Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo novou metodiku hodnocení výzkumných organizací

5. 9. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo novou metodiku hodnocení výzkumných organizací Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo novou metodiku hodnocení výzkumných organizací. Nová metodika v duchu strategických záměrů vlády ČR přispěje ke zvýšení efektivity prostředků vynakládaných na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Prostředky zaměří na realizaci konkrétních aktivit směřujících k tvorbě inovativních řešení a také na posílení hospodářství a rozvoje celé společnosti.

Metodika hodnocení výzkumných organizací pro poskytování institucionální podpory ze státního rozpočtu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu od roku 2018“ (Metodika) rozvíjí Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, kterou vláda schválila usnesením ze dne 8. února 2017 a zaměřuje se na organizace realizující výzkum s výsledky využitelnými v reálných aplikacích, především pak v oblasti průmyslu, energetiky a služeb.

„Podle této nové metodiky ještě v letošním roce provedeme hodnocení dosavadních výsledků a především budoucích záměrů všech výzkumných organizací aplikovaného výzkumu, jimž poskytujeme institucionální podporu na jejich dlouhodobý koncepční rozvoj,“ řekl ministr Jiří Havlíček.

Hlavními hodnocenými oblastmi bude zaměření organizace a naplňování výzkumných potřeb České republiky, úroveň národní a mezinárodní spolupráce, kvalita dosavadních výsledků, výkonnost výzkumu a jeho dopady.

Institucionální podporu poskytne MPO všem výzkumným organizacím ve své působnosti na základě výsledků hodnocení v letech 2018 až 2022.

„Podrobné hodnocení všech podpořených organizací se uskuteční v roce 2023. Na jeho základě zjistíme, do jaké míry poskytnutá podpora přispěla k plnění stanovených cílů a k rozvoji výzkumných kapacit pro posílení konkurenceschopnosti hospodářství České republiky,“ doplnil ministr Jiří Havlíček.

Zavedení několikaletého cyklu hodnocení výrazně přispěje k často požadované stabilizaci výzkumného prostředí, koncepčnímu plánování, snížení administrativní zátěže a možnosti výzkumných týmů plně se soustředit na realizaci kvalitního a pro společnost prospěšného výzkumu.

 

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek