Mexiko: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

V roce 2000 vstoupila v platnost Dohoda o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé. EU a Mexiko od tohoto okamžiku rozvíjejí politický dialog na témata společného zájmu, jako je sociální koheze, lidská práva, udržitelný ekonomický rozvoj, životní prostředí, vzdělání a kultura, věda a technologie.

 

Obě strany shledaly za nutné aktualizovat Dohodu tak, aby lépe odpovídala současné situaci. Momentálně jsou definována témata k jednání.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en México

Paseo de la Reforma 1675

Lomas de Chapultepec

C.P. 11000 México, D.F.

Tel.: +52 55 55403345

Fax: +52 55 55406564

http://eeas.europa.eu/delegations/mexico

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a Mexikem jsou založena na Dohodě o volném obchodu (v platnosti od r. 2000).

 

Postavení zemí EU v mexické teritoriální relaci (rok 2015, mil. USD, %)

 

Země

Obrat

Podíl na obratu (%)

SRN

17484,8

28,13

Španělsko

8088,9

13,01

Itálie

6708,4

10,79

Holandsko

5087,9

8,18

Francie

5846,4

9,41

Velká Británie

4312,9

6,94

Belgie

2669,4

4,29

Irsko

1773,6

2,85

ČR

1347,2

2,17

Rakousko

1311,4

2,11

Maďarsko

1191,9

1,92

Švédsko

1160,5

1,87

Polsko

1444,6

2,32

Finsko

616,9

0,99

Dánsko

657,4

1,06

Portugalsko

590,6

0,95

Rumunsko

453,7

0,73

Lucembursko

201,5

0,32

Řecko

252,8

0,41

Slovensko

391,6

0,63

Estonsko

122,6

0,20

Slovinsko

123,1

0,20

Litva

75,7

0,12

Malta

86,5

0,14

Bulharsko

70,4

0,11

Lotyšsko

30,3

0,05

Kypr

15,3

0,02

Chorvatsko

46,2

0,07

Celkem

62162,5

100,0

Zdroj: Ministerstvo hospodářství

 

EU je třetím nejdůležitějším obchodním partnerem Mexika po NAFTA a Číně. V roce 2015 (zdroj www.economia.gob.mx) dosáhly dovozy z EU 43,7224 mld. USD a vývozy do EU 18,44 mld. USD.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Aktuální programy EU bilaterální a multilaterální spolupráce:

 

1. Bilaterální spolupráce EU – Mexiko

 

1.1  Oblast sociálního rozvoje

 

Integrovaný program sociální koheze:

probíhá ve 2 etapách – Laboratořích sociální koheze. V první části byla poskytnuta podpora institucím a organizacím občanské společnosti ve státě Chiapas. Druhá část začala v dubnu 2014 a zaměřuje se na posílení dialogu mezi státem a organizacemi občanské společnosti.

http://www.cohesionuemx.eu/

Celkový rozpočet: 20.000.000 EUR

Podíl EU: 18.200.000 EUR

1.2  Oblast konkurenceschopnosti a ekonomického rozvoje

 

Program konkurenceschopnost a inovace (PROCEI):

ve spolupráci s PROMÉXICO podporovat rozvoj malých a středních mexických firem, především v sektorech textilního průmyslu, zemědělství (káva, med, avokádo), zpracování kovů, leteckého průmyslu, průmyslu plastů. Program je zaměřen především na státy Chihuahua, Baja California, Morelos, Jalisco a Puebla.

http://www.cemue.com.mx

Celkový rozpočet: 18. 000.000 EUR

Podíl EU: 9.000.000 EUR

 

1.3  Program kulturního rozvoje

 

Zaměřuje se na restauraci sociálních vazeb a sociální inkluzi např. prostřednictvím orchestrů mladých ve státě Chihuahua, podporou kulturní identity ve státech Campeche a Oaxaca, integrací mladých lidí ve státě Tamaulipas nebo propagací evropských filmů v Mexiku.

Podíl EU: 2.400.000 EUR

 

1.4  Spolupráce na specifická témata

 

1.4.1        Projekty financované prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva

 

9 projektů zaměřených především na práva žen, migrantů, podporu obránců lidských práv a novinářů.

Podíl EU: 1.000.000 EUR

 

1.4.2        Spolupráce s nestátními subjekty

 

15 projektů určených pro různé nadace, které se zaměřují na spolupráci s místní samosprávou, participaci občanů, prevenci proti násilí, lidská práva, rozvoj indiánských komunit, boj proti násilí a chudobě, bezpečnost nebo ekonomickou nezávislost žen.

Podíl EU: 5.000.000 EUR

 

1.4.3        Ostatní

 

8 projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, zdraví, jadernou bezpečnost a migraci především ve státech Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, San Luis Potosí a Tlaxcala.

Podíl EU: 6.000.000 EUR

 

 

2. Spolupráce EU – Latinská Amerika

 

Latinskoamerická síť center podpory vodních zdrojů (Program RALCEA)

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/ralcea/index_es.htm

 

AL-INVEST – Program na podporu obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/al-invest/index_es.htm

 

ALFA-Program spolupráce mezi vysokými školami EU a Latinské Ameriky

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_es.htm

 

EUROsociAL, URB-AL - iniciativy EK na podporu sociální koheze v Latinské Americe

http://www.programaeurosocial.eu/, http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/urbal/index_es.htm

 

EUrocLIMA - Program regionální spolupráce proti klimatickým změnám

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/euroclima/index_es.htm

 

COPOLAD – Program spolupráce v boji proti pašování drog mezi EU a Latinskou Amerikou

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/copolad/index_es.htm

 

@LIS2 – Aliance pro informační společnost, fáze 2

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alis/index_es.htm

 

LAIF – Program na podporu investování v Latinské Americe

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_es.htm

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: