Malta – úctyhodný růst nejmenší ekonomiky Eurozóny by měl být zachován i v následujících letech

24. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Malta – úctyhodný růst nejmenší ekonomiky Eurozóny by měl být zachován i v následujících letech Dle aktuálních předpokladů bude hospodářství Malty zažívat i nadále poměrně dynamický růst. V příštích letech tedy nebude dosahovat hodnot jako v roce 2014 a 2015, přesto má zaznamenávat i nadále dynamiku, která se bude pohybovat výrazně nad průměrem Eurozóny.

V roce 2017, v jehož první polovině země poprvé ve své historii předsedá Radě EU, se růst HDP předpokládá ve výši 4,1 %, v příštím roce o 3,7 % a v roce 2019 o 3,3 %. V roce 2015 se maltská ekonomika zařadila po bok nejrychleji rostoucích ekonomik eurozóny, když se v růstu HDP umístila na celkem 3. místo za Irsko a před Českou republiku. Poté, co v roce 2015 kulminoval, hovoří EK ve své poslední podzimní prognóze o vývoji maltské ekonomiky jako o „měkkém přistání“. Dle předpokladů uzavřel rok 2016 růstem HDP ve výši 4,3 % poté, co ve třetím čtvrtletí 2016 rostl meziročně o 3 % a o 1,3 % oproti druhému čtvrtletí.

V posledních měsících roku 2016 zaznamenávala větší aktivitu též turistika, nicméně během měsíce listopadu došlo k poklesu průmyslové výroby. Pokles byl zaznamenán především u farmaceutického a oděvního průmyslu, dále u výroby potravin a nápojů a reprografických materiálů. Naopak vzrostla výroba výpočetní techniky, elektroniky a optiky, dále u plastů a pryže, stejně jako výroba energií. Za ekonomickou expanzí stojí a v minulosti stály především reformy z posledních let v oblasti rozvoje a liberalizace energetiky, nové investiční projekty, dále zvýšení podílu maltského pracovního trhu na generování HDP a robustní nárůst vývozu služeb.

Výsledky ostrovní ekonomiky se pozitivně odrážejí na vývoji místního pracovního trhu. Nezaměstnanost v roce 2016 klesla dle předpokladů na 4,9 %, v příštích letech se očekává její jen velmi mírný růst. Předpoklad pro rok 2019 je ve výši 5,3 %. Nezaměstnanost si tak i v delším časovém měřítku zachovává dlouhodobě rekordně nízkou úroveň. V uplynulých letech dosahovala nezaměstnanost maximální úrovně mezi lety 2003 a 2006, od té doby se postupně snižovala až do r. 2016, kdy poprvé prolomila hranici 5 %.

Pro příští období je rovněž očekáván mírný růst inflace. Poté, co roční inflace poklesla v roce 2016 na 0,9 % (oproti hodnotě 1,2 % v roce 2015), je nyní očekáván její mírný nárůst. V návaznosti na pozitivní vývoj maltské ekonomiky se odhaduje rovněž příznivý vývoj veřejných financí, především se očekává postupný pokles schodu státního rozpočtu s cílem dosáhnout vyrovnaného rozpočtu v roce 2019. Snížení schodku veřejného rozpočtu se očekává z hodnoty 0,8 % HDP v roce 2016 na průměr kolem 0,7 % HDP v příštích dvou letech.

Bilaterální obchod

Pozitivně se vyvíjel bilaterální obchod mezi Českou republikou a Maltou, jehož celkový obrat pokračoval v tendenci mírného růstu zahájeného již v r. 2014. Za prvních 11 měsíců roku 2016 dosáhl celkový obrat výše 70,4 mil. EUR (oproti 68 mil. EUR za stejné období loňského roku), z této částky český vývoz dosáhl 35,7 mil. EUR (v předchozím roce za stejné období pak výše 30,6 mil. EUR). Co je však ve vzájemném obchodu novinkou, je skutečnost, že ve zmíněném období roku 2016 dosáhla ČR poprvé od r. 2012 ČR pozitivní obchodní bilanci.

Zdroje: Centrální banka Malty, Eurostat, EIU

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Jiří Jílek, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek