Mexiko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetika

Energetická reforma v částí týkající se energetiky chce: otevřít sektor zahraničnímu kapitálu, snížit ceny elektrické energie, podpořit úsporu energie, zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů (2024 – 35 %).

Těžební průmysl

Sektor by se měl otevřít zahraničnímu kapitálu, na zisku z důlní těžby se budou podílet i municipality a komunity, na jejichž území se těží.

Životní prostředí

Energetická reforma se v této oblasti zaměří především na investice v projektech vyhledávání zdrojů pitné vody a jejího uchovávání, ochrany proti povodním, revize a obnovy ohrožených přehrad a 5.000 km pobřeží, odsolování mořské vody, zlepšení infrastruktury pro sběr, separaci, recyklaci a využití odpadu

Infrastruktura

Mexická vláda chce zrychlit tempo růstu ekonomiky. Tomu by mělo napomoci zlepšení infrastruktury.

Speciál

Zhoršující se bezpečnostní situace nutí mexickou vládu investovat více do vyzbrojování bezpečnostních složek a armády a vylepšování stávajících a zavádění nových ochranných zařízení, např. elektronických.

Automobilový průmysl

Mexiko je 8. největším výrobcem automobilů na světě. Většina produkce míří do USA. Na mexickém trhu jsou zastoupeny všechny světové značky. České firmy, především výrobci náhradních dílů, se se svými produkty dostávají do Mexika nejčastěji prostřednictvím nadnárodních společností (např. VW).

Strojírenství

Rozvoji mexického průmyslu nestačí domácí produkce strojů, jsou požadovány také stroje s větší specializací.

Chemický průmysl

Rostoucí mexická ekonomika vyžaduje široké spektrum chemických produktů s uplatněním v řadě sektorů.

Letecký průmysl

Mexiko patří k předním producentům na světě. V r. 2012 bylo v sektoru registrováno více než 270 firem.

Zdravotnictví

Mexiko je na 10. místě ve vývozu zařízení pro medicínu na světě. Šanci na místním trhu mají specializované výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Problémem mohou být certifikace.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Rok 2015

27.01.2015  - 28.01.2015 - návštěva státu Jalisco ,  Mexiko, Jalisco

29.01.2015  - 30.01.2015 - návštěva státu Jalisco organizovaná DEU, Mexiko, Jalisco

16.02.2015  - 20.01.2015 - Meeting Point CzechTrade, ČR

23.02.2015  - 25.03.2015  - účast na veletrhu Automotive Meetings 2015 – Querétaro, Querétaro 

14.03.2015  - 18.03.2015  - předání pověřovacích listin velvyslance ČR v Belize, Belize

01.04.2015  - 30.04.2015 - veletrh Pecom, Mexiko, Villahermosa 

10.04.2015 - slavnostní rozšíření výroby CGS Automotive de México, Silao, Guanajuato

19.04.2015  - 21.04.2015 - slavnostní otevření HK ČR v Cancúnu spojené s prezentací českých firem působících v Mexiku, Cancún, Quintana Roo 

01.06.2015  - 30.06.2015 - Expo Alimentaria México, Mexiko, D.F. 

01.06.2015  - 30.06.2015 - Expo Electrica, Mexiko, D.F. 

01.06.2015  - 30.06.2015 - Konference DEK, ČR 

21.06.2015  - 27.06.2015 - návštěva ministra průmyslu a obchodu v Mexiku v doprovodu podnikatelské delegace, Mexiko 

01.09.2015  - 30.09.2015 - PED "Prezentace českých environmentálních technologií v Mexiku", Mexiko, D.F. 

01.10.2015  - 31.10.2015 – stavební veletrh CIHAC, Mexiko, D.F. 

01.11.2015  - 30.11.2015 - Mezinárodní konference těžebního průmyslu, Mexiko, Acapulco 

08.12.2015 – 10.12.2015 - Prezentace českých firem v Tijuaně, Mexiko, Baja California

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: