Mezinárodní ekonomické vztahy Sverdlovské oblasti (Rusko)

4. 5. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Mezinárodní ekonomické vztahy Sverdlovské oblasti (Rusko) V Uralské obchodní a průmyslové komoře bylo dne 27. dubna 2016 uspořádáno rozšířené zasedání kolegia Ministerstva vnějších a mezinárodních ekonomických vztahů Sverdlovské oblasti (SvO) s cílem informovat diplomatická a zahraniční zastoupení v Jekatěrinburgu o výsledcích rozvoje mezinárodních vztahů a zahraničního obchodu oblasti v roce 2015 a o úkolech na rok 2016. K těmto informacím jsou doplněny aktuální výsledky zahraničních obchodu ČR s SvO.

Na zasedání kolegia byly v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů uvedeny hlavní strategické úkoly SvO zaměřené na upevnění spolupráce s partnery ze zemí EAHU, SNS a ŠOS, prohloubení integrace se zeměmi Blízkého východu a udržení kontaktů s partnery ze zemí EU s cílem zachování obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráce.

Pro naplnění těchto cílů Ministerstvo vnějších a mezinárodních ekonomických vztahů SvO v roce 2015 zorganizovalo 190 mezinárodních akcí s účastí zahraničních partnerů, bylo uspořádáno 33 jednání s gubernátorem a 9 jednání na úrovni předsedy vlády SvO. Uskutečnilo se 14 zahraničních návštěv, z toho 4 na úrovni gubernátora (CZ, EG, CZ, IT). Jako jedna z nejvýznamnějších byla uvedena návštěva ČR v květnu 2015, během které se uskutečnilo zasedání společné pracovní skupiny s MPO ČR.

Bylo podepsáno 40 dohod a memorand o spolupráci s SvO nebo se sverdlovskými hospodářskými subjekty. S českými subjekty byly například jmenovány dohody zaměřené na rozvoj strojírenství, průmyslové a technologické spolupráce, energetiky, komunálních služeb a vzdělávání. Sverdlovská oblast se účastnila 3 zasedání mezivládních komisí (AM, CZ, TM) a 2 pracovních skupin (IR, CZ).

V Jekatěrinburgu v současné době působí 14 diplomatických misí, 12 honorárních konzulů a 7 oficiálních obchodních a kulturních reprezentací zahraničních zemí.

V oblasti zahraničního obchodu měly ekonomické subjekty SvO vztahy s partnery ze 142 zemí. Celkový zahraniční obchod SvO se v roce 2015 snížil o 15 %, z čehož export o 14 % a import o 17 %. Snížení obchodní výměny ovlivnilo snižování cen a dynamika obchodu s kovy a kovovými výrobky, což jsou nejdůležitější exportní položky SvO. Mezi dalšími faktory byla uvedena devalvace rublu, orientace spotřebitelů na místní produkci a celkové snížení poptávky.

Výsledky zahraničního obchodu SvO v roce 2015 (v mil. USD)
  2014 2015 Změna
Obrat 11 119 9 471 -15 %
Export z SvO 7 853 6 764 -14 %
Import do SvO 3 266 2 707 -17 %
Saldo 4 588 4 057 -12 %

Zdroj: Údaje celní statistiky SvO – bez obchodu s KZ, AM a KG (bez KG od 8/2015)

Celkový obchodní obrat RU se v roce 2015 snížil o 33 %, export o 31 % a import o 36,4%. Příznivější údaje za SvO byly odůvodněny strukturou zahraničního obchodu SvO a nižší závislostí na obchodu s energetickými surovinami.

V obchodní struktuře exportu z SvO zaujímaly největší podíl kovy a výrobky z nich (47,5 %). Dále následovaly chemické produkty (25,8 %), stroje a zařízení (14,4 %). V importu do SvO dominovaly stroje a zařízení (48,3 %), dále chemické výrobky (20,7 %), kovy a výrobky z nich (10,4 %). Jako důležitý ukazatel zahraničního obchodu SvO v roce 2015 byl uveden objem „nesurovinového exportu“, který dosáhl podílu 57 %.

Obchodní obrat s vybranými zeměmi za 2015 (v mil. USD)
  Země Obrat Podíl Změna   Země Obrat Podíl Změna
1 US 1 757 18,6 % -9 % 6 FR 361 3,8 % 83 %
2 CN 861 9,1 % 7 % 7 IT 351 3,7 % -1 %
3 NL 748 7,9 % -29 % 8 AZ 316 3,3 % -51 %
4 DE 664 7,0 % -23 % 9 BY 298 3,1 % -23 %
5 TR 521 5,5 % -4 % 18 CZ 134 1,4 % -43 %

V geografické struktuře obchodu SvO zaujímají důležité místo země EU, jejichž obchodní obrat s SvO se však v roce 2015 snížil o 26 % a podíl na celkovém obchodu tak představoval 32% (snížení podílu o 5 %). Obchodní výměna se zeměmi APEC se snížila o 4 % a jejich podíl na celkovém obchodu SvO dosáhl 37 % (zvýšení podílu o 5 %). Nejvýznamnějšími obchodními partnery SVO byli v roce 2015 US, CN, NL, DE, TR a FR, prostřednictvím kterých bylo realizováno téměř 52 % zahraničního obchodu. 

Vývoj vzájemného obchodu s ČR

Dále uvádíme aktuální údaje o vývoji vzájemného obchodu ČR s SvO za minulé dva roky a za první dva měsíce roku 2016.

Výsledky zahraničního obchodu SvO s ČR za 2014–2016 (v mil. USD)
  2014 2015 Změna 1-2 / 2014 1-2 / 2015 Změna
Obrat 237 134 -43 % 17 33 +96 %
Export do ČR 148 70 -53 % 9 22 +142 %
Import z ČR 88 65 -26 % 8 11 +43 %

Zdroj: Údaje celní statistiky RU, duben 2016

Obchodní obrat ČR s SvO se v roce 2015 snížil o 43 %, z čehož snížení vývozu do ČR představovalo 53 % a snížení dovozu z ČR 26 %. V roce 2015 se podstatně snížil vývoz do ČR kovů a kovových výrobků (o 88 mil. USD). Z ČR se dováželo méně výrobků zařazených pod „nedefinovaný kód“ (o 37 mil. USD), zvýšil se naopak dovoz z ČR energetických a mechanických zařízení, strojů a jejich částí (o 15 mil. USD).

V prvních dvou měsících roku 2016 obchodní výměna SvO s ČR zaznamenala výrazný nárůst ve srovnání s rokem 2015. Na straně vývozu do ČR došlo k navýšení o 142 %, na straně dovozu z ČR o 43 %. Do ČR se v tomto období dovezlo o 10 mil. USD více položek výrobků zahrnujících drahocenné kovy a šperky, z ČR se naopak do SvO dovezlo více výrobků zařazených pod „nedefinovaný kód“ (navýšení o 8,4 mil. USD). Dovoz energetických, mechanických a elektrických zařízení, strojů a jejich částí z ČR se v tomto období naopak snížil o 4,6 mil. USD.

Ze strany představitelů Ministerstva vnějších a mezinárodních ekonomických vztahů SvO byl na zasedání kolegia zdůrazněn zájem o spolupráci se zahraničními partnery. Byly oceněny aktivity, zaměřené na rozvoj vzájemné spolupráce i v období nepříznivých ekonomických podmínek.

V této souvislosti byly v prezentacích několikrát uvedeny pozitivní příklady vzájemné spolupráce s ČR (česká účast na průmyslové výstavě Innoprom, zasedání pracovní skupiny, uskutečnění MVK, účast delegací SvO na akcích v ČR a českých delegací v SvO, působení společných rusko-českých podniků v SvO).

Akce potvrdila otevřenost SvO ke spolupráci se zahraničními partnery za účelem budování domácí výroby a posilování exportního potenciálu regionu. Ministerstvo nabízí informační pomoc při zvažování zahraničních projektů a administrativní podporu při zahájení jejich realizace.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek