Ministerstvo energetiky připravuje první tendry pro komerční využití solární energie v Palestině

9. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Palestinský úřad pro energii a přírodní zdroje (Palestinian Energy and Natural Resources Authoriry, zkráceně PEA), fakticky ministerstvo energetiky Palestinské národní správy, připravuje komercionalizaci zelené energetiky. Ta se až dosud na Palestinských autonomních územích (PAÚ) rozvíjela pouze v rámci zahraniční rozvojové spolupráce.

Na začátek září 2016 chystá PEA formální zahájení procesu směřujícího k otevření tendrů na udělení licencí pro první tři velké solární parky, každý o instalovaném výkonu 10 MW.  Otevírá se tak nová příležitost pro české firmy, které mohou být především velmi žádanými partnery místních podnikatelů postrádajících dosud zkušenosti a technické know-how pro výstavbu a správu solárních parků většího rozsahu.

Připravovaný projekt výstavby solárních parků bude dle plánu PEA zahrnovat celkem 10 parků o celkovém instalovaném výkonu 100 MW. Podmínky soutěže umožní účast lokálních i zahraničních podnikatelů, nicméně specifika teritoria Palestiny vedou spíše k očekávání, že se o zakázky budou ucházet místní firmy, které pro tento účel naváží spolupráci se zkušenějšími zahraničními partnery.

V rámci projektu nabídne PEA k využití předem vytipované lokality k dlouhodobému pronájmu za účelem výstavby solárních elektráren, přičemž každá z deseti lokalit bude přidělena vítězi tendru. Rozhodovat bude především cenová nabídka (podmínkou bude výkupní cena el. energie o 10 procent nižší než ta, za kterou palestinské distribuční společnosti nakupují od Israel Electric Corporation). S vítězi tendrů následně uzavře státní Palestinian Electricty Transmission Ltd. (PETL) dlouhodobé smlouvy o odběru elektrické energie.

Předpokládaná délka kontraktu je přibližně 20 let. Návratnost investice kalkulovaná při výkupní ceně energie na úrovni 90 procent aktuální ceny izraelského (na Západním břehu Jordánu zatím téměr monopolního) dodavatele bude 7-8 let.

PEA má v úmyslu zveřejnit dokumentaci k tendrům a předběžně oslovit zájemce o účast v září 2016. Zájemci budou následně vyzvání k předložení formální žádosti k před-kvalifikaci s tím, že k účasti ve veřejné soutěži budou v souladu s lokální praxí připuštěny pouze firmy, které se úspěšně před-kvalifikují.      

S ohledem na to, že Česká republika je v Palestině dlouhodobě jedním z nejdůležitějších zahraničních donorů v sektoru energetiky a také díky tomu, že Česká republika prostřednictvím programů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) stála u zrodu solární energetiky na PAÚ, existuje kontinuálně poptávka po českých technologiích a českých „řešeních“ aplikovatelných v Palestině.  

Českým podnikatelům se nyní otevírá příležitost využít dobrého jména a pozice ČR v sektoru obnovitelných zdrojů energie v Palestině k navázání spolupráce s lokálními energetickými firmami a získání zakázek v tomto vysoce perspektivním odvětví palestinské ekonomiky.

Bližší informace a případně kontakty na místní firmy poskytne ekonomický diplomat Styčného úřadu České republiky v Ramalláhu pan Cyril Bumbálek (email: cyril_bumbalek@mzv.cz).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek