Minimální mzda se zvýší na 9200 korun

15. 9. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Minimální mzda se zvýší na 9200 korun Vláda schválila návrh předložený ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč. Naposledy se minimální mzda zvyšovala o 500 korun v srpnu 2013, předtím se od roku 2007 neupravovala vůbec.

Nařízení počítá také s valorizací nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat.

„Poctivě pracujícím chceme zajistit důstojnou odměnu za vykonanou práci. Postupně proto budeme zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Vláda tímto realizuje svůj záměr, který představila v Programovém prohlášení. Toto řešení zohledňuje současný i očekávaný ekonomický vývoj, stejně jako předpokládaný růst mezd a spotřebitelských cen,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů; pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce. 

Minimální mzda se naposledy zvýšila 1. srpna 2013. Fakt, že v letech 2007 až 2012 nebyla minimální mzda zvyšována, přispěl k tomu, že byly velmi výrazně oslabeny základní funkce minimální mzdy a významně poklesla kupní síla zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. Stagnace minimální mzdy přispěla k tomu, že výše čisté minimální mzdy je v současné době postačující na pokrytí výživy a ostatních základních osobních potřeb, nestačí však například k zabezpečení rostoucích nákladů na bydlení, uvádí k navýšení ministerstvo práce a sociálních věcí.

S návrhem nesouhlasili zaměstnavatelé

Svaz průmyslu a dopravy považuje rozhodnutí vlády za porušení dohody sociálních partnerů. "Poukázali jsme na to i při zářijové tripartitě, kdy vláda přislíbila, že kroky ohledně minimální mzdy budou přijímány vždy po vzájemné dohodě a že se bude hledat klíč pro nastavení kritérií pro míru zvýšení či nezvýšení minimální mzdy pro delší časové období,“ reagoval mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Milan Mostýn.

Hospodářská komora České republiky upozorňuje na skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí do dnešního dne nepředložilo vyhodnocení dopadů loňského zvýšení minimální mzdy. Komora má od svých členů z řad podnikatelů informace, že schválené navýšení by pro řadu z nich mohlo být až likvidační, ve svém důsledku může vést ke zvýšení nezaměstnanosti, nárůstu práce na černo a celkově významně ohrozí další vývoj ekonomiky, která se pomalu, ale jistě dostává z červených čísel.

Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991

V České republice byla minimální mzda poprvé zavedena v roce 1991. Dosavadní úpravy minimální mzdy (základní sazby) jsou zachyceny v následující tabulce.

Období Výše minimální mzdy
v Kč za měsíc v Kč za hodinu
1991 únor 2 000 10,80
1992 leden 2 200 12,00
1996 leden 2 500 13,60
1998 leden 2 650 14,80
1999 leden 3 250 18,00
1999 červenec 3 600 20,00
2000 leden 4 000 22,30
2000 červenec 4 500 25,00
2001 leden 5 000 30,00
2002 leden 5 700 33,90
2003 leden 6 200 36,90
2004 leden 6 700 39,60
2005 leden 7 185 42,50
2006 leden 7 570 44,70
2006 červenec 7 955 48,10
2007 leden 8 000 48,10
2013 srpen 8 500 50,60
2015 leden 9 200 55,00

Tabulka: MPSV

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek