Marocký automobilový průmysl: smělé plány a pokračující růst odvětví příležitostí pro české firmy

5. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Marocký automobilový průmysl: smělé plány a pokračující růst odvětví příležitostí pro české firmy Jedno z klíčových odvětví marockého národního hospodářství, automobilová výroba, stvrzuje své výsadní postavení. Celkové příjmy sektoru za rok 2016 dosáhly 60 mld. MAD (v přepočtu 5,6 mld. EUR), čímž se mj. reálně přibližuje kýžené pokoření hranice zisku ve výši 100 mld. MAD (cca 9,3 mld. EUR) v horizontu roku 2020 (v souladu s cíli vytýčenými národní strategií pro rozvoj automobilového průmyslu v letech 2014–2020).

Dynamický rozvoj tohoto sektoru je patrný zejména v rámci výroby osobních automobilů, která dnes pro Maročany představuje absolutní prioritu. Během posledních tří let významně narostl i objem nově uzavřených PPP s domácími i zahraničními podnikatelskými subjekty, totožný trend platí i pro objem investic směřujících do zmíněného odvětví. Maročané rovněž opakovaně veřejně deklarují zájem o spolupráci se zahraničními partnery (viz aktuálně platná Mapa oborových příležitostí ve vztahu k Maroku se stávajícími možnostmi pro další rozvíjení aktivit českého podnikatelského sektoru v rámci zdejšího trhu).

Oficiální údaje marockého Ministerstva průmyslu, investic, obchodu a digitální ekonomiky publikované na přelomu března a dubna 2017 dokládají trvalý nárůst podílu zmíněného klíčového sektoru, tj. marocké automobilové výroby, na celkových výsledcích národní ekonomiky, přičemž v roce 2012 celkové výnosy činily 20 mld. MAD (cca 1,9 mld. EUR), resp. 50 mld. MAD za rok 2015 (tj. 4,6 mld. EUR). Vzestup zaznamenává i zaměstnanost v rámci tohoto odvětví: ze 75 tisíc pracovních míst (2013) na 90 tisíc (2015) s celkovým výhledem přijetí 175 tisíc nových zaměstnanců do konce roku 2020.

Domácí průmyslová výroba je rovněž motivována dalším dílčím úspěchem, konkrétně počtem nově vyrobených osobních automobilů: tato souhrnná cifra za rok 2016 dosáhla 345 tisíc, nicméně již v průběhu května 2017 skupina Renault se svým hlavním konstrukčním závodem ve středomořském Tanger/u překročí hranici 380 tisíc vozů, což je přímým důsledkem do jisté míry (z hlediska místního trhu) neočekávaného úspěchu typů Logan MCV, Lodgy, Dokker a Sandero odebíraných ve velkém množství také domácími zákazníky.

První možností pro posílení obchodních vztahů s ČR může být navázání spolupráce s AMICA sdružující marocké výrobce v rámci domácího automobilového průmyslu.

Jako přínosná se jeví i možná účast českých firem na hlavním veletrhu marocké automobilové výroby „Tanger Automotive City“ (nesoucí stejnojmenný název jako největší průmyslová zóna na marockém území patřící skupině PSA) – letošní v pořadí 4. ročník proběhl mezi 26. a 28. dubnem 2017. Jedná se o akci s velkým potenciálem, mj. díky přítomnosti více než 300 domácích i zahraničních vystavovatelů. ZÚ Rabat je společně s CzechTrade Casablanca připraven poskytnout českým zájemcům z řad české automobilové výroby plnou součinnost v případě jejich zájmu participovat na zmíněné akci.

Reálná je i případná oborová spolupráce českých a marockých podnikatelských subjektů zaměřených na vývoj a výrobu kabelových svazků, kabelů a vodičů, automatizované stříhání a frézování, odplášťování kabelů, lisování konektorů a plechů, svazování kabeláže (vnější plášť a měděné stínící oplety); dále také interiérové vybavení, testování a kontrolu.

Marocká strana pak bezprostředně poptává partnery pro vývojářskou činnost, výrobu zakázkové kabeláže, montážního nářadí a instalačních pomůcek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autorka: Mgr. Jana Kostrounová, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek