Mauritánie: Kontakty

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

V Mauritánii působí honorární konzulát ČR v Nouakchottu, na nějž je možno směřovat zejména obchodní dotazy: 

Honorární konzulát ČR v Nouakchottu
Avenue Charles de Gaulle
SOCOGIM, T. Zeina N. 100
Nouakchott
Tel: 00 222 45 29 05 69
Fax: 00 222 52 90 571
Email: nouakchott@honorary.mzv.cz

Pro zemi je rovněž diplomaticky příslušný Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko): 

Ambassade dela République tchèque
Villa Merzaa, km 4,5 Route des Zaërs, Zankat Ait Melloul, Souissi
B.P. 410, 102 00 Rabat 1, Royaume du Maroc
Tél.: 00212/537/75.54.21
Fax: 00212/537/75.43.93
E-mail: rabat@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/rabat 
nouzová pohotovostní linka ZÚ Rabat: 00 212 613 45 25 83

Čeští občané se mohou rovněž v případě nouze obrátit na kteroukoli ambasádu zemí EU v Nouakchottu. Doporučujeme se v případě potřeby spojit s níže uvedenými zastoupeními, jejichž povinností je v případě nouze vystavit i občanu ČR také tzv. ETD (Emergency travel document), který slouží jako náhradní cestovní doklad pro návrat do vlasti (použitelný v případě ztráty či odcizení cestovního pasu):

Kontaktní velvyslanectví zemí EU v Mauritánii

Velvyslanectví Francie
Rue Ahmed Ould Hamed
Quartier de Tevragh Zeina
Nouakchott
Tel: 00 222 45 29 96 99
Web: www.ambafrance-mr.org 
E-mail: amba@diplomatie.gouv.fr

Velvyslanectví Španělska
B.P.: 232. Nouakchott
Tel. 00 222 4529 86 50, 4525 20 80, 4525 25 79
Fax: 00 222 4525 40 88
E-mail: emb.nouakchott@maec.es

Velvyslanectví Německa
BP 372
Nouakchott
Tel: 00 222 45 25 17 29, 45 25 10 32
E-mail: info@nouakchott.diplo.de

Delegace Evropské unie v Mauritánii
B.P. 213
Tevragh Zeina
Nouakchott
Tel : 00 222 45 25 27 24
Fax: 00 222 45 25 35 24
E-mail: delegation-mauritania@eeas.europa.eu 
Web: www.delmrt.ec.europa.eu

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V současnosti není na území Mauritánie zastoupena žádná ze zmíněných institucí (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra).

MZV ČR: Odbor afrických států (tel. +420 224 18 3013)

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Vzhledem k velmi omezené telefonní síti nejsou v Mauritánii vždy funkční ústřední nouzová telefonní čísla.

 • Policie: 17
 • Hasiči: 18

Nemocnice:

 • Centre Hospitalier National - tel. 00 222 45 25 51 35
 • Hôpital Militaire - tel. 00 222 45 25 70 15
 • Pohotovostní lékárny: 00 222 525 16 93/53 93/53 12/53 69/20 04
 • Pohotovostní lékaři: 00 222 252 15 71/23 98
 • Počasí: 00 222 525 11 71
 • Informace: 12
 • Letiště Nouakchott: 00 222 523 48/538 28/252 001/252009
 • Western Union: 000 222 525 33 18
 • DHL: 00 222 525 47 06

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Dostupnost informačních zdrojů k Mauritánii je obecně velmi nízká. Některé parciální informace k ekonomickému vývoji (často s velkým časovým zpožděním) poskytuje mauritánský Národní úřad pro statistiku (ONS). Bohatším informačním zdrojem pak je webový server African economic outlook, jenž je společným projektem Africké banky pro rozvoj, Rozvojového centra OECD, Hospodářské komise OSN pro Afriku a Rozvojového programu OSN. Pro ekonomické a sociální statistiky je vhodným zdrojem Světová banka.

Adresy významných institucí

Ministerstvo ekonomických záležitostí a rozvoje
Ministère des Affaires économiques et du Développement
B.P. 238, Nouakchott
Web: www.maed.gov.mr

Ministerstvo ropy, energie a dolů
Ministère du Pétrol, de l'Energie et des Mines
Web: www.petrole.gov.mr

Ministerstvo obchodu, průmylsu, řemesel a turistiky
Ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme
Quartier ministériel, Nouakchott
Tel: +222 525 55 40
Tel. sekce turistiky: +222 525 13 67
Web: www.commerce.gov.mr

Obchodní komora
Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Mauritanie
333 Avenue de l'independance, BP: 215, Nouakchott
Tel : 00 222 45 25 22 14
Fax : 00 222 45 25 38 95
E-mail: cciam_info@yahoo.fr 
Web: www.chambredecommerce.mr

Národní konfederace mauritánských zaměstnavatelů
Confederation Nationale du Patronat Mauritanien (CNPM)
824, avenue du Roi Faïçal, B.P. 383
Nouakchott - Ksar
Tél: 00 222 525 33 01
Fax: 00 222 525 91 08

Profesní asociace mauritánských bank
Association professionnelle des Banques de Mauritanie
Immeuble BMCI n. 204, B.P. 749, Nouakchott
Tel: +222 525 24 18
Fax: +222 529 32 62 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: