Mexiko: Comisión Federal de Electricidad (CFE) na cestě k úsporám

24. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Mexiko: Comisión Federal de Electricidad (CFE) na cestě k úsporám Energetická reforma, která otevřela trh i dalším firmám v oblasti energetiky jako takové i těžebního průmyslu, si vynucuje změny v dosud monopolních státních společnostech, které mají zlepšit jejich konkurenceschopnost.

V případě CFE – Comisión Federal de Electricidad (Federální komise pro elektrickou energii), obdobě českého ČEZ – došlo k revizi kolektivní smlouvy se SUTERM – Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Jednotná odborová organizace pracovníků v oblasti elektrické energie Mexické republiky) – na období 2016–2018.

Zrevidování by mělo posílit finanční situaci CFE (pozn.: kromě personální oblasti je také způsobena technickými a ostatními ztrátami elektřiny), protože dojde ke snížení historických závazků vůči penzionovaným zaměstnancům o cca 160 mld. MXN. Tato suma spolu se státním příspěvkem ve stejné výši (podle Energetické reformy za každé ušetřené peso v rámci výplat důchodů stát přispěje stejnou částkou) sníží o přibližně 50 % historické závazky k penzionovaným pracovníkům. Zároveň tyto povinnosti od příštího roku porostou pomaleji. Loni CFE vyplatila na penzích 595,903 mld. MXN.

Změna se týká těch zaměstnanců, se kterými byla uzavřena pracovní smlouva před 18. srpnem 2008. Pracovníci s pozdějšími kontrakty již mají individuální důchodový účet podle tzv. schématu CIJUBILA (důchodový fond). Do tohoto fondu v letošním roce přispívají zaměstnanci 6,25 % svého platu a CFE 9,25 %.

Na plný důchod, tj. 100 % průměrného platu v posledních 4 letech, budou mít nárok:

  • muži po odpracování 30 let a dosažení věku 65 let nebo odpracování 40 let bez ohledu na dosažený věk (předchozí limity byly 25 odpracovaných let a věk 55 let nebo 30 odpracovaných let),
  • ženy po odpracování 30 let a dosažení věku 60 let nebo odpracování 35 let bez ohledu na dosažený věk,
  • nárok na alespoň minimální důchod budou mít muži po odpracování 27 let a ženy 23 let.

Pro smlouvy uzavřené po výše uvedeném datu a nové kontrakty platí tyto podmínky automaticky.

Dále bylo dohodnuto, že místa neobsazená z důvodu odchodu pracovníka do penze budou zrušena, což sníží počet zaměstnanců, aniž by muselo dojít k propouštění a snižování platů (pozn.: CFE obdobně jako jiné státní organizace musí snížit náklady na fungování).

Vzhledem k tomu, že CFE již nemá monopolní postavení na trhu, bude kladen větší důraz na produktivitu práce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek