Ministr Havlíček po bilanční schůzce: Uspěli jsme v podpoře průmyslu i exportu

6. 9. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Mezi výrazné úspěchy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) řadí ministr Jiří Havlíček přijetí některých důležitých zákonů, posilování ochrany spotřebitele, podporu českého exportu a průmyslu, naplňování iniciativy Průmysl 4.0 a pomoc strukturálně postiženým regionům.

Ministr průmyslu a obchodu to řekl po své bilanční schůzce s premiérem Bohuslavem Sobotkou, která se uskutečnila v sídle agentury pro podporu exportu CzechTrade.

Havlíček mluvil se Sobotkou o plnění úkolů, kterými byl pověřen při svém jmenování v dubnu letošního roku. Velmi úspěšnou oblastí v gesci MPO je podle něj podpora českého exportu.

„Cílem naší práce na Ministerstvu průmyslu a obchodu je podpora ekonomiky, podnikání a průmyslu. Podařilo se nám prosadit několik novel zákonů, které rozvoji těchto oblastí pomáhají. Jedná se zejména o zákon o elektronických komunikacích, novelu zákona o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele, novelu živnostenského zákona a zcela nový zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí,“ shrnul.

Čerpání evropských peněz

Dalším z diskutovaných témat bylo čerpání prostředků z  Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který MPO spravuje. Ministr uvedl, že do konce září 2017 bude z programu vyčerpáno 7 miliard korun, přičemž celkový cíl pro rok 2017 spočívající v čerpání více než 12 miliard bude dodržen.

„Přál bych si, aby čerpání strukturálních fondů probíhalo výrazně rychleji než dnes. V současnosti již není takovým problémem délka hodnocení žádostí, ale praktická realizace schválených projektů a předkládání žádostí o platbu ze strany podnikatelů,“ uvedl ministr.

„Snažíme se v tomto směru být aktivní, pravidelně jednáme se zainteresovanými svazy a organizacemi, odstraňujeme administrativní překážky a připravujeme také informační podpůrnou kampaň. Věřím, že se v dalším období čerpání podpůrných prostředků z OP PIK ještě výrazněji zrychlí,“ doplnil Havlíček.

Pokrok i v investicích

„Pokročili jsme i v oblasti podpory investic. Připravili jsme pro vládu materiál, ve kterém navrhujeme řadu opatření směřujících k výraznější podpoře investic s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například technologická centra. Předpokládám, že vláda materiál projedná v průběhu měsíce září, abychom mohli rychle začít pracovat na změně příslušné legislativy,“ doplnil člen vlády.  

Za jeden ze svých dalších úspěchů považuje ministr Jiří Havlíček hladké jmenování nové Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

V uplynulém období byla také schválena Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice. Velký potenciál má podle ministra současná i budoucí spolupráce MPO s českými technickými vysokými školami v rámci iniciativy Průmysl 4.0.

Hostitel schůzky je hlavním partnerem pro exportéry

Hostitelem bilanční schůzky byla agentura CzechTrade, podřízená MPO. CzechTrade letos slaví 20. výročí. Agentura představuje dlouhodobě nejpřirozenějšího partnera malých a středních firem a je vnímána jako prověřený a nezávislý nositel státní podpory jejich obchodních aktivit v zahraničí. To dokazují i výsledky letošního exportního výzkumu (CzechTrade, MPO a AMSP), který potvrdil dlouhodobě vysokou znalost CzechTrade mezi exportéry (94 %). Služeb CzechTrade využívají 3 z 10 vývozců.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek