Maroko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 6. 2017

Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

 

Marocký trh by mohl nabízet pro české firmy příležitosti zejména v oblasti energetiky (zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie s důrazem na fotovoltaiku a malé vodní elektrárny), dovozu zemědělských strojů, čističek odpadních vod, zařízení na likvidaci komunálního odpadu či dodávek zboží a spolupráce při výstavbě turistických komplexů. Maroko také obecně ve světě poptává chemické produkty, plasty, papír a kaučuk, rovněž i léčiva a farmaceutické výrobky. České zboží je vhodné spojovat jednak s vysokou evropskou kvalitou, jednak s konkurenčně nižšími cenami vůči zboží z Francie či Německa.

 

Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

 

Obdržené poptávky mají velmi široký záběr, od různých druhů spotřebního zboží (úklidové prostředky, žárovky, sklo, lůžkoviny, ...) přes potravinářské zboží (mražené výrobky, mléčné výrobky, cukrářské výrobky, ...) až po strojírenské výrobky a zařízení (laboratorní linky, balicí stroje, plnicí linky, speciální stavební stroje, ...). Od prosince 2013 působí v Casablance kancelář agentury CzechTrade (původně zastoupení MPO), která publikuje poptávky marockých firem prostřednictvím systému IS SINPRO. Poptávky jsou zveřejňovány na portálu BusinessInfo (www.businessinfo.cz) a souběžně distribuovány potenciálním českým exportérům.

Příležitosti pro české firmy

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilová doprava

HS 3917 - Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

 

HS 4009 - Trouby hadice aj z kaučuku vulkan ne tvrdého

 

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku vulkan

 

HS 4011 - Pneumatiky nové z pryže

 

HS 7318 - Šrouby vruty matice podložky aj z železa ocel

 

HS 7320 - Pružiny listy pružin z železa oceli

 

HS 8205 - Nástroje ruční jn svěráky kovadliny ap

 

 

HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

HS 8477 - Stroje na zpracování kaučuku plastů jn

HS 8480 - Rámy základny formovací modely pro formy aj

HS 8482 - Ložiska kuličková válečková jehlová

HS 8484 - Těsnění kovoplastická soubory sestavy těsnění

Letecká doprava

HS 3917 - Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

HS 4009 - Trouby hadice aj z kaučuku vulkan ne tvrdého

HS 8483 - Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap

HS 8526 - Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

HS 8801 - Balony,vzducholodě;kluzáky,rogala apod,

HS 8803 - Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

HS 9024 - Přístroje pro zkoušení tvrdosti aj vlastností

HS 9026 - Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 2106 - Přípravky potravinové jn

HS 7324 - Výrobky sanitární části z železa oceli

HS 9011 - Mikroskopy optické sdružené

 

 

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

Energetický průmysl

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,‹1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

HS 9001 - Vlákna optická ap čočky hranoly aj nezasazené

HS 9031 - Stroje přístroje nástroje měřící kontrolní jn

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 3602 - Výbušniny připravené ne práškové výmětné

HS 3603 - Zápalnice bleskovice roznětky rozbušky apod

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku vulkan

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8425 - Kladkostroje zaříz zdvihací výtahy rumpály ap

HS 8467 - Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

HS 8474 - Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj

HS 8501 - Motory elektrické generátory

 

HS 8513 - Svítidla elektr přenosná s vl zdrojem energie

HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Marokem, 2011-2016 (v tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z ČR

118 991

154 152

141 276

207 006

227 117

228 011

Dovoz do ČR

61 642

63 097

52 995

78 166

102 476

136 371

Obrat

180 633

217 249

194 271

285 172

329 593

364 382

Bilance

57 349

91 056

88 281

128 840

124 641

91 640

Obrat vzájemného obchodu se zbožím mezi ČR a Marokem má v posledních letech vzestupnou tendenci. Na začátku tisíciletí došlo k otočení vzájemné bilance a dnes český vývoz jednoznačně dominuje nad marockým dovozem. Důvodem je progresivní vývoj českého exportu (zejména v oblasti plastů, kaučuku, papíru, zařízení pro automatické zpracování dat, elektrických kabelů či vozidel), zatímco marocký vývoz do ČR, tradičně tvořený zeleninou, ovocem, oděvy či polovodiči, roste pomaleji. K růstu českého vývozu přispívají osobní automobily, dále také elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, výrobky z pryže a plastových hmot. Růst dovozu do ČR z Maroka nabývá na dynamice, kladná obchodní bilance však zůstává vysoká.

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

  • 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu Položky českého vývozu do Maroka
    • obilná zrna, výrobky z obilí získané bobtnáním či pražením, zavařeniny, kaše a ovocné pasty, semena, potravinové přípravky, mražená zelenina, ovocné šťávy, vinný mošt, cukrovinky, pivo ze sladu, otruby, etylalkohol, pekařské zboží, destiláty a likéry, rýžový papír, přípravky používané k výživě hospodářských zvířat, esence a další nápojové koncentráty

Položky marockého dovozu do ČR

  • rajčata, rybí konzervy, ovoce, citrusové plody, zelenina, živočišné a rostlinné tuky i oleje, těstoviny, cukrovinky, koření, mražené ryby, káva, semena, čaj, maso, květiny, luštěniny

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

  • Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Rabatu nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Marokem a ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

  • České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
  • 90. l. 20. st. v Maroku ukončily své aktivity dříve nosné obchodní společnosti Bijoux de Bohéme (zastoupení a. s. Jablonex) a SIMA (zastoupení Transakty a celé řady strojírenských podniků zahraničního obchodu). V současné době nepůsobí v Maroku dle údajů dostupných zastupitelskému úřadu ČR v Rabatu žádná česko-marocká joint-venture.

Od roku 2007 má v Casablance svého místního zástupce česká společnost Linet vyrábějící zdravotnická lůžka; od roku 2014 působí v Maroku místní zastoupení firmy Zetor s názvem BOHUDIK. Společnost Škoda otevřela v roce 2016 svůj druhý showroom v Casablance.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost obchodní dohody z roku 1994 byla ukončena ke dni vstupu ČR do EU (1.5.2004). V roce 2001 byla podepsána Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (vstoupila v platnost v lednu 2003) a Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (v platnost vstoupila dnem 8.7.2008).

  • červnu 2015 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Českou exportní bankou a marockou Attijariwafa Bank o spolupráci na třetích trzích v zemích subsaharské Afriky.

Je připravována Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci. Byla rovněž zahájena jednání o Dohodě o spolupráci v mezinárodní silniční dopravě.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Maroko nepatří mezi prioritní země české rozvojové pomoci. V roce 2012 byl v Maroku realizován malý rozvojový lokální projekt na vybudování zdravotnicko-vzdělávacího střediska ve venkovské obci středního Atlasu.

Velvyslanectví ČR v Rabatu realizovalo v roce 2015 tzv. Malý lokální projekt financovaný z prostředků české rozvojové pomoci poskytované Ministerstvem zahraničí ČR. Konkrétně se jednalo o modenizaci jednotky intenzivní péče na rabatské klinice Beauséjour, jejíž slavnostní inauguraci byl osobně přítomen i náměstek ministra zahraničí ČR Martin Tlapa v rámci své oficiální návštěvy Marockého království.

 

V roce 2016 ČR podpořila děti ze slabších sociálních poměrů: zakoupila autobus pro začínající marocké hokejisty pro jejich přesun na pravidelné tréninky a zápasy - ve spolupráci s nově ustavenou marockou Asociací ledního hokeje.

  • V dřívějších letech zde byl realizován rozvojový projekt ochrany a ekologického využívání lesů v Maroku a částečně byl v letech 2000-2001 realizován i projekt OECD, v jehož rámci pracovali v Maroku 4 odborníci z firmy Biocont-Laboratory Brno na zavádění systému biologické ochrany rychlené zeleniny (rajčata, papriky, okurky). V roce 2009 byl také realizován malý lokální projekt multifunkčního centra pro podporu žen v regionu Sefrou, který umožnil místním ženám zabývat se výrobou a následnou komercializací tradičních výrobků a zároveň poskytoval podporu předškolního vzdělávání jejich dětí. Některé české NGO také podporují rozvoj Maroka formou donorských darů či dobrovolnických služeb.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: