Malajsie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
USD poř. Index USD poř. Index USD poř. Index USD
2012 142 375 56. 132,6 892 662 26. 70,1 1 035 037 31. 75,0 -750 287
2013 191 991 51. 134,8 827 379 28. 92,7 1 019 370 33. 98,5 -635 388
2014 222 125 52. 115,7 921 501 27. 111,4 1 143 626 34. 112,2 -699 376
2015 187 158 53. 84,3 986 578 24. 107,1 1 173 736 29. 102,6 -799 420
2016 186 292 51. 99,5 975 571 23. 98,9 1 161 863 32. 99,0 -789 279

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve struktuře vzájemného obchodu ČR s Malajsií převažuje elektrotechnika a výpočetní technika dodávaná v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců nadnárodních firem.

 

Vedle tradičních položek českého vývozu do Malajsie (pneumatiky, syrovátka, součásti stavebních strojů) hrají stále významnější roli české progresivní technologie s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o aplikace jak fyzické tak kybernetické bezpečnosti, sofistikovanou zdravotnickou techniku, elektroniku, optiku, telekomunikační zařízení apod. Většina komodit je dodávána prostřednictvím místních distributorů, případně již existujícího vlastního zahraničního zastoupení českých firem. Jedinou komoditou agrárně-potravinářského vývozu, která se umístila na prvních deseti místech, je syrovátka.

 

Nejvýznamnější položky českého vývozu 2016

Kód zboží Název zboží USD(tis.) Meziroční index (%)
8542 Obvody integrované elektronické 38 873 118,8
3818 Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku 31 759 117,6
4011 Pneumatiky nové z pryže 11 919 88,0
0404 Syrovátka výrobky z mléka zahuštěné slazené 7 713 110,1
9032 Přístroje regulační kontrolní automatické 6 267 127,2
8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj 5 042 54,0
9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 4 938 69,7
3603 Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod 4 120 243,8
8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů, 3 805 116,6
4804 Papír aj nenatíraný ne k popisování hyg účelu 3 429 59,9

Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu 2016

Kód zboží Název zboží USD(tis.) Meziroční index (%)
8542 Obvody integrované elektronické 278 197 127,6
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 184 591 75,1
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 70 985 76,1
8541 Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj 63 499 111,8
8529 Části přístr vysílacích přijímacích televizí 39 628 226,8
4001 Kaučuk přírodní balata guataperča guajal apod 25 652 78,6
8523 Disky,pásky aj.média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37 23 740 123,4
7601 Hliník surový (neopracovaný) 17 317 96,1
8443 Stroje,přístr.pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části 15 185 111,4
8532 Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací 14 925 113,2

 Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

 

v mil. Kč 2016
Položka Kredit Debet Bilance
Služby 304,2 1 047,2 -743,0
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) 7,1 7,4 -0,3
Opravy a údržba jinde neuvedené 0,0 0,3 -0,3
Doprava 202,9 978,8 -775,9
Cestovní ruch 7,9 0,0 7,9
Stavební práce 1,6 0,0 1,6
Pojišťovací služby a penzijní financování 9,7 43,6 -33,9
Finanční služby 0,0 0,0 0,0
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené 0,1 0,0 0,1
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 14,8 6,2 8,6
Ostatní podnikatelské služby 47,8 10,4 37,4
Osobní, kulturní a rekreační služby 12,2 0,5 11,7
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené 0,0 0,0 0,0
Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0

 

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ekonomická krize na přelomu let 2008/2009 donutila řadu českých firem k restrukturalizaci svých aktivit a přehodnocení svého působení na malajsijském trhu (např. Optaglio).

 

Od r. 2006 působí v Malajsii firma Tech-Store, která je společenstvím českých a zahraničních firem dodávajících zabezpečovací techniku a systémy do Malajsie a do regionu. V Kuala Lumpur má již řadu let svou kancelář česká obchodní firma AVAS Export - Import rozvíjející obchod v řadě sektorů oběma směry, mmj. také v oblasti úpravy vody za pomoci v ČR těženého nerostu zeolit.

 

V r. 2011 svoje regionální zastoupení (pro JV Asii) v Malajsii naopak otevřel český výrobce bezpečnostního softwaru Trustport. Z oblasti zdravotnické techniky otevřela v Malajsii své zastoupení firma BTL. V r. 2013 zahájila obchodní aktivity v Malajsii další česko-slovenská firma v oblasti bezpečnostního softwaru ESET. Firma Optokon založila v Malajsii zastoupení zahrnující také servisní středisko a do budoucna i metrologickou laboratoř pro oblast optiky. Místní pobočku také otevřela firma specializující se na rozbušky v důlním průmyslu. 

 

V Malajsii je trendem povzbuzovat zahraniční podniky k částečnému či úplnému přesunu výroby, vývoje či výzkumu do teritoria za účelem rozšíření dovedností a zvýšení úrovně používaných technologií v zemi. Malajsie se díky své geografické poloze, členství v organizaci ASEAN, stabilnímu prostředí a robustní diverzifikované ekonomicese může stát výhodnou základnou pro reexport řady českých produktů i do jiných států ASEANu.

 

Pokud jde o povědomí o českých značkách, jsou nejdůležitějšími obchodními značkami křišťál Bohemia nebo pneumatiky Barum.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána dne 8. 3. 1996 v Kuala Lumpur a v platnost vstoupila dne 9. 3. 1998.
  • Dohoda o ochraně a podpoře investic, jejíž podpis se uskutečnil v průběhu návštěvy předsedy vlády ČR Václava Klause v Malajsii dne 9. září 1996, vstoupila v platnost dne 3. 12. 1998.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Malajsii neposkytuje oficiální rozvojovou pomoc a ani ji od Malajsie nepřijímá. Malajsie není klasickým příjemcem rozvojové pomoci, velká většina rozvojových projektů v zemi se týká spíše technické pomoci v oblasti vyššího a učňovského vzdělávání, dobrého vládnutí či životního prostředí.

 

V letech 2007-2014 probíhaly české projekty rozvojové a humanitární spolupráce zaměřené na pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii. Projekty byly financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí. ČR prostřednictvím nevládní organizace MERCY Malaysia, místní pobočky UNHCR, tchai-wanské nadace Tzu-Chi, IOM a dalších NGO mj. financovala činnost mobilní kliniky poskytující nezbytnou prvotní lékařskou péči pro barmské uprchlíky a monitoring zdravotního stavu těchto uprchlických komunit.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: