Malta: Vztahy země s EU

5. 6. 2017

3.1. Zastoupení EU v zemi

Malta se stala členem EU v roce 2004  a od 1.1.2008 (vedle Kypru) zavedla  platbu eury.

Malta zintenzivnila své přípravy na své první unijní předsednictví, které bude vykonávat v 1. pololetí r. 2017. Co se týče logistiky, hlavní část programu se bude konat na Maltě, včetně neformálních ministeriád a pravděpodobně též ministeriády/summitu EU-LAS. Hlavním místem jednání bude nově rekonstruovaný Prezidentský palác ve Vallettě, ve kterém budou zřízeny i národní místnosti. Co se týče priorit, budou to již známá 3xM: migrace – zejména pro červnovou ER, Mediterranean – Středomoří, mořská politika (práce na strategii mořského dna v západním Středomoří, posílení koordinace EU a IMO, Mezinárodní mořské organizace). Maltské předsednictví se též bude snažit urychlit proces rozšíření o země západního Balkánu. V tomto kontextu je třeba vnímat i realizované cesty vysokých maltských představitelů do zemí ZB.

 

Důležitým tématem vzhledem k historicky blízkým vztahům s GB je pro Maltu Brexit. Malta přivítala dosažení dohody na únorové ER, včetně dojednaných výjimek, ze kterých by dle MT eventuálně mohly těžit i jiné ČS (MT vláda se nechala slyšet, že by byla připravena žádat stejnou výjimku jako GB, pokud by měly sociální benefity pro pracovníky z EU zemí nadměrně zatížit maltský rozpočet). Premiér Muscat poté navštívil 15. 3. GB a jednal se svým protějškem Cameronem. Podle Muscata potřebuje Británie EU a EU Británii: je podle něj potřeba udržet v EU rovnováhu ČS, které touží po federálním uspořádání, a ČS, které preferují Evropu národů. Pro Maltu je členství GB výhodné zejména jako protiváha přílišnému tlaku na daňovou harmonizaci, která není v MT zájmu, a kvůli spojenectví při odstraňování obchodních překážek.

Na území Malty je přítomný evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO: www.easo.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

viz kapitola 2.2

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Souhrnné informace o poskytování rozvojových fondů lze na Maltě sledovat na stránkách: eufunds.gov.mt

Další informace zveřejňuje také pravidelně:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Vedle strukturálních fondů EU, které jsou v ČR známé, existuje i mnoho dalších fondů, nástrojů a programů EU, do kterých se mohou české firmy a neziskové organizace zapojit. Níže naleznete informace o nástrojích vnější spolupráce EU – tj. fondech EU pro spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi světa. MZV ČR poskytuje zájemcům o tyto fondy EU bezplatné poradenství na eupo@mzv.cz. Veškeré informace jsou dostupné: www.mzv.cz

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: