendarSoopstenija_en.aspx?rbrtxt=6).

 

1.2.3. Národnostní složení

 • Makedonci 64,2%,
 • Albánci 25,2%,
 •  Turci 3,9%,
 • Romové 2,7%,
 • Srbi 1,8%,
 •  Jiný -Arumuni, Bulhaři... 2,2%
  Poznámka: Romské obyvatelstvo je obvykle v oficiálních statistikách podceňováno a může představovat 6,5-13% populace Makedonie.

 *Zdroj-The World factbook

 

Uvedené údaje jsou spíše indikativní, přesný obrázek o národnostním složení neexistuje.Poslední (a diskutabilní) census v r. 2002 přinesl, ve srovnání se sčítáním v r. 1994, snížení procentuálního podílu Makedonců ze 67 % na současných 64,2 % a naopak zvýšení počtu Albánců z 22,4 % na 25,2 %. 

 

 

1.2.4. Náboženské složení

Většinové: pravoslavné vyznání, muslimské vyznání

 • 64.8 % pravoslaví
 • 33.3 % islám
 • 0,4 % římskokatolické(ostatní křesťané)
 • 1,5 % jiní a neurčeni

*Zdroj-The World factbook

 

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP (mil. USD)

10.219

11.332

11.751

11.623

11,420

HDP na osobu (USD)

4.955

5.485

14,500

14,900

14,597

Reálný růst HDP (%)

3,1

3,5

3,8

2,4

2,5

Inflace (průměr v %)

2,8

-0,2

0,5

-0,2

0,3

Nezaměstnanost (%)

29,0

27,6

24,6

24,0

23,4

Vývoz (mil. EUR)

4.259,6

4.933,8

5.224,8

5.650,2

3,5829

Dovoz (mil. EUR)

6.364,1

7.276,1

6.824,9

7.877,2

5,4057

Bilance běžného účtu (mil. EUR)

-194,5

-163,9

-161,9

-281,7

-218,8

Bilance finančního účtu (mil. EUR)

154,3

111,6

103,6

71,5

77,2

Deviz.rezervy (mil. EUR)

1.993,0

2.436,5

2.389,0

2.485,2

2,343

Zahraniční dluh (mld. EUR)

5.219,7

5.954,4

6.213,9

6.444,9

6,767

Devizový kurz (EURO/MKD)

62,14

61,14

61,41

61,41

61,49

Saldo státního rozpočtu (v % HDP)

-3,9

-4,2

-5,1

-4,8

-3

Zdroje: Makedonský statistický úřad, Ministerstvo financí a Národní banka RM. The World Factbook, Heritage.org

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru:

Výsledkem makedonské ekonomické svobody je 71,3, čímž je ekonomika 33. nejsvobodnější v indexu 2018. Celkově se zvýšila o 0,6 bodu, přičemž se zlepšily ukazatele fiskálního zdraví a ukazatelů svobody investování, které kompenzovaly poklesy celistvosti vlády a soudní efektivnosti. Makedonie je na 18. místě mezi 44 zeměmi v evropském regionu a její celkové skóre je nad regionálními a světovými průměry.

Makedonie udržovala makroekonomickou stabilitu po globální finanční krizi, ale její vnitřní politická krize brzdila hospodářskou výkonnost. Fiskální politika byla laxní, s neproduktivními veřejnými výdaji, včetně dotací a zvýšení důchodů, a rostoucími zárukami pro dluh státních podniků. Rozsáhlý šedý trh se odhaduje na 20 až 45 procent HDP. Strukturální reformy jsou potřebné k řešení korupce vlády a nafouklé byrokracie. Právní rámec je zdravý, ale prosazování je pomalé a slabé.
V roce 2017 se veřejný dluh stabilizoval na zhruba 47% HDP, což je stále relativně nízké ve srovnání se sousedy v oblasti západního Balkánu a zbytkem Evropy.
Vývozní komodita: potraviny, nápoje, tabák; textil, různé výrobky, železo, ocel; automobilové díly
Dovozní komodita: stroje a zařízení, automobily, chemikálie, paliva, potravinářské výrobky
 
Poslední volby v Makedonii se konaly v prosinci roku 2016, což vedlo k vytvoření nové vlády v červnu roku 2017. Ambiciózní reformní program nastíněný ve vládním programu 2017-2020 se zaměřuje na hospodářský růst, vytváření pracovních míst, spravedlivé zdanění, podporu malým a středním podnikům (MSP) a reformu sociální ochrany pro nejzranitelnější.
Vláda navíc přijala akční plán 3-6-9, který obsahuje soubor opatření, která budou provedena v příštích třech, šesti a devíti měsících k urychlení procesu přistoupení k EU a NATO, s cílem zajistit datum zahájení jednání o přistoupení k EU další zprávou o pokroku Evropské komise na jaře roku 2018.
Růst se v roce 2016 zpomalil na 2,4% a v první polovině roku 2017 se stal negativním, neboť politická nejistota ovlivnila investice. Očekává se, že se do konce roku obnoví, což podpoří spotřeba a rostoucí důvěra investorů poté, co se nová vláda ujala funkce v červnu roku 2017.
Nezaměstnanost ustoupila v roce 2016 a počátkem roku 2017, díky veřejným investicím a programům zaměstnanosti, avšak účast na trhu práce se od roku 2012 snížila na nejnižší. Očekává se, že chudoba bude i nadále klesat, a to na základě vytváření pracovních míst.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy (mld. MKD / EUR)

140 267

145 929

163 280

181 820

184,7 /3.008

Výdaje (mld. MKD/ EUR)

159 520

168 063

181 777

201 798

203,3 /3.311

Saldo (mld. MKD/EUR)

-19 253

-22 134

-18 497

-19 978

-18,6 /0.302

Zdroj: finance.gov.mk

 

 

V podmínkách, kdy jsou výdaje vyšší než plánované příjmy, rozpočtová bilance je rozpočtový deficit. Potřebné prostředky na financování plánovaná výše deficitu je poskytována půjčováním. Рozpočtový schodek na rok 2017 je plánován ve výši 18,6 miliardy denárů nebo 2,9% z HDP.

Рozpočtové výdaje jsou využívány k financování různých účelů, jako jsou platy pro veřejnou správu, obstarávání různých zboží a služeb, zemědělské dotace, důchody, sociální pomoc a veřejné investice do silnic, železnic, škol, mateřských škol, nemocnicích.

Celkové rozpočtové výdaje jsou v roce 2017 plánovány na 203,3 milionu denárů. Většina z nich je určena pro sociální ochranu, zdravotní péči a vzdělávání.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Vnější finanční pozice země je poměrně nevyrovnaná, relativně křehká, platební bilance vykazuje každý rok záporné saldo, což vyžaduje zajištění peněz z vnějších zdrojů. Deficity obchodní bilance se sice nyní daří částečně nahrazovat přílivem zahraničních investic. Vláda je proto relativně opatrná v otázce dalšího zadlužování země. V posledních letech 20. století (1996 – 1998) se deficit pohyboval v rozmezí 6–8 % HDP, ale vláda N.Gruevského (od r. 2006) se cíleně zaměřila na jeho snižování. Problémem je to, že i podle názoru Světové banky či MMF makedonská vláda často neposkytuje objektivní údaje a např. část dluhu je neprůhledně přesouvána na státní podniky. 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bilance běžného účtu

-223,7

-146,8

-113,7

-111,5

-336

-261

Bilance finančního účtu

196,1

116,4

73,0

71,5

69,1

-46.97

Devizové rezervy

2 193,3

1993,0

2 436,5

2 485,2

2 582,4

2,375.01

mil. USD
Zdroj: Národní banka RM. CEIC, The World Factbook

Údaje o finančním účtu (FA) byly v prosinci 2017 zaznamenány na úrovni -46,97 USD. Zaznamenává se nárůst oproti předchozímu číslu -49,28 USD na listopad 2017. Údaje o makroekonomickém účtu (FA) v Makedonii se aktualizují měsíčně, v průměru -25,00 USD od ledna 2001 do prosince 2017 s 204 pozorováními. Údaje dosáhly rekordní úrovně 122,86 mil. USD v září 2009 a rekordní úrovně -240,31 USD v listopadu 2008. Údaje o Makedonských BoP: Finanční účet (FA) zůstávají aktivní v CEIC a jsou hlášeny národní bankou Republika Makedonie.

Konsolidovaná fiskální bilance Makedonie zaznamenala v prosinci 2017 schodek ve výši 2,8% nominálního HDP ve srovnání s deficitem ve výši 2,7% v předchozím roce. Konsolidovaná fiskální bilance Makedonie k HDP se každoročně aktualizuje a je k dispozici od prosince 1993 do prosince 2017 s průměrným poměrem -2,4%. Údaje dosáhly historického maxima 2,4% v prosinci 2000 a rekordního poklesu o 13,4% v prosinci 1993. CEIC počítá konsolidovanou fiskální bilanci jako% nominálního HDP z konsolidované fiskální bilance a ročního nominálního HDP. Ministerstvo financí Republiky Makedonie poskytuje konsolidovanou fiškální bilanci v místní měně. Státní statistický úřad Republiky Makedonie poskytuje nominální HDP v místní měně. Konsolidovaná fiskální bilance v% nominálního HDP před rokem 2009 pochází přímo od Národní banky Republiky Makedonie a zahrnuje pouze ústřední vládní instituce.

V posledních zprávách dosáhl státní dluh Makedonie v prosinci 2017 4,7 mld. USD. Nominální HDP Makedonie dosáhl v prosinci 2017 3,2 mld. USD.

Veřejný dluh vůči HDP

 

2013

2014

2015

2016

2017

Veřejný dluh vůči HDP (%) mil EUR

40,5

46,0

48,0

51,2

3,991

Zdroj: Národní banka RM, trdingeconomics,CEIC

Zahraniční zadluženost, dluhová služba:

Zahraniční zadlužení země v r. 2017 dosáhlo 2.946 mil. EUR. což je snížení za 14 mil.EUR. Ve struktuře dluhu nedošlo k výraznějším změnám a více než polovinu zahraničního dluhu tvoří závazky vůči multilaterálním věřitelům (IDA, IBRD, EIB, EU a EBRD).

 

Z analýzy MMF vyplývá nutnost co nejrychlejšího přesunu od úvěrování ze zahraničích k domácím zdrojům (vládní dluhopisy, nominované v domácí měně, apod.). 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Zahraniční dluh NETO (v mil. EUR)

2.908,89

3.281,4

3.999,73

4.177,39

2.946

Zdroj: Národní banka MK

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Finanční systém v Makedonii tvoří Národní banka Makedonie (NBRM), komerční banky, finanční společnosti, spořitelny, směnárny, Fond pojištění vkladů, pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy, makléřské společnosti a burze cenných papírů.

 

Samotný bankovní systém je dvoustupňový, založený na bankovním zákonu a zákoně o národní bance. NBRM je nezávislá instituce vydávající peníze, která odpovídá za stabilitu měny, stabilitu národní měny, stabilitu finančního systému, obecnou likviditu plateb v tuzemsku iv zahraničí a provádění měnové politiky a devizové politiky. Odbor dozoru NBRM je hlavním regulačním orgánem odpovědným za dohled nad všemi bankovními institucemi a spořitelnami.

 

Hlavním cílem měnové politiky NBRM je udržení cenové stability. Tento cíl je dosažen strategií zaměřenou na směnný kurz, v jehož rámci jsou peníze vázány na euro jako nominální kotva pro ekonomiku. NBRM připravuje měnové a devizové předpovědi a zprávy, které jsou veřejně dostupné.

Bankovní systém v Makedonii se skládá ze 14 soukromých bank, jedné státní banky (Makedonská banka pro podporu rozvoje) a dva sporitelných domů. Podle bankovního zákona banky dodržují zásady maximalizace zisku, likvidity, bezpečnosti a ziskovosti. Zahraniční banka by mohla mít přítomnost buď jako právnická osoba, nebo otevřením pobočky nebo zastoupení. Změny bankovního zákona v roce 2013 umožnily spořitelnám přeměnu buď na finanční společnost, která podléhá méně omezujícímu dohledu, nebo do banky. Tři z nich nyní působí jako finanční společnosti, které podle legislativy neobdržely vklady a podléhají dohledu ministerstva financí. Neexistují samostatné právní předpisy upravující nebankovní finanční instituce a jsou regulovány ustanoveními předchozího zákona o bankách a příslušných ustanovení.

Tři největší banky, Komercijalna Banka(makedonští vlastníci, 8%-ní podíl EBRD), Stopanska Banka Skopje (řecký kapitál) a NLB Tutunska Banka (slovinský vlastník), drží 58,2% celkových aktiv, což představuje 72,7% z celkových finančních výsledků bankovního sektoru. Devět bank ( Ohridska Banka- Société Géneral, Stopanska Banka-Bitola, Uni Banka, HALK Banka, TTK Banka, Sparkasse Banka... ) má méně než pět procent všech bankovních aktiv, zatímco jejich kumulativní podíl nepřesahuje 20 procent. Podíl spořitelny na celkovém objemu aktiv vkladových institucí v roce 2016 se nezměnil na úrovni 0,6%, zatímco jejich podíl na celkových úvěrech činil 0,7%. Z hlediska českého vývozu jsou první čtyři uvedené banky přijatelné pro pojištění EGAP (resp. financování vývozů prostřednictvím ČEB). Všechny uvedené banky mají své pobočky v regionálních centrech země.

 

V roce 2017 celkové aktiva makedonského bankovního sektoru dosáhly 8 mld. USD, což je o 5 procent více než v roce 2016. Všechny dva menší banky byly v roce 2017 ziskové a celková ziskovost bankovního sektoru dosáhla 114 mil. USD, což je významný nárůst o 36,3 procenta oproti předchozímu roku. Hlavním důvodem byly zvýšené čisté úrokové výnosy, snížené rezervy a lepší funkční efektivita. Rentabilita ROE v roce 2017 dosáhla 13,6 procenta, což se oproti loňskému roku zvýšilo o 3,2 procentního bodu, zatímco ROA (rentabilita aktiv) vzrostla z 0,8 procenta v roce 2016 na 1,5 procenta v roce 2017. Na konci roku 2017, bankovní sektor zaměstnalo 5 985 osob, což je od roku 2016 nárůst o 17 osob.

 

Vystavení bankovních systémů jiným rizikům má malý význam vzhledem k nízké pravděpodobnosti realizace měnového rizika a stále zanedbatelné expozici vůči riziku změny úrokových sazeb v portfoliu bankovních činností. Významný dluh domácností a nefinančních podniků s měnovou složkou rozlišuje význam měnových rizik pro jejich stabilitu a následně pro stabilitu bank, u nichž politika stabilního kurzu denaru vůči euru představuje základním předpokladem.

Hlavní výzva pro banky v následujícím období souvisí s vývojem a možnými negativními dopady nestabilního domácího prostředí. I přes stanovenou uspokojivou úroveň požadované odolnosti bank, potenciální prodloužení trvání krize a zvýšení její intenzity mohou mít negativní dopad na likviditu bank a na jejich činnost a na ziskovost a solventnost bankovního systému.

 

 Kurz EUR/Makedonský denár je již několik let bez výrazných výkyvů kolem 61,5 momentálně aktuální kurz je 1EUR = 61,49 Makedonský denár.

 

*

 

 

Zdroj: export.gov,

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Republika Makedonie je země s celkovou sazbou daně 7,4%, což je nejnižší celková sazba daně na světě. Makedonie v roce 2008 výrazně zreorganizovala svůj daňový systém s cílem podpořit investice, urychlit rozvoj podnikání a zvýšit celkový životní standard v zemi.

- Příjem z nezávislé činnosti
 
Příjmy ze samostatné činnosti - jsou příjmy realizované z hospodářské činnosti, poskytují profesionální a jiné duševní služby, příjmy z zemědělské činnosti a další činnosti, jejichž trvalým cílem je realizace příjmů.
    
Výnosy z hospodářské činnosti - jsou příjmy z výroby, služeb, obchodu, stravování, dopravy a další podobné činnosti.
    
Příjmy z odborných a jiných duševních služeb - jsou příjmy ze zdravotnictví, veterinární, právnické, notářské, konzultační, auditorské, inženýrské, architektonické, žurnalistické, sportovní, kulturní a jiné duševní činnosti.
    
Výnosy z zemědělské činnosti jsou příjmy z výroby, konečné produkce, zpracování a distribuce vlastních zemědělských produktů, jakož i chovatelství a dalších hospodářsky užitkových zvířat a distribuce jejich produktů.

     Poplatník
    
Jediným vlastníkem
    
Fyzické osoby, které vykonávají zemědělskou činnost (jsou evidovány v příslušném rejstříku a vedou záznamy o podnikatelských knihách)
    
Fyzické osoby, které vykonávají řemeslnou činnost a vedou záznamy o obchodních knihách
    
Fyzické osoby, které poskytují služby nebo vykonávají volné povolání, které realizují příjmy z výkonu činnosti (advokáti, notáři, lékaři, veterináři, inženýři, architekti, účetní, auditoři, novináři atd.), Kteří nejsou považováni za obchodníky.

Daňový základ
Základem výpočtu daně z příjmu fyzických osob z příjmů z nezávislé činnosti je čistý příjem (rozdíl mezi celkovým příjmem a celkovými výdaji poplatníka), který je stanoven v ročním daňovém zůstatku (PDD-DB).

Sazba daně
K 1. 1. 2008 - sazba je 10%

 

- Osobní příjem
Osobní příjem jsou veškeré příjmy, které daňový poplatník uskuteční na základě zaměstnání, včetně příjmu na základě smlouvy o dočasném nebo pravidelném výkonu služeb orgánů státní správy, domácích i zahraničních právnických osob, jakož i tuzemských a zahraničních fyzických osob kteří vykonávají samostatnou činnost a které jsou placeny v hotovosti, kupóny, peněžní příjmy, akcie, zboží nebo nějaký jiný typ, který má peněžní hodnotu.

Typy osobních příjmů
Platy a platy z pracovního poměru a platby na základě obchodního úspěchu zaměstnavatele;
Příspěvky na výdaje z pracovního poměru vyplacené z částky článku 6 ze zákona o dani z příjmů fyzických osob a všech ostatních příspěvků na výdaje souvisejících s prací stanovených zákonem o pracovních vztazích, obecnou kolektivní smlouvou pro soukromý sektor v oblasti hospodářství, kolektivní smlouvy pobočky a předpisy pro orgány státní správy;

    Důchody;
    Příjmy členů řídících orgánů a kontrolních orgánů obchodních sdružení;
    Příjmy profesionálních sportovců (prémie, transfery atd.);
    Příspěvek pro špičkové sportovce;
    Nemocenské příspěvky;
    Příspěvek za nepřítomnost práce;
    Příspěvek na práci soudců, soudců, odborníků a správců konkurzů, kteří nemají atribut zaměstnané osoby v příslušných institucích nebo sdruženích;
    Příspěvek členů MASA;
    Plat v zahraničí na základě zaměstnání založeného v zemi a
    Každý samostatně realizovaný příjem na základě smlouvy o dočasných nebo pravidelně prováděných službách právnických osob a fyzických osob.
Jako osobní příjmy se považují i ​​jiné příjmy, které místo hotovosti jsou poskytovány v kupónech, peněžních příjmech, akcích, zbožích nebo jiných druzích, které mají peněžní hodnotu.

Daňový základ

Příjem na základě realizovaného platu a příspěvku na plat z pracovního poměru a platu na základě úspěšnosti zaměstnavatele, snížené o příspěvky a osvobození od daně za měsíc, za který je plat vyplácena.
    Výše příspěvků na výdaje z pracovního poměru vyplacených nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních příspěvků na výdaje souvisejících s prací stanovených zákonem o pracovních vztazích, obecnou kolektivní smlouvou pro soukromý sektor v oblasti hospodářství , kolektivní smlouvy poboček a nařízení pro orgány státní správy.
    Příjem na základě důchodu - realizovaný důchod snížený o příspěvky a osvobození od daně z osobních důvodů. Vypočtená daň z příjmů na základě důchodů a invalidity je převedena do Penzijního a invalidního pojištění.
    Příjmy členů řídících orgánů a kontrolních orgánů profesních sdružení - výše příjmu, příspěvek.
    Příjmy vysokých úředníků, poslanců parlamentu, poradců a dalších nositelů veřejných funkcí - výše příjmu, příspěvek.
    Příjem profesionálních sportovců - výše příjmu, příspěvek.
    Příspěvek na práci soudců, porotců, šikovných osob a správců konkurzů, kteří nemají atribut zaměstnané osoby v příslušných institucích nebo sdruženích - výše příjmu, příspěvek.
    Příspěvek členů MASA - částka příjmu, příspěvek.
    Příjem na základě smlouvy o dočasném nebo pravidelném výkonu služeb právnických a fyzických osob - výše příjmu, příspěvek.
    Realizovaný plat a příspěvek na plat z pracovního poměru a platu na základě podnikatelského úspěchu zaměstnavatele pro zahraniční fyzickou osobu - nerezidenta, kteří realizují příjem z práce u rezidenta Makedonské republiky, snížené o příspěvky a osvobození od daně z osobních důvodů měsíc, za který je plat vyplacen.
    Výše výdajů z pracovního poměru vyplácených nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních výdajů na výdaje souvisejících s prací zahraniční fyzické osoby - nerezidenta z pracovního poměru u rezidenta Makedonie stanoveného zákonem o pracovních vztazích, obecné kolektivní smlouvě pro soukromý sektor v oblasti hospodářství, kolektivní smlouvy poboček a předpisy pro orgány státní správy.
    Realizovaný plat a příspěvek na plat z pracovního poměru a platby na základě obchodního úspěchu zaměstnavatele realizovaného rezidentem Republiky Makedonie, kteří pracují na zahraničních diplomatických a konzulárních zastoupeních a mezinárodních organizacích v Makedonii, sníženy o příspěvky a osobní osvobození od daně za měsíc, pro který je plat vyplácen.
    Výše příspěvků na výdaje z pracovního poměru, které byly vyplaceny nad částky článku 6 ze zákona o PIT a všech ostatních povolenek na výdaje souvisejících o práce stanovené zákonem o pracovních vztazích, obecná kolektivní smlouva pro soukromý sektor v oblasti hospodářství a předpisy pro orgány státní správy vyplacené rezidentovi, který pracuje v zahraničních diplomatických a konzulárních zastoupeních a mezinárodních organizacích v republice Makedonie. Příjmy, které místo hotovosti jsou placeny v kuponových zásilkách, peněžních příjmech a cenných papírech jejich nominální hodnota. Příjmy, které místo hotovosti jsou zaplaceny zbožím - cena, kterou by bylo dosaženo prodejem zboží.

Taxová sazba K 1. 1. 2008 - sazba daně je 10%

 

- Zdanění podle jednorázového čistého příjmu
Daňoví poplatníci, kteří mohou být zdaněni podle jednorázového čistého příjmu
Daňoví poplatníci, kteří za určitých okolností:
    nejsou schopni vést záznamy o obchodních knihách
    vedení záznamů obchodních knih ztěžuje vykonávání činnosti
    nepoužívejte jiné osoby
    v nichž činnost neinvestuje jiné osoby a
    realizuje roční čistý příjem z výkonu činnosti až do dvou ročních průměrných platů
mají právo podat žádost o jednorázové vyměření daně (formulář PDD-P) Úřadu pro veřejné příjmy a zaplatit daň z příjmu za výnos z výkonu činnosti paušální čistou mzdou.
Lhůty pro podání žádosti o jednorázovou platbu daně z příjmu fyzických osob
Daňový poplatník na ročním základě podává žádost o paušální zdanění (formulář PDD-P) daňovému úřadu PRO nebo prostřednictvím e-Osobního daňového systému e-pdd.ujp.gov.mk:
    nejpozději do 31. prosince roku, který předchází roku, pro který je daň určena; nebo
    do 15 dnů ode dne zápisu do příslušného rejstříku; nebo
    před zahájením činnosti.
Paušální zdanění není uznáváno za:
    daňoví poplatníci, kteří vykonávají obchodní, stravovací a zprostředkovatelskou činnost (s výjimkou daňových poplatníků, kteří vykonávají obchodní činnost výhradně prostřednictvím prodejních míst organizovaných zelených trhů);
    daňový poplatník, který zaměstnává jiné osoby;
    v jaké činnosti investují jiné osoby, jehož čistý příjem v roce předcházejícím roku, pro který je proveden daňový výměr, je vyšší než dva roční průměrné mzdy.

 

- Výnosy z prodeje vlastních zemědělských produktů
Daňoví poplatníci
Daňovým poplatníkem pro příjmy z prodeje vlastních zemědělských produktů je fyzická osoba, která vytváří příjem z prodeje vlastních zemědělských produktů kupujícím, kteří vedou obchodní záznamy, jiné fyzické osobě mimo prodejní místa na zelených trzích a na prodejních místech na zelené které nejsou předmětem zdanění podle článku 29 zákona o dani z příjmů fyzických osob.
Daňový základ
Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi realizovaným celkovým příjmem a uznanými standardizovanými náklady ve výši 80%.

 

- Výnosy z majetkových a majetkových práv (nájem)
Příjmy z majetkových a majetkových práv jsou příjmy, které daňoví poplatníci realizují z pronájmu nebo podnájmu pozemků, bytů nebo obchodních prostor, garáží, prostor pro odpočinek a rekreace, zařízení, dopravních prostředků a jiných druhů nemovitostí.
V příjmech majetku a vlastnických práv jsou rovněž zahrnuty hodnoty všech výdajů a služeb, které měl nájemce povinen vykonat, a to na náklady majitele (přizpůsobení, renovace, servis, opravy, budování příslušných zařízení, instalace a údržba). atd.).
Poplatník
Fyzická osoba, která realizuje příjmy z pronájmu nebo podnájmu pozemků, bytů nebo obchodních prostor, garáží, prostor pro odpočinek a rekreace, vybavení, dopravních prostředků a jiných druhů nemovitostí.
Daňový základ
Základem pro výpočet daně je čistý zisk dosažený v případě, že roční výnosy z realizace v roce, pro který je daň vyměřena, budou sníženy o vykázané náklady. Částky uznaných výdajů, které mohou snížit realizovaný příjem, jsou:
    25% z výše výnosu - pokud je výnos realizován pronájmem nebo pronájmem nepotřebných obytných a obchodních prostor
    30% z výše výnosu - pokud je výnos realizován pronájmem nebo pronájmem zařízených obytných a obchodních prostor
    Výše skutečných nákladů - pokud jsou prokázány
Sazba daně
 01.01.2008 - sazba je 10%

 

- Příjmy z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví
Příjem z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví je příspěvek, který si daňový poplatník uvědomuje z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví.
Poplatník
 Fyzická osoba - kdo si uvědomí příspěvek z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví
  Fyzická osoba - dědic nebo nositel autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví
Daňový základ
 Základem pro výpočet příjmů z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví z příjmů z daní z příjmů fyzických osob je čistý příjem, který vzniká, když se z realizovaného příjmu odečtou výdaje nezbytné pro jeho realizaci.
    Daňový základ pro výpočet příjmů z autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví, který daňový poplatník realizoval z práce, který trval více než jeden rok, představuje poměrnou část čistého příjmu.
    V čistém příjmu jsou příjmy rozděleny na žádost daňového poplatníka na tolik stejných částech jako počet let, kdy vytvořil zboží, ale maximálně po dobu pěti let.
Sazba daně
 01.01.2008 - sazba je 10%

 

- Kapitálové výnosy (dividendy, úroky ...)
Jako kapitálový příjem se rozumí:
    dividendy a ostatní výnosy realizované účastí na zisku právnických a fyzických osob
    úroky z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám
    úroky z dluhopisů nebo jiných cenných papírů a
    zájmy na úspoře času a jiných vkladů
Poplatník
Daňovým poplatníkem daně z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů je fyzická osoba, která realizuje výnosy na základě:
    dividendy a ostatní výnosy realizované účastí na zisku právnických a fyzických osob
    úroky z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám
    úroky z dluhopisů nebo jiných cenných papírů a
    zálohy na úspory času a ostatní vklady (*)
(*) Úroky spojené s úsporami času a jinými vklady jsou osvobozeny od zdanění do data přistoupení Republiky Makedonie k Evropské unii.
Daňový základ
    U dividend a ostatních výnosů realizovaných účastí na zisku právnických osob a fyzických osob je základem daně hrubá dividenda, tj. Příjem z účasti na zisku přiděleném plátci daně.
    U zájmů z půjček poskytnutých fyzickým osobám a právnickým osobám, úroků z dluhopisů a jiných cenných papírů a (*) zájmů časově úsporných a jiných vkladů je základem vypočtený úrok.
Sazba daně
01.01.2008 - sazba je 10%

 

 

-Výnosy z kapitálových zisků (prodej cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti)
Kapitálový zisk je příjem, který daňový poplatník uskutečnil z prodeje cenných papírů, podílu na kapitálu a nemovitosti.
Kapitálový zisk představuje rozdíl mezi prodejní cenou cenných papírů, podílem na kapitálu a nemovitostí a kupní cenou.
Kapitálové zisky realizované z prodeje cenných papírů nejsou zdanitelné od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2018.
Poplatník
Daňový poplatník je fyzická osoba, která realizuje zisk z prodeje cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti.
Daňový základ
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob z příjmů z kapitálových zisků je rozdíl mezi prodejní cenou cenných papírů, podílem na kapitálu a nemovitostí a původní (kupní) cenou.
Kapitálové zisky z prodeje nemovitostí jsou zahrnuty do základu daně v plné výši.
Kapitálový zisk z prodeje nemovitostí, kdy daňový poplatník žil nejméně jeden rok před prodejem, je zahrnut do daňového základu ve výši 70% z rozdílu.
Vedle zisků je při hodnocení daňového základu pro výpočet daně z kapitálových zisků z prodeje nemovitostí také považována hodnota investic a náklady na investiční údržbu.
Kapitálový zisk z prodeje cenných papírů a účast na kapitálu je zahrnut do základu daně ve výši 70% z rozdílu.
Sazba daně
01.01.2008 - sazba je 10%

 

 

-Jiný příjem
Ostatní příjmy jsou všechny příjmy, které nejsou vypláceny jako osobní příjem; příjmy z nezávislé činnosti; příjmy z prodeje vlastních zemědělských produktů, příjmy z majetku a vlastnických práv; příjmy z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví; kapitálový příjem; kapitálové zisky a příjmy z hazardních her, nejsou osvobozeny od daní ustanoveními článku 6 zákona o dani z příjmů fyzických osob a nejsou zdaněny na jiném základě.
Jako "ostatní příjmy" se považují příjmy realizované prostřednictvím elektronického obchodování prostřednictvím specializovaných webových stránek, příjmy z internetových marketingových služeb a příjmy plynoucí z prodeje užitečného pevného odpadu.
Daňovým poplatníkem daně z příjmu fyzických osob je fyzická osoba, která realizuje "jiné příjmy"
Daňový základ
Základem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob pro "ostatní výnosy" je čistý příjem, který je stanoven odečtením standardizovaných výdajů z hrubého příjmu ve výši 35%.
Sazba daně
01.01.2008 - sazba je 10%

 

- Zvláštní daňové postupy pro posuzování daně z příjmu fyzických osob
V konkrétních postupech pro posuzování daně z příjmů fyzických osob posoudí PRO, zda má osoba majetek nebo má majetek vyšší, než je zdaněný, odvozený z příjmů, u kterých nebyla daně hodnocena nebo nebyla dostatečně hodnocena a který původ nemůže být prokázán. Pokud PRO prohlásí, že majetek nebo majetek jsou vyšší než zdaněné, je vydáno rozhodnutí o stanovení daně z tohoto příjmu.
Základem pro výpočet daně je rozdíl mezi hodnotou majetku a schváleným objemem prostředků na jeho pořízení. Daň neregistrovaných příjmů se vypočítává ve výši 70%.
Úřad pro veřejné příjmy posuzuje daně na základě údajů v daňovém přiznání, obchodních knihách daňových poplatníků, úředních údajů, které má PRO k dispozici, a na základě dalších údajů a důkazů, které se objeví v postupech posuzování daní.

 

- Osvobození od daně a pobídky pro daň z příjmu fyzických osob
Snižování / osvobození od daně z příjmů z nezávislé činnosti
Daňové odpočty / osvobození od daně z příjmů z prodeje vlastních zemědělských produktů
Daňová úleva na příjmech z majetku a vlastnických práv (nájem)
Snížení daně z příjmů z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví
Osvobození od daně z kapitálových výnosů (dividendy, úroky ...)
Snížení daní a osvobození od daně z kapitálových zisků (prodej cenných papírů, účast na kapitálu a nemovitosti)
Osvobození od daně z příjmů z hazardních her
Daňová úleva na jiných příjmech

 

-Daňoví poplatníci, daňová sazba, zdaňovací období a daňový základ
Poplatník
• Právnická osoba (subjekt) - rezident republiky Makedonie, který získá zisk vykonáním činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Rezident je subjekt, který je založen nebo má ústředí na území Makedonské republiky.
• Daňovým poplatníkem daně z příjmů právnických osob je také stálé provozovně nerezidenta pro zisk dosažený vykonáváním činnosti na území Makedonie.
Sazba daně
Od 1. 1. 2008 je daňová sazba 10%.
Doba zdanění
• Daňové období, za které je posuzována daň z příjmu právnických osob, je jeden kalendářní rok. Pokud daňový poplatník pracoval po dobu kratší než jeden kalendářní rok, považuje se zdaňovací období za období roku, v němž pracoval.
• Pokročilé období zdanění je jeden kalendářní měsíc.
Daňový základ
Daňový základ pro výpočet daně z příjmů právnických osob je zdanitelný zisk stanovený z účetního hrubého zisku realizovaného v souladu s účetními předpisy a standardy (jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady), zvýšený o nevykázané náklady.

 

 

- Vrácení daně z příjmu právnických osob
Pokud plátce daně jako zálohy zaplatil vyšší částku daně než částka, kterou byl povinen zaplatit, může požadovat vrácení více zaplacené daně z PRO. PRO je povinen přeplatek CIT vrátit poplatníkovi na jeho žádost do 60 dnů ode dne podání žádosti o vrácení peněz.
Vypořádání přeplatku daně z příjmu právnických osob s měsíčními zálohami
Pokud daňový poplatník nevyžaduje vrácení přeplatku, přeplatková částka se považuje za zálohy na další období.
Vypořádání přeplatku daně z příjmu právnických osob s dalšími daňovými povinnostmi
Vrácení daně se provádí i vypořádáním přeplatku CIT s daňovými pohledávkami plátce na jiném základě.
Na žádost daňového poplatníka o vrácení nebo vypořádání přeplatku dává PRO příslušné rozhodnutí. Pokud je po vypořádání určeno, že daňový poplatník stále požaduje vrácení daně, je PRO povinen učinit rozhodnutí o vrácení daně v co nejkratší době.

 

- Srážková daň
Srážková daň se vybírá z příjmů vyplácených v Makedonii nebo ze zahraničí zahraničním právnickým osobám, které nejsou realizovány v rámci podnikání stálé provozovny zahraniční právnické osoby na území Makedonie, pokud není mezinárodními dohodami stanoveno jinak, pokud jde o zamezení dvojího zdanění.
Výnosy, na které je srážková daň:

    
Příjmy z dividend;
    
Příjmy ze zájmů rezidentů;
    
Výnosy z úroků nerezidenta, který má stálou provozovnu v Republice Makedonie, pokud jsou úroky na úkor stálé provozovny;
    
Příjmy z licenčních poplatků vyplácených rezidentem;
    
Příjmy z licenčních poplatků vyplácených nerezidentem se stálou provozovnou v Republice Makedonie, pokud jsou licenční poplatky na účet stálé provozovny;
    
Příjmy z zábavních nebo sportovních aktivit, které se uskutečňují v Republice Makedonie;
    
Výnosy z řízení, poradenství, finančních služeb, výzkumu a vývoje, pokud jsou příjmy vypláceny rezidentem nebo jsou na úkor stálé provozovny v Republice Makedonie;
    
Příjmy z pojistného na pojištění nebo zajištění rizik v Republice Makedonie;
    
Příjmy z telekomunikačních služeb mezi Republikou Makedonie a cizí zemí; a
    
Výnosy z pronájmu nemovitostí v Republice Makedonie.
    Srážkovou daní provádí:
    
Tuzemské právnické osoby
    
Tuzemské fyzické osoby - registrované k výkonu činnosti a
    
Zahraniční právnická osoba nebo fyzická osoba-nerezident se stálou provozovnou v Republice Makedonie.

 

Roční daň z příjmu celkem
Zdanění celkových příjmů - "Zjednodušený daňový režim pro obchodní společnosti"
Použití "Zjednodušeného daňového režimu pro obchodní společnosti"
Obchodní společnosti, které splňují podmínky pro výpočet a zaplacení roční daně z celkových příjmů a které realizovaly celkový příjem v roce, který je v hodnotě od 3 000.001 do 6 000 000 MKD na roční úrovni, lze stanovit pro výpočet a zaplatí roční daň z příjmů podle ustanovení kapitoly VII-a "Zjednodušený daňový režim pro obchodní společnosti" zákona o dani z příjmu právnických osob, místo placení daně z příjmu právnických osob.

Obchodní společnosti nemohou změnit určený model / režim zdanění v příštích třech letech, včetně roku, kdy je zaplacena daň z celkových příjmů, pokud v příštích třech letech realizují celkový příjem mezi 3 000.001 a 6 000 000 MKD na roční úrovni.
Obchodní společnosti, které vykonávají bankovní, finanční, pojišťovací činnost, stejně jako činnost z oblasti hazardních her a zábavních her, nejsou zdaněny ročními daněmi z příjmů bez ohledu na výši realizovaného celkového příjmu.

Osvobození od daně
Obchodní společnosti, které splňují podmínky pro výpočet a platbu roční daně z příjmu a jejichž celkové příjmy realizované v roce, pro který je daně hodnocena z jakéhokoli zdroje, nepřekročí výši 3 000 000 MKD na roční úrovni, jsou osvobozeny povinnost platit roční daň z příjmů.
Základ pro roční daň z příjmů
Roční daň z celkových příjmů se vypočítá na základě realizovaných celkových příjmů ze všech důvodů (výnosy z hlavních činností, finanční výnosy, podíl na zisku přidružených společností) v obchodním roce, pro který se daně hodnotí. Obchodní rok znamená kalendářní rok.
Míra, na kterou se vypočítává a zaplatí roční daň z celkového příjmu
Roční daň z celkových příjmů se vypočítává ve výši 1% z realizované částky celkových příjmů uvedených ve výkazu zisku a ztráty na roční účetní závěrce a finančních výkazů podle ustanovení zákona o obchodních společnostech za hospodářský rok daň, která je posuzována.
Způsob a doba registrace obchodních společností za roční daň z příjmů
Obchodním společnostem, které splňují podmínky pro výpočet a zaplacení roční daně z příjmů z celkových příjmů, je Úřad pro daň z příjmů zaznamenává v registru obchodních společností za roční daň z příjmů.
PRO provádí registraci na základě údajů za vykázaný celkový příjem ve výkazu zisku a ztráty na ročním účtu a finančních výkazů podle ustanovení zákona o obchodních společnostech za hospodářský rok, posoudit.
Vyhodnocení roční daně z příjmů se provádí na základě formuláře "DB-VP" - zůstatek Tax z celkových příjmů, který je předkládán PRO ve lhůtě stanovené pro podání ročního účtu podle Zákon o obchodních společnostech a účetní předpisy, tj. Do 28./29. Února roku následujícího po roce, pro který se zdaňování hodnotí. Pro daňové poplatníky, kteří elektronicky předložili roční účetní závěrky centrálnímu rejstříku RM, je lhůta pro podání 15. března.
Povinnost podávat formulář "DB-VP" PRO má také obchodní společnosti, které jsou osvobozeny od placení Roční daně z celkového příjmu (jejichž celkový příjem nepřesáhne částku 3 000 000 MKD).

Zaplacení daně je provedeno nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty pro předložení formuláře.

 

-Daňové pobídky - Daň z příjmu právnických osob
Osvobození od daně spočívá ve snížení daňového základu a snížení vypočtené daně.

А. Snížení základu daně z reinvestovaného zisku
Základ daně je snížen o částku investice zisků (reinvestovaný zisk) pro účely vývoje, tj. Investice do hmotného majetku (pozemky, budovy a zařízení) a nehmotného majetku (počítačového softwaru a patentů) určeného k rozšíření činnosti daňového poplatníka.
Poznámka: Právo na osvobození od daně na základě reinvestovaného zisku, daňoví poplatníci poprvé budou schopni realizovat investice realizované v roce 2014 oddělenými zisky od roku 2013 pro investice.

B. Snížení vypočtené daně
Vypočtená daň z příjmů se sníží o:
    Schválené osvobození od daně na základě zakoupeného a uváděného do provozu až deset fiskálních systémů zařízení pro registraci hotovostních plateb, tj. Daňových zařízení a automatického integrovaného systému řízení;
    Částka daně zahrnutá do zdanitelných příjmů / zisků v zahraničí (srážková daň) na stanovenou sazbu;
    Částka daní zaplacených dceřinou společností v zahraničí za zisk zahrnutý do příjmu mateřského subjektu v Makedonské republice až do výše daně stanoveného podle daňové sazby v Republice Makedonie;
    Odhadovaná výše daňové úlevy za dary poskytnuté: sportovním federacím, Makedonskému olympijskému výboru, fotbalu, basketbalu, házené a jiným sportovním klubům, aktivním sportovcům z olympijských a neo-olympijských sportů za podmínek a množství zákonem stanovených postupů.

C. Osvobození od daní stanovená pro zvláštní kategorie daňových poplatníků, regulovaná pravidly, která upravují jejich založení a fungování:
    Ochranné společnosti pro zaměstnávání zdravotně postižených osob (v souladu s ustanoveními zákona o zaměstnávání zdravotně postižených osob);
    Ekonomické jednotky v rámci orgánů pro výkon sankcí a nápravných zařízení pro mladistvé (v souladu s ustanoveními zákona o vymáhání sankcí); a
    Technologické průmyslové a rozvojové zóny (v období 10 let za podmínek a postupů stanovených zákonem o průmyslových a rozvojových technologických zónách).

 

- Daňový poplatník podléhající zdanění, sazbě daně a lhůtám splatnosti
    Daňovník je osoba, která trvale nebo pravidelně samostatně vykonává podnikatelskou činnost, bez ohledu na cíle a výsledky této činnosti.
    Daňoví poplatníci mohou být právnické nebo fyzické osoby, jakož i sdružení osob.
    Všichni daňoví poplatníci, kteří v uplynulém kalendářním roce dosáhli celkového obratu nad 1 milion denárů nebo jejichž obrat je předpovězen na začátku výkonu hospodářské činnosti přesahuje částku 1 000 000 denárů, nebo v průběhu roku jejich obrat překročil výši z částky 1 000 000 MKD je povinen zaregistrovat se na účely DPH.
    Tito daňoví poplatníci, kteří nejsou povinni zaregistrovat se na účely DPH, se mohou dobrovolně zaregistrovat k DPH.
    Jako jeden daňový poplatník registrovaný k DPH může dojít k několika osobám registrovaným k DPH, pokud se tak rozhodnou z důvodu jejich vlastnického, organizačního nebo manažerského vztahu.
Podléhá zdanění
Podléhající zdanění DPH je:
    obchodování se zbožím a službami, které se v zemi uskutečňuje v rámci své podnikatelské činnosti daňovým poplatníkem
    dovoz zboží
Daňová sazba
DPH se vypočítá použitím poměrných daňových sazeb takto:
    Obecná sazba daně ve výši 18% a
    Preferenční daňová sazba ve výši 5%.
Zboží a služby, které podléhají zdanění s preferenční sazbou podrobněji, jsou stanoveny v rozhodnutí o určení výrobků a služeb podléhajících preferenční sazbě daně z přidané hodnoty.
Lhůty pro podání daňového přiznání k DPH
Lhůta pro podání daňového přiznání je 25 dní po uplynutí zdaňovacího období.
Daňoví poplatníci, kteří v daném zdaňovacím období neuskutečnili žádný zdanitelný obrat, jsou rovněž povinni podat daňové přiznání, ve kterém jsou pole vyplněna 0 (nula). V případě ukončení činnosti je daňové přiznání podáno do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení činnosti.

Platby na základě DPH
DPH se platí ve stejných lhůtách předepsaných pro podání daňového přiznání, tj. Platí do 25 dnů po uplynutí daňového období. Tohle znamená tamto:
    Měsíční daňoví poplatníci platí DPH do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc
    Čtvrtletní daňoví poplatníci platí DPH do 25-04, 25-07, 25-10 a 25-01 následující rok za předchozí čtvrtletí vypočtené při dovozu zboží se platí současně s zaplacením cla.


-
Vyhlášení a zaplacení DPH
Doba, za kterou je DPH vypočtena a zaplacena, je Doba zdanění. V závislosti na obratu může být zdaňovací období:
      kalendářní měsíc - pokud celkový obrat v předchozím kalendářním roce překročil částku 25 milionů MKD
      kalendářní čtvrtletí - pokud celkový obrat v předchozím kalendářním roce nepřekročil částku 25 milionů MKD

Prohlášení daňového poplatníka o splatné nebo nárokované dani se provádí daňovým přiznáním k DPH (formulář DDV-04) a ve stejném tvaru daňový poplatník vypočítává daň za příslušné zdaňovací období.
Všichni daňoví poplatníci registrovaní pro účely DPH povinni podat daňový přiznání k DPH elektronicky prostřednictvím http://etax.ujp.gov.mk

 

-Vrácení daně z přidané hodnoty
Pokud je daň na vstupu v daném zdaňovacím období vyšší než částka daně stanovená v obchodě, bude tento rozdíl vrácen daňovému poplatníkovi na základě jeho žádosti uvedené v daňovém přiznání.
Pokud daňovník tuto žádost nevyjádří, rozdíly se předávají jako záloha na další daňové období.
Lhůta pro vrácení daně je 30 dní ode dne podání daňového přiznání.

 

- Daňové pobídky pro investování do oblasti technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ)
Zóna technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ) je svobodná zóna v oblasti daňových zákonů v Republice Makedonie. Každá tuzemská nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba - uživatel TIDZ může využít daňové pobídky investováním do zóny.
Osvobození od daní a pobídky
    Daň z příjmů právnických osob - Uživatel zóny je osvobozen od placení daně z příjmu právnických osob v období 10 let, pokud v období dvou let od roku přijetí rozhodnutí o zahájení plnění za podmínek stanovených společností Low, začíná vykonáváním činnosti v oblasti.
    *** Srážková daň - Uživatelé TIDZ, kteří provádějí platby příjmů zahraniční právnické osobě v Makedonii nebo v zahraničí, jsou současně povinni zaplatit příjem a zaplatit daň ve výši 10% , pokud není jinak upraveno mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění (více informací naleznete na http://www.ujp.gov.mk/en/vodic/category/693).
    Daň z příjmů fyzických osob - Uživatel zóny je osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob za platy zaměstnanců v období 10 let od začátku výkonu činnosti v zóně, tj. Od prvního měsíce, ve kterém bude uživatel provádět platby platů, bez ohledu na počet zaměstnanců.
    Daň z přidané hodnoty - Uživatel zóny je osvobozen od DPH z obchodu s výrobky a službami v TIDZ (s výjimkou obchodu určeného pro konečnou spotřebu) a za dovoz zboží v TIDZ (za předpokladu, že zboží není určeno ke konečné spotřebě).
Podmínky pro využití daňových pobídek
Uživatel zóny by měl:
    Proveďte novou činnost: výrobní činnost; činnost v oblasti informačních technologií (vývoj softwaru, montáž hardwaru, digitální záznam, počítačové čipy apod.), vědecký výzkum a výroba založená na nových technologiích s vysokými environmentálními standardy, služby přímo související s dovozem zboží, které se dováží do zóny (za předpokladu, že zboží nebude určeno ke konečné spotřebě);
    Nemá daňové a celní odpovědnosti;
    Nepodléhá konkurznímu řízení; a
    Předložit Žádost o osvobození od daně a pobídky (na všech základech) na Úřad pro veřejné příjmy prostřednictvím Ředitelství technologických průmyslových rozvojových zón.

Termín a požadovaná dokumentace
Uživatel této zóny předá žádost úřadu veřejného výnosu prostřednictvím ředitelství pro technologické průmyslové rozvojové zóny nejpozději do 31. března za každý předchozí rok výkonu v zóně, pro kterou jsou osvobozeny od daně a pobídky. Kromě žádosti je uživatel zóny povinen předložit následující důkazy:
  Dohoda o činnosti s zakladatelem zóny;
    Rozhodnutí celního úřadu o splnění podmínek pro vedení celního dohledu podle celního zákona a rozhodnutí Ředitelství TIDZ pro zahájení činnosti uživatele;
    Roční účetní a daňová bilance za předchozí rok spolu s formulářem SPD - struktura příjmů podle podnikatelské činnosti;
    Důkaz z Centrálního registru o aktuálním stavu uživatelské bonity (ne starší než šest měsíců);
    Osvědčení vydané příslušným orgánem, že uživatel zóny neobdržel a neplatil daňové a celní povinnosti;
    Osvědčení vydané příslušným soudem a ústředním registrem, že uživatel zóny nepodléhá probíhajícímu konkursu nebo likvidaci.
    Osvědčení zakladatele zóny, že nemá splatné, ale nevyrovnané závazky v souladu se sazbou za poplatky za poskytnuté služby zakladatele a sazbou za poplatky za poskytnuté služby uživatele
    Pokud uživatel zóny technologického průmyslového rozvoje uzavřel několik smluv o poskytnutí státní podpory na výrobní počáteční investice, požadované k předložení rozhodnutí vydaného Agenturou pro zahraniční investice a podporu vývozu Makedonie nebo Ředitelství pro TIDZ nebo ministrů bez portfolia zodpovědný za přitažlivost zahraničních investic.

Daňové sazby:

Změna daní:

- snížila řadu daní, včetně DPH a daní z příjmů;

- zavedla osvobození od daně pro investory z mezinárodních podniků;

- a zřídily zvláštní zóny technologického průmyslového rozvoje.

Daňové sazby:

nepřímé daně:

 • DPH (= DDV): všeobecná: 18 %, snížená: 5 %
 • DPH (DDV = danok na dodadena vrednost) byla v MK zavedena k 1. dubnu 2004.

přímé daně:

 • korporativní daň 10 % ze zdanitelného zisku 
 • 0 % (u reinvestovaného zisku)
 • z příjmu fyzických osob 10 % 
 • ve svobodných ekonomických zónách a technologických parcích jsou investoři po dobu 10 let osvobozeni od placení daně z příjmu, DPH, zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců, celních poplatků i místních daní.

Od daně z přidané hodnoty jsou zcela osvobozeny:

 • prodej a pronájem budov a bytů (vyjma prvního prodeje, uskutečněného do 5 let od doby výstavby);
 • poštovní služby;
 • bankovní, finanční služby a služby pojišťoven;
 • kulturní služby, poskytované veřejnými institucemi;
 • zdravotní a vzdělávací péče;
 • software;                                                                                       
 • mezinárodní osobní doprava.

Spotřební daň činí 8 - 13% podle druhu výrobku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: