Marocké Ministerstvo průmyslu a obchodu k národnímu investičnímu plánu a chystaným reformám

14. 7. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Marocké Ministerstvo průmyslu a obchodu k národnímu investičnímu plánu a chystaným reformám Marocký ministr průmyslu, obchodu, investic a digitální ekonomiky, Moulay Hafid Elalamy, představil nový plán svého rezortu spojený s ozdravením veřejných investic, upevněním finanční stability a národními i zahraničními investicemi. Zmíněný záměr by se měl především promítnout do investic v rámci marockého soukromého sektoru, přičemž bude významným způsobem posílena podpora ze strany státu.

Elalamy rovněž připomněl, že reformní program zachovává již dříve představený koncept zrychlení marocké průmyslové výroby, který v rozmezí let 2014–2020 počítá s vytvořením 500 tisíc nových pracovních míst. Dosud bylo během uplynulých dvou let v rámci tohoto programu zřízeno 160 tisíc pracovních pozic. Podpis celkem 30 dohod mezi marockým státem a investory včetně celkového objemu investic ve výši 703 milionů EUR pak bezprostředně vyústil k vytvoření 39 tisíc pracovních míst.

Elalamyho úřad rovněž plánuje soustředit více pozornosti na efektivitu soustavy jednotlivých profesních sdružení a menších podnikatelských asociací včetně klíčového CGEM (fr. La Confédération des Entreprises du Maroc), tj. Svazu marockých podnikatelů. Současně chystá rozpracování národního plánu na rozvoj digitální ekonomiky opírající se pilíře v podobě digitalizace a virtualizace, integrace, zániku mezičlánků, posilování role zákazníka, zrychlování ekonomiky, inovací a globalizace.

Ministerstvo průmyslu, obchodu, investic a digitální ekonomiky Marockého království rovněž v krátkodobém časovém horizontu plánuje posílení aktivit regionálních investičních center v jednotlivých provinciích země, přičemž hlavní záměr tohoto plánu představuje rozvoj chudších venkovských oblastí a sociálně, populačně či geograficky znevýhodněných regionů. Elalamyho plán zacílený na přilákání podnikatelských subjektů na marocký venkov mj. obsahuje příslib 0 % daně během prvních 5 let jejich působení v daném regionu.

To platí, shoduje-li se jejich zaměření s tzv. sektorovými prioritami marockého průmyslu hospodářství (např. zemědělství, zdravotnictví, letecký či automobilový průmysl). Současně je počítáno i se zřízením dalších zón volného obchodu. Výhledově je záměrem Elalamyho rezortu vybudování nejméně jedné v každé marocké provincii.  Výše zmíněné podpory ze strany marockého státu (zejména ve vztahu nově zřizovaných zón volného obchodu) mohou využít i české podnikatelské subjekty zvažující etablování na trhu severoafrického království.

Více informací je možné nalézt na webu marockého Ministerstva průmyslu, obchodu, investic a digitální ekonomiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autorka: Mgr. Jana Kostrounová, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek