Malé a střední podniky: 47 % dovozců v Latinské Americe hledá nové dodavatele

31. 5. 2017

  • Země: PE - Peru
  • Datum zveřejnění: 31.05.2017

contact-120700964-120.jpg47 % dovozců z malých a středních podniků v oblasti hledají nové mezinárodní dodavatele, podle výsledků ™ UPS Business Monitor v Latinské Americe 2017 Export Index (BMEI).

Výzkum byl proveden na 2,170 malých a středních podniků ve zpracovatelském průmyslu a dovozců, v automobilovém průmyslu, oděvní a high-tech, a to v devíti zemí: Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Mexiko, Panama, Peru a ve Spojených státech.

„Sektor malých a středních podniků v Americe hraje důležitou roli v hospodářském růstu v tomto regionu a globální roli v obchodu,“ řekl José Acosta, prezident společnosti pro veřejné záležitosti pro UPS Americas regions.

Podle studie, 47 % dovozců hledají nové dodavatele, což naznačuje, že je zde příležitost pro vývozce najít nové zákazníky.

Mezinárodní a průmyslové veletrhy byl citován jako nejvíce populární kanál pro výběr nových dodavatelů 28 %, následovaný obchodními misemi o 21 %.

Peru je jednou ze zemí s nejvyšším podílem dovozců, kteří hledají nové dodavatele ve zpracovatelském průmyslu.

Když byly peruánské dovozci požádání a sdělení nejběžnějších překážek, kterým musí čelit, většina uvedla, že zpoždění dodávky je hlavní výzvou, následuje domácí logistika, dále delší import a poškození zboží při příjezdu.

V regionu Ameriky, 21 % dotazovaných společností uvedlo, že očekávají potenciální dodavatele, aby je kontaktoval přímo, což odráží příležitost pro proaktivní vývozce k předložení obchodních návrhů, a to buď prostřednictvím e-mailu, nebo po telefonu.

Malé a střední podniky v Brazílii jsou nejvíce aktivní při hledání nových dodavatelů, ačkoli pět procent uvádí, že aktivně neoslovují nové dodavatele, ale že čekají, až budou kontaktování. US dovozci byly méně proaktivní: jeden ze tří (31 %) uvedla, že nekontaktuje dodavatele.

Dovozci uvedli, jako dva hlavní atributy produktů, které ovlivňují jejich rozhodování o nákupech a to jsou kvalita (97 %) a cena (8 7 %), následují služby nabízené ze strany prodávajícího, jako je flexibilita v platebních podmínkách a poprodejní služby.

V segmentu oděvním průmyslu, vývozci, kteří hledají nové trhy, by měly zvážit Spojené státy, Kostariku a Chile. Tyto země mají nejvyšší procento respondentů, které hledá nové dodavatele. V automobilovém průmyslu, Kolumbie a Kostarika mají nejvyšší procento dovozců, kteří hledají nové dodavatele.

V procesu nákupu, zaznamenaly nejvyšší úroveň on-line nákupy. To je způsobeno preferencí dovozců hledat nové dodavatele tímto způsobem, je zde vysoký počet respondentů, kteří preferují online nakupování (50 %) a další komerční nástroje v síti.

Peruánští dovozci v sektoru high-tech technologií uvádí jako hlavní kritérium kvalitu produktu při rozhodování o koupi, následovaný dopravou a logistickými službami.

Politika kvality, záruční a produktové certifikace byly jmenovány jako nejcennější informace v obsahu na webových stránkách potenciálního dodavatele.

Vypracoval: Emil Ulrych vedoucí Zahraniční kanceláře CzechTrade v Lime

Zdroj: www.gestion.pe

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: