Mauricius: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod jak z pohledu ČR, tak i Mauricijské republiky, dosahuje relativně nízkých hodnot. Bilance je od r. 2004 pro ČR záporná, tj. dovoz z Mauricia převyšuje český vývoz na ostrovy.

Vývoj obchodu ČR a Mauricia (v mil. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

5,4

5,3

6,4

10,7

6,3

Dovoz

10,2

20,4

30,3

26,2

20,3

Bilance

-4,7

-15,0

-23,9

-15,6

-13,8

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Obchodní výměna s ČR zaznamenala v roce 2015 pokles jak u vývozu (zejména u položky HS 847150 - Zpracovatelské jednotky  jiné než HS 8471.41 nebo 8471.49), taj i dovozu, jehož dominantní položkou je zejména textil.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V r. 2014 na Mauricius z ČR přijelo 6 852 turistů. V r. 2013 to bylo 5 543 lidí, tzn. došlo ke +23,6 % meziročnímu nárůstu. Celkem na Mauricius přicestovalo v r. 2014 přes 1 mil. turistů.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Samostatný smluvní dokument v obchodně politické oblasti nebyl sjednán. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou  Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP. V květnu 2012 vstoupila v platnost mezi EU a Mauriciem prozatímní dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) nahrazující obchodní ustanovení výše zmíněné Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

Jediným platným bilaterálním dokumentem v ekonomické oblasti mezi ČR a Mauricijskou republikou je Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1999, která je v platnosti od 27. 4. 2000. V současné době se projednává její úprava s ohledem na členství ČR v EU. Dne 18. srpna 2015 podepsali v Port Louis velvyslankyně Blanka Fajkusová a tajemník kabinetu a vedoucí státní služby Sateeaved Seebaluck Dohodu o letecké dopravě mezi ČR a Mauriciem.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím rozvojové spolupráce EU, nerealizuje však na Mauriciu žádné bilaterální rozvojové projekty.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: