Uvolňování cen pohonných hmot v Mexiku od ledna 2017

3. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Uvolňování cen pohonných hmot v Mexiku od ledna 2017 Přinese uvolňování cen pohonných hmot zamýšlené výsledky – liberalizaci prodeje konečnému spotřebiteli v zákonných mezích a snížení zadlužení státní ropné společnosti Pemex – nebo povede ke korupci a výraznému navýšení cen zboží a služeb?

Od 1. ledna 2017 začnou mexické ministerstvo financí a CRE – Comisión Reguladora de Energía (Energetická regulační komise) postupně uvolňovat ceny pohonných hmot. V první fázi – leden až březen – budou stanoveny maximální regionální ceny. Mexiko bude rozděleno do 90 oblastí (7 příhraničních a 83 vnitrozemských). Do jakého teritoria patří konkrétní obec lze ověřit na webových stránkách CRE.

Cena u hranic s USA bude kontrolována z důvodu zamezení rozdílu s blízkými americkými městy. Nejprve bude určena cena na měsíc leden, následně v únoru po týdnu a od 18. 2. pak denně. Pro ilustraci od 1. ledna do 3. února 2017 bude cena za litr benzínu Magna 15,99 MXN, za benzín Premium 17,79 MXN a za diesel 17,05 MXN.          

Od 30. března by na volnou tvorbu cen měly přejít státy Baja California a Sonora, od 15. června Chihuahua, Coahuila, Nuevo León a Tamaulipas, od 30. října Baja California Sur, Durango a Sinaloa, od 30. listopadu Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz a Zacatecas, a od 30. prosince Campeche, Quintana Roo a Yucatán.

CRE a Profeco – Procuraduría Federal del Consumidor (Federální prokuratura na ochranu spotřebitele) připravily mobilní aplikaci, kterou bude možné zdarma nainstalovat a která ukáže nejen nejbližší čerpadla, ale také ceny nabízených pohonných hmot. Majitelé benzínových pump budou muset denně informovat CRE o svých cenách. Pokud by byly výrazně vyšší než kontrolní regionální, může být stanovena pokuta a čerpací stanice by se musela vrátit ke kontrolovaným cenám.

Energetická reforma letos otevřela trh i dalším firmám provozujícím čerpadla. V současnosti na území Mexika operuje kromě dříve monopolního Pemexu dalších 6 společností. Mexiko bude muset zvýšit ceny pohonných hmot, aby nemuselo subvencovat náklady, které na ně má státní ropná společnost Pemex.

Očekává se, že v příštím roce by procentní nárůst cen mohl dosáhnout dvoumístného čísla. Subvencování cen pro konečného spotřebitele se pro zadlužený Pemex stalo neudržitelné. Celkový dluh dosahuje téměř 100 mld. USD, z toho cca 50 mld. USD tvoří ztráty z prodeje benzínu a nafty. Vyšší náklady na pohonné hmoty se zcela jistě promítnou do výraznějšího růstu cen zboží a služeb v Mexiku, a to může způsobit kritickou situaci u značné části obyvatel žijících již dnes na hranici nebo pod hranicí bídy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autorka: Eva Tadlíková, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek