Ministerstvo připravilo první výzvu v programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

20. 7. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Cílem nového národního programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Základní myšlenkou programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů" je přinést řešení pro tyto mnohdy nebezpečné areály a plochy a prostřednictvím jejich nového podnikatelského využití tyto regiony hospodářsky pozvednout a přispět tak k zahlazování jejich ekonomických disparit.

První pilotní výzva pro rok 2017 je vypsána na částku 100 mil. Kč. Realizace Programu je navržena v letech 2017 - 2023, kdy celková alokace finančních prostředků činí 2 mld. Kč, které budou postupně uvolňovány v souladu s absorpční kapacitou území. Žadateli o dotace mohou být obce a kraje. Při hodnocení žádostí o zařazení do programu bude kladen důraz na efektivitu předložených projektů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek