Mauricius: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016

Dovozy

5 104 5 136 5 354 4 524 4 408

Vývozy

2 649 2 866 3 095 2 662 2 359

Saldo

-2 455 -2 270 -2 259 - 1 862 -2049

Údaje v mil. USD
Zdroj: Economic Inteligent Unit, Country report

 

Většina tuzemské výroby je vyvážena, přičemž oděvy a textil představují až 56 % devizových příjmů ze zbožového exportu, následované vývozem cukru s 18 % devizových příjmů. Nejvýznamnějšími dovozními položkami jsou stroje a dopravní technika, textilní výrobky a potraviny. V obchodně politickém režimu existují 2 silné trendy, jednak je to přetrvávající vysoká ochrana domácího trhu pro mauricijské výrobce, kteří na něj dodávají, a jednak dostávají vývozní podniky značné podpory pod různými programy, jako např. program Exportní výrobní zóny (EPZ).

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je významným obchodním partnerem Mauricia, hlavně odběratelem cukru. Dříve prostřednictvím Protokolu o cukru („Sugar Protocol“), na jehož základě mohl Mauricius dodávat cukr do EU za garantované ceny, které jsou vyšší než světové. Do roku 2013 pak platily tzv. "Accompanying Measures for Sugar Protocol". Současně je EU trhem pro značnou část mauricijského vývozu oděvních a textilních výrobků. Do EU míří téměř polovina vývozu z Mauricia (48,1%). Dalšími významnými odběrateli jsou USA (11,3 %), JAR (8,1 %), Madagaskar (7,3 %), Vietnam (3,7 %) a Spojené arabské emiráty (2,9%). 

Největšími dovozci na Mauricius jsou EU (22,1 %), Čína (17,2 %), Indie (16%), EU (20,8%), Čína (16,2%), JAR (7,3%) a Japonsko (3,0%).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největšími vývozními položkami jsou oděvy a oděvní součásti a doplňky (tašky, kabelky, šperky), cukr a ryby a přípravky z ryb (také na straně dovozu), dovozními položkami pak bavlna, minerální paliva a oleje a stroje a mechanická strojní zařízení, elektrické stroje a dopravní prostředky.

Podrobná časová řada je k dispozici na stránkách Statistického úřadu Mauricia.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V čele nejvýznamnějších investorů na Mauriciu jsou evropské státy (Francie, Velká Británie), Asie a JAR. Blíže na webových stránkách Bank of Mauritius.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

nvestice jsou regulovány tzv. Investment Promotion Act z r. 2000, který stanoví míru odpisů, sazby daní a sociálního pojištění, odečitatelné položky pro základ daně a kvóty pro zaměstnání zahraničních pracovních sil.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: