Mexiko podepsalo Transpacifickou dohodu (TPP)

10. 5. 2016

  • Země: Mexiko
  • Datum zveřejnění: 20.11.2015

Ilustrační obrázekDne 5. října 2015 byla podepsána Transpacifická dohoda mezi Mexikem a dalšími 11 zeměmi – Austrálie, Brunej, Kanada, Chile, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Singapur, USA a Vietnam. Dohoda sdružující 12 zemí z 3 kontinentů dává vznik největší zóně volného obchodu na světě.

Mexiko již má podepsané dohody s Kanadou, Chile, USA, Japonskem a Peru. Po vstupu Transpacifické dohody v platnost se očekává prohloubení integrace výrobních řetězců mezi Mexikem, USA a Kanadou, která má vytvořit ze Severní Ameriky nejkonkurenceschopnější region na světě. TPP rovněž posílí spolupráci Mexika s prioritními obchodními partnery v Latinské Americe - Chile a Peru, a dále se zaměří na hlubší proniknutí na japonský trh.

Dohoda se skládá z několika částí, které obsahují řadu obecných závazků týkajících se technických překážek obchodu, včetně sjednocení norem a standardů. Mimo tato témata dohoda zahrnuje oblasti jako je digitální ekonomika, účast státních firem v mezinárodním obchodu a slibuje i větší možnost zapojení pro menší firmy.

Otevřením trhů se členové zavazují k odstranění a eliminaci celních překážek především u průmyslových výrobků a k odstranění či snížení celního zatížení uvaleného na zemědělské produkty. Speciální kapitola dohody upravuje obchodování s textilem a s ním spojenou problematiku prokazování původu zboží a kumulovaný původ zboží. Dohoda rovněž zahrnuje další významná témata, jako je ochrana práv duševního vlastnictví či vývoz farmaceutických výrobků a zdravotních prostředků.

TPP bude mít pozitivní dopad i na klíčový sektor mexického hospodářství - automobilový průmysl. Díky pravidlům o původu zboží bude množství použitého materiálu při výrobě automobilů 45% a 40% v případě auto dílů. Podle tohoto pravidla dojde k odstranění celního zatížení ve všech členských zemích, které splní stanovená procenta. Ministerstvo Hospodářství Mexika, Sectretaría de Economía, odhaduje růst exportu díky TPP o 150 000 milionů dolarů během pěti let od vstupu dohody v platnost.

Zdroj: Revista comercio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexico City.

Tisknout Vaše hodnocení: