Malta: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Následující analýza dat ČSÚ naznačuje, které vývozní komodity jsou na maltském trhu perspektivní. Výběr komodit vychází ze studie zpracované Ministerstvem zahraničních věcí ČR podle dat OSN a zohledňuje mimo jiné konkurenceschopnost českých exportérů, růst vývozů daných komodit a stupeň využití vývozního potenciálu.

Komodity jsou kvůli přesnosti označovány také čtyřmístným číselným kódem harmonizované nomenklatury.

Největší položkou vývozu na Maltu je v dlouhodobém výhledu výpočetní technika a dále osobní automobily. Malta je malým trhem. Významná, resp. klíčová část zboží dováženého podléhá reexportům. Položky dominující vývozním statistikám nemají pravidelné cykly a podléhají radikálnímu kolísání, případně v některých letech zcela chybí (např. největší objem v roce 2015 tvořila položka HS 8802 – Letouny, která v předchozím roce zcela chyběla).

Elektrotechnika

Vysoký nárůst vývozu elektronických součástek na Maltu vychází z přítomnosti významných zahraničních investic do tohoto odvětví v ČR a na Maltě. V uplynulých letech šlo zejména o paměťové a procesorové jednotky, které jsou určené k dalšímu zpracování – jako součástky elektronických zařízení. V posledních letech je rovněž patrný rostoucí (či významný) import dalších položek.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilová doprava

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro   přepravu osob

Elektrotechnika

HS 8471 - Stroje pro automat.   zprac. dat, jednotky, snímače ap.

HS 8534 – Tištěné obvody

HS 8528 - Monitory, projektory bez   TV; přijímače televizní

HS 8517 – Přístroje telefonní,   ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn.

HS 8541 – Diody, tranzistory ap.,   zařízení polovodičová aj.

HS 8537 – Rozvaděče, panely,   rozvodné stoly aj., ovládací

HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče   elektr. ost., izolované, aj.

Aktuální sektorové příležitosti pro Maltu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop)

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2016 zvažujeme organizaci bilaterální obchodní mise.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: