Malta: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 6. 2017

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Osobní automobily patří dlouhodobě k největším položkám českého vývozu na Maltu. V návaznosti na tendenci stabilního růstu dovozu tohoto artiklu v posledních 5 letech (téměř zdvojnásobení dovozu strojů a dopravních zařízení od roku 2012) a dlouhodobě setrvalému ekonomickému růstu země (jeden z nejdynamičtějších v EU, v roce 2015 např. na 2. místě) zůstává položka automobilů dlouhodobě perspektivní.

Civilní letecký průmysl

 

Jedním z nejžádanějších výrobků a současně i exportních příležitostí na Maltě jsou letadla a části letadel, což souvisí mj. s v posledních letech se dynamicky rozvíjejícím sektorem výroby avioniky, vybavování letadel avionikou a poskytováním služeb v tomto oboru. Maltu si pro vybavování a servisování svých letadel vybrala řada známých leteckých společností. Vzhledem k vysoké úrovni českého průmyslu v oblasti vybavení letadel a produkci malých dopravních letounů jsou na Maltě značné možnosti pro uplatnění české produkce.

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

 

Zlepšení dopravní infrastruktury a zajištění lepší veřejné dopravy je nutným předpokladem dalšího rozvoje turistického ruchu na Maltě. Druhými (po ropě) nejvíce dováženými produkty na Maltu jsou lodě a čluny, které jsou využívány jak k přepravním účelům, tak i k rybolovu.

 

Elektrotechnika

 

Elektronika se i v roce 2016 podílela na maltských exportech téměř z 1/3 a výpočetní technika patří v dlouhodobém výhledu mezi největší položky českého vývozu na Maltu. Souvisí to s dynamicky se rozvíjejícím ICT sektorem na Maltě (v roce 2016 se ICT sektor podílel na tvorbě 6,9 % HDP), který si vybrala pro výrobu ICT komponentů v posledních letech řada významných firem (na Maltě působí cca 300 firem v tomto oboru, zaměstnávajících cca 7000 zaměstnanců). Řada českých dodavatelů zde tedy může nacházet a nachází odbytiště pro ICT komponenty.

 

Chemický průmysl

 

V chemickém průmyslu poptává Malta ze zahraničí především organické chemikálie. V obchodní bilanci se v této oblasti nachází v deficitu 84.3 milionů dolarů. Jedním z produktů, u nějž roste v posledních letech dovoz na Maltu nejvíce, jsou umělá hnojiva (růst o 181,8 % od roku 2011) a guma či pryskyřice (růst o 1,2 % od roku 2011).

 

Služby

 

Ekonomika Malty je z velké míry založena na službách, které tvoří největší podíl HDP země (kolem 80 %). Malta se zaměřuje na turistiku či ICT (iGaming) a celou další širokou škálu služeb. Růst se očekává v obchodních a finančních službách a technologiích (FinTech). Správě fondů, managementu majetku, finančním službám (pojištění, bankovnictví, další finanční sl.), ICT, telekomunikacím a mnoho dalším službám se avizuje růst v příštích letech. České firmy zde mohou nalézt uplatnění především v oblasti programování a poradenství spojeném s informačními technologiemi.

 

Strojírenský průmysl

 

Sektor stojní výroby se jeví jako jeden z nejperspektivnějších možných exportních příležitostí na Maltu. Země dováží různé typy strojů, od motorů až po čerpadla a čeští exportéři tak mohou na daném teritoriu nalézt široké uplatnění.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Přestože na Maltě působí významné farmaceutické firmy, žádá trh dovoz některých léčiv a zdravotnických doplňků (2,4 % maltského dovozu tvoří farmaceutický průmysl). Life sciences je důležitým základním kamenem maltské ekonomiky. Budoucí investice do farmaceutického průmyslu, zdravotní turistiky či rehabilitace patří k perspektivním oblastem například z hlediska subdodávek.

 

Zpracovatelský průmysl

 

Malta je dovozcem papírových výrobků a nejvíce v posledních letech roste poptávka po dovozu buničiny

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

HS 8711 - Motocykly kola jízdní s motorem vozíky přívěs

Civilní letecký průmysl

HS 8802 - Letadla, součásti letadel, letouny

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8712 - Kola jízdní a jiná bez motoru

HS 8901 - Lodě pro dopravu osobní nákladní turistické

HS 8906 - Lodě čluny ostatní vč válečných záchranných

Elektrotechnika

HS 8471 - Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.

HS 8510 - Strojky holicí na stříhání vlasů s motorem el

HS 8512 - Přístroje elektr osvětlovací aj stěrače ap

HS 8514 - Pece elektr průmyslové laboratorní ap zaříz

HS 8517 – Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, bez TV; přijímače

HS 8528 - Monitory, projektory

HS 8534 – Tištěné obvody

HS 8541 – Diody, tranzistory ap., zařízení

HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj.

HS 9002 - Čočky hranoly zrcadla aj články opt zasazené

Chemický průmysl

HS 3102 - Hnojiva minerální chemická dusíkatá

HS 3103 - Hnojiva minerální chemická fosforečná

HS 3104 - Hnojiva minerální chemická draselná

HS 3105 - Hnojiva minerální chemická obsah 2-3 prvky

HS 3909 - Pryskyřice

HS 4005 - Kaučuky směsné nevulkaniz v primár formách ap

HS 4011 - Pneumatiky nové z pryže

Služby

CPA 62.00 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

CPA 62.02 - Poradenské služby v oblasti počítačů

CPA 62.09 - Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

Strojírenský průmysl

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8452 - Stroje šicí nábytek kryty jehly aj k strojům

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8459 - Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod

HS 8461 - Stroje obráb k hoblování ap pily strojní aj

HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

HS 8476 - Automaty prodejní a na rozměňování mincí

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 2941 - Antibiotika

HS 3101 - Hnojiva živočišná rostlinná

Zpracovatelský průmysl

HS 4702 - Buničina dřevná chemická pro chemické zpracování

Komodity jsou kvůli přesnosti označovány také čtyřmístným číselným kódem harmonizované nomenklatury.

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Výhledově zvažujeme organizaci bilaterální obchodní mise.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: