Ministerstvo financí slíbilo firmám přívětivější daně

27. 6. 2016 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Ministerstvo financí ČR (MF) koncem června představilo Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) jednotlivé kroky, které by měly vést k jednoduššímu přiznávání a placení daní. Představené záměry Babišova rezortu jsou prý v souladu s dlouhodobými požadavky SP ČR a jeho členů.

Březnový průzkum SP ČR ukázal, že členským firmám vadí především velká časová náročnost plnění daňových povinností vůči státu.

„Zahájili jsme práce na novém zákonu o dani z příjmů, na institutu samovyměření či na přípravě daňového kiosku. Například institut samovyměření by měl v praxi přinést výhody v podobě cílených kontrol či umožní vracení nesporné části nadměrného odpočtu DPH. Čekají nás nejen zásadní legislativní úpravy, ale je třeba nahradit i stávající nevyhovující IT systém. Tyto kroky vytvoří do budoucna i podmínky pro integrovaný systém správy daní a pojistného,“ potvrdila náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová uvedla, že jde o další krok ke zlepšení spolupráce mezi svazem a vládou. Ministerstvo podle ní bere vážně zkušeností a požadavků těch, co musí plnit množství daňových povinností. „Přítomnost hlavních aktérů z ministerstva financí a Finanční správy ČR na setkání s členy SP ČR bereme i jako deklaraci závazku dotáhnout změny do konce tak, aby byly reálné a opravdu pozitivní,“ dodala Kuchtová.

„Rádi vidíme snahu o zmírnění nejistoty kolem daňové uznatelnosti výzkumu a vývoje, ochotu bavit se s odbornou a dotčenou veřejností. Pozitivní, byť dílčíúpravy, pozorujeme například v novele zákona o daních z příjmů. V otázkách koncepčnějších přinášejících snížení administrativní zátěže jsme v minulosti spíše naráželi na jejich odkládání,“ uvedl předseda Expertního týmu SP ČR pro daně a pojištění Jiří Nekovář.

Cílenější a méně časté kontroly u DPH

Ministr financí v této souvislosti zadal svým podřízeným jasný harmonogram s konkrétními úkoly a termíny. Návrh nového zákona o dani z příjmů či samovyměření má být připraven do září 2017 pro další kabinet, který bude vládnout po sněmovních volbách. Vláda chce kromě systémových změn reagovat rovněž na konkrétní podněty z praxe i průběžně připravovat drobnější pozitivní úpravy pro podnikatelské subjekty.

Co se týká boje proti daňovým únikům a zvýšené zátěže, zejména kolem DPH, budou se prý správci státní kasy snažit o určitou míru vstřícnosti vůči podnikatelské veřejnosti. Kontroly by měly být postupně stále cílenější a u poctivých plátců méně časté, k čemuž se připravuje sofistikovanější analytický systém finanční správy.

„Finanční správa dostala jasné zadání, aby maximálně vstřícně komunikovala s daňovými plátci a řešila problémy primárně klientskou cestou, nikoliv restrikcemi a formálními výzvami. K individuálním případům nevhodného postupu dojít může, k tomuto byl zřízen na webu finanční správy kontaktní formulář s cílem získání zpětné vazby a možnosti nápravy či vysvětlení individuálních problémů,“ zmínil šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Zástupci MF informovali také o zjednodušení daňového přiznání pro poplatníky bez příjmů v zahraničí od roku 2017, který by měl být již jen na formuláři o rozsahu dvou A4, o rozšíření elektronizace, revizi kritických chyb či zjednodušení placení daní v podobě SIPO, daňové složenky a plateb kartou pro vybrané situace. Další pozitivní změny lze nalézt v prezentaci na webu SP ČR.

V rámci diskuse ke zkušenostem s kontrolním hlášením a k připravované elektronické evidenci tržeb, zmínil Andrej Babiš, že harmonogram zavádění EET pokračuje podle plánu a poznamenal: „Přemýšlím o jednotlivých návrzích na posunutí účinnosti EET. Kdyby se měla měnit, potom by přicházel v úvahu termín první fáze EET až od 1. února 2017."

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek