Maledivy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tis. CZK

 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

12 484

7215

5 055

7861

30 708

Vývoz

15 782

255 672

505 831

136 578

87 423

Bilance

3298

248 457

500 776

128 716

56 715

Bilanci zahraničního obchodu s Maledivami, který zůstává zanedbatelný, si udržuje ČR ve svůj prospěch. Historicky nejúspěšnější pro ČR byl r. 2013, kdy došlo ke skokovému nárůstu především díky vývozu nábytku a svítidel.    

Více informací: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO        

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Obrat vzájemného obchodu za období roku 2015 se pohyboval kolem 110 miliónů CZK, z čehož na český vývoz připadlo kolem 81 miliónů Kč. Proti stejnému období roku 2014 poklesl vzájemný obchod o 21 %, a to zejména v důsledku snížení českého vývozu v korunovém vyjádření o 37 %. Dovozní artikl je v prvé řadě tuňák, makrelovité ryby, rybí filé a ostatní rybí maso, čerstvé nebo chlazené, ruční nářadí a toaletní papír apod., z ČR se naopak nejvíce vyvezly stroje na praní a žehlení pro domácnosti a prádelny, různé výrobky z kovů a oceli (kohouty, ventily, trubky aj.), zařízení pro příjem hlasu dat a zvuku, přísady do cementu, sklářský tmel a skleněná zrcadla atd.

Více informací: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna mezi oběma státy v oblasti služeb je až na turistický průmysl prakticky nulová. Potenciál leží především v oblasti cestovního ruchu, budování infrastruktury, dodávce strojírenských výrobků, odběru ryb.

Ostrovy díky zlepšující se infrastruktuře a i příznivému leteckému spojení (každodenní lety společnosti Emirates z Prahy přes Dubaj) dávají dobrý základ pro pokračování růstu počtu turistů z ČR. Přímá letecká linka ČSA na Maledivy byla zrušena v r. 2007.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dillí nemá informaci o založení joint-venture na Maledivách.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Maledivami zatím uzavřenou žádnou dohodu. Maledivy deklarovaly při oficiálních jednáních zájem uzavřít s ČR Dohodu o kulturní spolupráci, kterou zatím uzavřely s Čínou a nově s USA a FR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulosti neposkytla Maledivám žádnou formu rozvojové spolupráce, nicméně svým členstvím v EU se podílí na poskytování rozvojové pomoci Maledivám prostřednictvím „Indicative Programme 2011-2013“, na který EU vyčlenila 6 mil. EUR. Finance jsou směřovány především do oblastí klimatických změn, boje proti užívání drog a prevenci mezinárodního terorismu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: