Mexiko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

28. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

482 241

640 268

661 667

693 769

829 203

Dovoz

482 495

520 129

536 052

524 792

676 804

Bilance

-254

120 139

125 615

168 977

152 399

Obrat

964 736

1 160 397

1 197 719

1 218 561

1 506 007

Zdroj: ČSÚ (tis. USD)

 

Podle mexických statistik činil v r. 2017 dovoz z ČR 1,3704 mld. USD. V rámci EU ČR obsadila 10. místo (za SRN, Itálií, Španělskem, Francií, Nizozemskem, Velkou Británií, Irskem, Rakouskem a Maďarskem), mezi zeměmi V4 byla 2. nejlepší za Maďarskem.

 

Podle českých statistik dosáhly v r. 2017 vývozy z ČR do Mexika 829,203 mil. USD, dovozy 676,804 mil. USD a obrat 1 506,007 mil. USD. Oproti r. 2016 vzrostl export o 19,5 %, import se zvýšil o 28,4 %. Podíl Mexika na vývozu do Latinské Ameriky činil 53,56 % (na celkovém vývozu ČR 0,46 %), na dovozu 44,16 % (na celkovém 0,42 %).

 

Pro srovnání - druhý největší partner ČR v Latinské Americe – Brazílie, dosáhla následujících hodnot: podíl na vývozu do Latinské Ameriky 18,18 % (na celkovém 0,156 %), na dovozu 15,69 % (na celkovém 0,148 %). Podíl Latinské Ameriky na celkovém exportu činí 0,853 %, na importu 0,946 %.

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu (r. 2017):

 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 - 3000 cm3
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1000 - 1500 cm3
 • části a součásti turbín na vodní páru
 • brzdy, servobrzdy, části a jejich součásti
 • ostatní mechanické stroje a přístroje s individuální funkcí
 • rozvaděče pro zařízení, rozvody el. do 1000 V
 • odsávače ostatní
 • výrobky z plastů
 • části a součásti sedadel
 • soupravy zapalovacích kabelů pro auta, letadla, lodě

Komoditní struktura dovozu (r. 2017):

 • zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu a dat
 • pevné elektrické keramické kondenzátory
 • pevné tantalové elektrické kondenzátory
 • brýlové čočky z ostatních materiálů
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 2500 cm3
 • televizní a digitální kamery, videokamery
 • tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, hračky a modely
 • látky pektinové, pektináty a pektany
 • motorová vozidla s vratným pístovým zážehem 1500 – 3000 cm3
 • přijímače televizní bez vestavěného displeje, obrazovky

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ má informace pouze o 2 českých společnostech, které se na mexickém trhu v této oblasti dosud angažovaly - jedna je dodavatelem specializovaných služeb pro výrobu televizních programů, druhá působí jako dodavatel služeb pro rezervační a dispečerské systémy. České subjekty se zajímaly o možnost poskytovat finanční služby malým podnikům. Z mexické strany nelze tyto údaje získat, tato oblast zde není statisticky sledována.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

BKT Mobiliario Urbano (mmcité + a.s.) – městský mobiliář - http://www.mmcite.com/

 

CGS Automotive de México S. de R.L. de C.V. (Rubena a.s.) – gumárenský/automobilový průmysl - http://www.rubena.cz/

 

Comersa Corp. S.A. de C.V. (Strojosvit a.s. ,Traco spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., Explosia, a.s., Argun s.r.o., Pamco INT. a.s., Fenix Protector s.r.o, Sellier and Bellot, a.s., Ego Zlín, spol. s .r.o.) – zástupce českých firem

http://www.strojosvit.eu, http://www.traco-sro.cz/, https://www.czub.cz/cz/Default.aspx, http://www.explosia.cz/, http://www.argun.cz/, http://www.pamco.cz/cs/, http://www.fenix-protector.com/cz, http://www.sellier-bellot.cz/cesky/, www.egozlin.cz

 

Importadora G5C, S.A. de C.V. (Rodinný pivovar Bernard a.s.) – dovoz piva - http://www.bernard.cz/

 

ZKL Rodamientos de México S.A. / Jacob and Jacob S.A. de C.V. (ZKL Bearings CZ a.s.) – kuličková ložiska - http://www.zkl.cz/

 

Construlocker (Kovobel, výrobní družstvo) – skládací kontejnery - http://www.kovobel.cz/

 

Milton Internacional S.A. de C.V. (Svit Machinery s.r.o.) – stroje pro obuvnický průmysl - http://www.svitmachinery.com/

 

Mitas S. de R.L. de C.V. (Mitas, a.s.) – pneumatiky - http://www.mitas-tyres.com/cz/

 

Movihi Internacional S.A. de C.V. (Tatra Truck a.s.) – nákladní automobily http://www.tatra.cz/

 

Zlin Aircraft (Zlín Aircraft a.s.) – lehká letadla - http://www.zlinaircraft.eu/

 

Wissner-bosserhoff México S. de R.L. de C.V.(Linet s.r.o.) – zdravotnická lůžka - http://www.linet.com/cz/

 

Gojar S.A. de C.V. (Fermat a.s.) – obráběcí stroje - http://www.fermatmachinery.com/fermat-cz-fermat-group-u

 

Hemaq S.A. de C.V. (TOS Varnsdorf a.s.) – obráběcí, slévárenské a zámečnické stroje http://www.tosvarnsdorf.cz/cz/

 

Commai de Monterrey S.A. de C.V. (Strojimport a.s. / TOSHULIN a.s.) – tvářecí a obráběcí stroje - http://www.strojimport.com/, http://www.toshulin.cz/

 

Energy Corporation Mexico S.A. de C.V. (Doosan Škoda Power s.r.o.) - energetika - http://www.doosanskodapower.com/cz/main.do

 

Sr. José G. Nájera López (Crystalex CZ s.r.o.) – nápojové a dekorativní sklo - http://www.crystalex.cz/cz/

 

Think-Tim (Radomír Trecha - Compact) – technologie na čištění vod - http://www.compact-composite.cz/

 

Sr. Juan Felipe Muňoz Rodriguez (Gestra CZ s.r.o.) – nástroje na štěpení surového kamene - www.stonesplitters.com

 

Premium Beers Group (Budějovický Budvar n.p.) – pivo - www.budvar.cz

 

Thermacut Mexico (Thermacut s.r.o.) – díly a příslušenství pro plazmové řezaní a svařování - www.thermacut.cz

 

TrustPort México – antivirové programy - www.trusport.cz

 

Capelini S.A. de C.V., Italli Innovacion S.A. de C.V. (Halla a.s.) – interiérová svítidla – www.halla.cz

 

Y Soft Latin America (Y Soft Corporation, a.s.) – řešení tisku, tištěné procesy – www.ysoft.com   

 

Empowering Tech (Jablotron Alarms a.s.) – bezpečností a komunikační systémy – www.jablotron.cz

 

SIMCO - Servicios Industriales Medina Corporación (Houfek a.s., Mynář s.r.o.) – obráběcí stroje – www.houfek.com

 

2N Telekomunikace a.s. – bezpečnostní systémy – www.2n.cz

 

DINA – (Škoda Electric a.s.) - výrobce elektrických pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy – www.skoda.cz

 

Imex de Antequera (Pivovar Nová Paka a.s.) – pivo - www.novopackepivo.cz

 

BTL AESTHETICS MEXICO (BTL zdravotnická technika, a.s.) – zdravotnická technika - https://www.btl.cz/ 

 

Intégrez México, S.A. de C.V. (RETIA, a.s.) – radarová technika, systémy velení a řízení - http://www.retia.cz/cs/

 

Dixat, S.A. de C.V. (ERA a.s.) – obranný průmysl - http://www.era.aero/

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě (Mexiko, 14. 8. 1990, vstup v platnost 22. 1. 1991)

 

Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických (Mexiko, 4. 5. 1995, vstup v platnost 4. 1. 1996)

 

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech cestovních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)

 

Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)

 

Dohoda mezi vládou ČR a Mexika o změně Dohody mezi vládou ČR a vládou Mexika o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. 11. 1999 (cílem bylo zajistit kompatibilitu s Nařízením Rady ES č. 539/2001)

 

Dohoda o školské a kulturní spolupráci (Praha, 11. 10. 2001, vstup v platnost 3. 6. 2002)

 

Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou ČR a vládou Mexika (Mexiko, 26. 11. 1999, vstup v platnost 29. 8. 2000)

 

Prezidentské dohody:

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (vstup v platnost 13. 3. 2004)

 

Smlouva mezi ČR a Mexikem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Mexiko, 4. 4. 2002, vstup v planost 27. 12. 2002)

 

Rezortní dohody:

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Diplomatickou akademií Praha a Institutem Matíase Romera v Mexiku (Praha, 23. 1. 2004, platnost 3 roky od data podpisu)

 

Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi MMR ČR a Ministerstvem turistiky Mexika (podepsána 8. 3. 2004 v Praze)

Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství, živočišné výroby a rozvoje venkova Mexika v oblasti fytosanitární (Mexiko, 13. 3. 2000, vstup v platnost dnem podpisu)

 

Memorandum o shodě mezi Ministerstvem zahraničních věcí Mexika a Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu (Guadalajara, 28. 5. 2004 při příležitosti summitu EU-LAC)

 

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mexickou radou zahraničního obchodu (COMCE) a Hospodářskou komorou ČR (Praha, 12. 10. 2001)

 

Memorandum o spolupráci MŽP ČR a MŽP Mexika (20. 3. 2006)

 

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Mexika o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce

 

Platné dohody mezi institucemi:

Dohoda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a mexickou Národní radou pro vědu a technologii CONACYT

 

Dohoda o spolupráci mezi UK a univerzitou UNAM

 

Dohoda o spolupráci mezi UK a Universidad Michoacana v Morélii

 

Dohoda o spolupráci mezi ČVÚT a TEC Monterrey, Campus, México

 

Dohoda o spolupráci mezi VŠE a ITEM

 

Memorandum o porozumění mezi ProMéxico a CzechInvestem

 

Perspektivní mezistátní dohody:

Smlouva o právní pomoci v trestních věcech

 

Smlouva o extradici

 

Smlouva o vzájemné pomoci v celních otázkách

 

Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu

 

Dohoda o spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu

 

Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatických pracovníků

 

Parafovaný Protokol o porozumění mezi ministerstvem hospodářství Mexika a MPO ČR

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje Spojeným státům mexickým rozvojovou pomoc, s výjimkou vládních stipendií udělovaných na reciproční bázi. Humanitární pomoc byla naposledy poskytnuta ze strany ČR v roce 1999.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: