Ministr průmyslu a obchodu jednal s bavorskou ministryní hospodářství o vzájemné spolupráci

4. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Ministr průmyslu a obchodu jednal s bavorskou ministryní hospodářství o vzájemné spolupráci Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček jednal dne 3. května 2017 s bavorskou místopředsedkyní vlády a ministryní hospodářství, médií, energetiky a technologií Ilse Aignerovou. Při setkání ministryně Ilse Aignerová zhodnotila vzájemné česko-bavorské obchodní vztahy a s ministrem Jiřím Havlíčkem diskutovala o problematice Průmyslu 4.0, digitalizaci a nových technologiích.

Spolková republika Německo je naším nejvýznamnějším obchodním partnerem s podílem 29,6 % na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. V případě vývozu se jedná o ještě vyšší podíl – celkem 33 % našeho exportu směřuje právě do Německa.

Německo se řadí k nejvýznamnějším investorům v České republice. Podle údajů České národní banky činí celková hodnota přímých německých investic v ČR více než 18 mld. EUR. To představuje šestnáctiprocentní podíl na celkové hodnotě přímých zahraničních investic v ČR.

„V rámci ekonomické spolupráce se Spolkovou republikou Německo je naším největším obchodním partnerem právě Svobodný stát Bavorsko. Jeho podíl na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu se SRN představuje téměř jednu čtvrtinu. V případě vývozu do SRN činí export českých firem do Bavorska téměř třetinu celkového objemu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

A dodává: „Je tedy logické, že Bavorsko patří mezi naše nejbližší obchodní partnery. Bavorské firmy zároveň patří v celosvětovém měřítku mezi technologicky nejvyspělejší. Jsem proto rád, že jsem mohl s paní ministryní hovořit nejen o dalším prohloubení naší vzájemné spolupráce, ale i o digitalizaci, nových technologiích a dalších výzvách modernizace našich ekonomik.

V roce 2016 činil celkový vzájemný obrat zboží mezi ČR a Bavorskem 19,5 mld. EUR, z čehož 13,2 mld. EUR tvořil český vývoz do Bavorska a 6,3 mld. EUR náš dovoz z Bavorska. Mezi oběma zeměmi se nejvíce obchodují stroje a elektrotechnické výrobky.

Svobodný stát Bavorsko patří mezi regiony s nejvyšším HDP a zaměřením na produkci s vysokou přidanou hodnotou. 

„Velkou inspirací v oblasti digitalizace průmyslu je pro nás právě vývoj v Bavorsku. Uvítáme, pokud ČR bude i nadále udržovat kontakty s německou státní správou a průmyslovou základnou, a to včetně regionální úrovně. Při setkání s paní ministryní nás proto zajímaly příklady dobré praxe, pokud jde o bavorský přístup k digitalizaci ekonomiky, i specifické problémy, kterým v této oblasti Bavorsko čelí. Věřím, že vzájemná spolupráce a výměna informací z oblasti Průmyslu 4.0 bude ku prospěchu obou stran,“ dodal ministr Jiří Havlíček.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek