Marocký mlékárenský průmysl: navýšení výnosů a nové příležitosti pro český podnikatelský sektor

30. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Marocký mlékárenský průmysl: navýšení výnosů a nové příležitosti pro český podnikatelský sektor V kontextu pokračujícího rozmachu odvětví marocké mlékárenské výroby mnohé domácí společnosti (mezi nimi např. COPAG, jedna z místních asociací sdružující marocké firmy působící na trhu s mléčnými výrobky, dále také Danone, al-Džawda, Džibál a mnohé další) hledají zahraniční partnery pro společné projekty na marockém území.

Jedná se zejména o oblast výstavby nových jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, pasterizačního, homogenizačního a sterilizačního procesu u mléka. Uplatnění by nepochybně také našly procesní ventily a pohony pro řízení průtoku či tzv. sensorboxy české výroby.

Vedení marocké „Federace mlékařů“ sdružující jednotlivé výrobce ze sektoru domácí mlékárenské výroby v polovině května 2017 oznámilo nárůst výnosů zmíněného odvětví národního hospodářství zaznamenaný mezi roky 2007–2015. Zisky mlékárenské průmyslové výroby se zvýšily o 38 % (pozn. zdroje odvolávající se na zdejší Ministerstvo zemědělství uvádějí až 45 %); vzrostla také spotřeba mléka z 54 litrů / osoba (2007) na 72 (2015). Marocké domácnosti také více nakupují sýry a další mléčné výrobky domácí (již dostatečně kvalitní), nikoli zahraniční (zejména dražší francouzské či belgické) provenience.

K navýšení výnosů jednoho z páteřních oborů marocké živočišné výroby dochází plně v souladu s programem „Maroc Vert“ (tj. Zelené Maroko) vyhlášeného královským palácem pro roky 2008–2020. Jedním z dílčích cílů této strategie je mj. modernizace domácího mlékárenského průmyslu, především jeho zpracovatelských kapacit v kontextu prohloubení marocké konkurenceschopnosti vůči další hráčům již úspěšně etablovaným na trzích v dalších afrických i evropských zemích.

Tomuto záměru má napomoci i spuštění nových, již dokončených a zcela funkčních systémů pro průmyslové využití čistého stlačeného vzduchu představujícího rozhodující prvek výrobních procesů v potravinářském a nápojovém průmyslu. Marocké mlékárenství skrze popsaný nástroj usiluje o

  • pokračující navyšování své soběstačnosti a pokrytí domácího trhu vlastními výrobky (export do dalších zemí nevyjímaje),
  • posílení kontroly a kvality jakosti výrobků určeného primárně marockým konzumentům,

přičemž tento požadavek dle vyjádření výše zmíněné „Federace mlékařů“ vychází přímo od domácího spotřebitele – viz četné, v minulosti se objevující stížnosti na nekvalitní jogurty a mléko určené zdejšímu zákazníkovi (pozn. jednalo se o některé zboží na pultech vybraných, nikoli všech hlavních obchodních řetězců).

Marocké mlékárenství v současnosti zaměstnává 460 tisíc osob (v rámci celkové populace země dosahující necelých 35 milionů obyvatel), přičemž jeho výnosy dosahují 13 mld. MAD (v přepočtu 1,2 mld. EUR). Polovina, tj. rovných 50 % průmyslových závodů napojených na zpracování mléka a následků výrobu veškerých mléčných produktů je v současnosti soustředěna na marockém venkově, nikoli v blízkosti aglomerací úzce svázaných s většími městskými osídleními, kam se však během posledních let mnoho z nich postupně přesouvá.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko). Autorka: Mgr. Jana Kostrounová, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek