Mezinárodní arbitráž: zvolte si vhodnou destinaci pro ústní jednání

6. 7. 2014 | Zdroj: Economia, a. s.

Ústní jednání nemusí být totožné s místem konání rozhodčího řízení. V praxi je možné si jako místo rozhodčího řízení sjednat Česko, ale ústní jednání mít třeba na Bahamách.

Jednou z výhod rozhodčího řízení je i možnost dohodnout se na místě konání ústních jednání. Díky flexibilitě, kterou rozhodčí řízení nabízí, je možné, aby toto místo bylo odlišné od místa konání rozhodčího řízení.

Volba místa konání rozhodčího řízení má dva základní důsledky: volbu práva dané země a volbu jurisdikce soudů dané země pro kontrolu nad rozhodčím řízením a asistenci tomuto řízení.

Rozhodčí řízení a ústní jednání

V tomto příspěvku se však budeme zabývat otázkou místa konání ústních jednání. Za velice podstatnou totiž považujeme skutečnost, že se často zaměňuje místo konání rozhodčího řízení s místem ústního jednání, ačkoliv jde o dvě odlišné a od sebe navzájem oddělitelné věci.

Ústní jednání totiž nemusí být totožné s místem konání rozhodčího řízení. V praxi je tedy klidně možné si jako místo konání rozhodčího řízení sjednat Českou republiku, ale ústní jednání mít například na Bahamách. Tato možnost tak umožňuje stranám rozhodčí smlouvy dohodnout si místa, která pro ně, pokud si dobře zvolí, budou jednak výhodná, ale zároveň i příjemná.

Nicméně, při výběru tohoto místa je důležité se zároveň zamyslet nad různými možnými hledisky výhodnosti, či nevýhodnosti. Je důležité brát v potaz například dostupnost místa jednání a časovou náročnost cestování do něj. Pravděpodobně tedy nebude příliš dobrým nápadem si za místo ústního jednání ve sporu českého objednavatele a slovenského dodavatele zvolit například Kambodžu, která trpí poměrně špatnou dopravní dostupností, za situace, kdy ústní jednání bude trvat jen jeden den.

Dalším velmi podstatným hlediskem jsou finanční náklady, zejména náklady cestovní. Přestože jsou některé z destinací z hlediska vzdálenosti na stejné úrovni, není tomu tak vždy i u ceny letenek nebo jiných způsobů dopravy. Kromě těchto nákladů bude však nutné zmapovat například i výši cen hotelů, popřípadě jiných ubytování v okolí vybraného místa jednání, pokud bude nutné strávit tam více než jeden den.

Úhrada nákladů

Dále je dobré si předem zjistit, jaké možnosti nabízí okolí ubytování. Golfové hřiště s dobrou restaurací po boku může z vypjatého jednání udělat poměrně příjemnou záležitost pro všechny zúčastněné, díky které se bude stranám lépe jednat, než by tomu bylo v případě sterilního kancelářského prostředí.

V případě, že by si strany místo konání ústního jednání zvolily v jiném státě, než je Česká republika, je potřeba rovněž pomyslet na jazykovou vybavenost zúčastněných a také na celkovou dostupnost pro svědky jednotlivých stran rozhodčího řízení.

U jazykové problematiky bude například nutné zajistit, aby u ústního jednání byl přítomen zapisovatel, jenž bude ovládat jazyk, ve kterém se dané řízení povede. Vzhledem k povinnosti stran hradit veškeré náklady i rozhodcům, je třeba počítat i s tímto nákladem.

Navíc je třeba pečlivě zvážit volbu exotické destinace pro ústní jednání, pokud strany nevědí, kolik svědků budou chtít předvolat. Bylo by samozřejmě pro stranu sporu nešťastné, kdyby měla prohrát jen proto, že nebyla schopna uhradit cestovní náklady všem svědkům, které pro svůj spor potřebovala.

Je možné uzavřít, že možnost zvolit si místo konání ústního jednání odlišné od místa konání rozhodčího řízení je velkou výhodou rozhodčího řízení a je jen na stranách, zda této výhody využijí.

Převzato z časopisu Český exportér, vydávaného vydavatelstvím Economia, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autoři: Zbyšek Kordač, Tereza Kyselová, Weinhold Legal, advokátní kancelář.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek