Milionové investice do terciální sféry

21. 10. 2011

  • Země: Itálie
  • Datum zveřejnění: 20.10.2011
  • Zdroj: il Velino AGV

Ministryně cestovního ruchu, Michela Brambilla, slavnostně oznámila: „Smlouva o rozvoji naší země je poprvé spojena se sektorem cestovního ruchu.“. Podpora obchodních aktivit, které mohou napomoci růstu tohoto sektoru a přílivu přímých zahraničních investic, to jsou plány zaměřené na italské malé a střední podniky pro které vláda uvolnila 22,5 milionu euro.

Ministerstvo zařadilo mezi priority rozvoje sektoru především inovace, nové iniciativy a vzdělávání.  Plán podpory obchodních aktivit je směřován především, ale nejenom, na jižní regiony Apeninského poloostrova.

Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Miláno.

Tisknout Vaše hodnocení: