Mexiko: Ambiciózní plány NAFTA aneb nové příležitosti pro české firmy

8. 7. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Mexiko: Ambiciózní plány NAFTA aneb nové příležitosti pro české firmy V průběhu summitu zemí NAFTA, který se konal dne 29. června 2016 v kanadské Ottawě, představili společně prezidenti USA (B. Obama), Mexika (E. P. Nieto) a premiér Kanady (J. Trudeau) ambiciózní plán na podporu získávání energie z obnovitelných zdrojů, které by měly pokrýt 50 % produkce elektrické energie v roce 2025, a snižování emisí metanu o 40–45 % ve stejném období.

Tento cíl v praxi znamená během příštích deseti let zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na produkci elektrické energie ze současných 37 % o 13 % na stanovených 50 %, což by mělo být zajištěno rozvojem a implementací projektů čisté energie, inovacemi a zvyšováním efektivnosti energetického sektoru zemí NAFTA. Projekty by měly podpořit i odpovídající politické iniciativy a zákony.

Akční plán, který specifikuje cíle zemí NAFTA v oblasti energetiky, je součástí nově představené Severoamerické aliance ke klimatu, energii a životnímu prostředí (North American Climate, Clean Energy, and Environment Partnership), na které se země NAFTA dohodly v rámci summitu v Ottawě.

Cíle Akčního plánu se věnují především následujícím oblastem:

  • Podpora čisté a bezpečné energie (50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické efektivnosti, inovace, sdílení informací o energetice, posilování severoamerické distribuční sítě);
  • Snižování emisí (snížení emisí metanu z ropného sektoru, zemědělství a odpadního průmyslu o 40–45 %, snížení emisí uhelného prachu z dopravních prostředků a průmyslu, snížení emisí fluorovodíků, podpora alternativních zdrojů);
  • Podpora čisté a výkonné dopravy (snížení emisí a spotřeby paliva u motorových vozidel, podpora čisté nákladní dopravy SmartWay a její rozšíření do Mexika, redukce emisí z námořní dopravy);
  • Ochrana životního prostředí a podpora vědeckého pokroku (podpora využívání vědeckých poznatků v praxi, ochrana biodiversity, záchrana motýlů druhu Monarcha a jejích přirozeného prostředí, ochrana stěhovavých ptáků a jejích přirozeného prostředí, ochrana mořských a pozemních stěhovavých živočichů a jejích přirozeného prostředí, posílení spolupráce v oblasti invazivních cizích živočišných druhů, posílení ochrany ohrožených druhů a boje proti jejich pašování, posílení spolupráce v oblasti ochrany oceánů);
  • Vedoucí postavení ve světě v oblasti boje proti klimatickým změnám (podpora implementace Pařížské dohody, podpora domácích iniciativ na posílení odolnosti vůči klimatickým změnám, podpora robustní akce zemí G-20, regionální a globální propagace bezpečné, dostupné, cenově přijatelné, čisté energie, podpora spravedlivého přechodu na ekonomiku čisté energie, ad.)

Tato iniciativa uskupení NAFTA, spolu s ambiciózními cíli, které s sebou nese, by mohla přinést řadu zajímavých příležitostí pro české firmy ze sektoru energetiky, dopravy, vodohospodářství či odpadního průmyslu. Navíc tato iniciativa ještě více zvyšuje atraktivitu Mexika jako potenciální země pro vývoz a/nebo investice do výrobních kapacit pro severoamerický trh, neboť nabízí levnou pracovní sílu, nízké výrobní náklady, operativní a bezcelní přístup na trh USA a Kanady.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek