Malawi: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Malawi jsou velmi nízké. Vývozy jsou doposud charakterizovány spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním českých firem či investicemi. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a pojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. USD 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

334

36

469

579

414

Dovoz

2579

3709

2203

4058

2723

Obrat

2914

3744

2671

4637

3137

Saldo

-2245

-3673

-1734

-3479

-2309

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Do Malawi se z ČR vyváží především telekomunikační technika, stroje pro automatické zpracování dat, přístroje pro fyzikálně-chemicé rozbory, diagnostické reagencie a náhradní díly motorových vozidel. ČR je dovozcem malawiského tabáku (v roce 2015 95 % dovozů), ořechů a kávy. Vzájemný obchod vykazuje dlouhodobě zápornou bilanci.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V uplynulém období nebyla zaznamenána aktivita v oblasti výměny služeb mezi ČR a Malawi.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Malawi neexistují české investice ani joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Malawi nebyla nikdy uzavřena žádná bilaterální smlouva.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Jako odpověď na ničivé záplavy v roce 2015 schválilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytnutí humanitární pomoci pro obyvatelstvo Malawi a Mosambiku ve výši 3 miliony Kč.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: