Malé větrné elektrárny budou novými tahouny obnovitelných zdrojů energie

25. 10. 2012

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 24.10.2012
  • Zdroj: Infobuildenergia

S konečným vydáním ministerského dekretu týkajícího se obnovitelných zdrojů energie (vyjma fotovoltaiky) byl konečně definován rámec i pro malé a mini větrné elektrárny. ASSIEME, asociace pro mini větrnou energii, přispěla spolu s ostatními k návrhu motivačního schématu, který umožní vyvážený růst elektráren pro příští tři roky.

Nový tarif, který začne platit od 1. ledna 2013, nezmění podstatu toho stávajícího (0,30 euro/kWh po dobu 15 let). Italský trh mini větrných elektráren s výkonem od 10 do 60 kW, dle vyjádření asociace, roste velmi rychle a má dobré vyhlídky do budoucnosti, i když v instalovaném výkonu je Itálie ještě pozadu ve srovnání s historicky silnějšími partnery ze zahraničí. Na konci roku 2011 celkový instalovaný výkon dosáhl 13 MW, což představuje 2 % z celkových světových instalací. Celkem čítá Itálie 300 mini větrných elektráren. 80 % celkového instalovaného výkonu je rozdělen mezi Čínu a USA.

Hlavními problémy tohoto sektoru, jak je identifikovala ASSIEME, zůstávají ty byrokratické. Svou roli sehrává i nejasnost právních předpisů na národní úrovni, které nejsou vždy správně interpretovány místními obcemi.

Poznámka: Italská legislativa označuje termínem mini větrné elektrárny zařízení na výrobu elektřiny o velikosti 1 až 200 kW. 

Zpracoval kolektiv obchodní mise MPO v Miláně. 

Tisknout Vaše hodnocení: