Ministr průmyslu a obchodu představil programy na podporu a rozvoj podnikání v Ústí nad Labem

6. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se dnes zúčastnil v Ústí nad Labem 3. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje. Společně s ním na fóru diskutovali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, vládní zmocněnec pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj Jiří Cienciala, generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová, zástupci institucí, podniků, profesních organizací, akademické sféry a obcí regionu, ale i představitelé vlády Severního Porýní – Vestfálska a sousedního německého regionu Lužicko.

Ministr Jiří Havlíček se ve svém příspěvku věnoval především konkrétním programům podpory podnikání ve strukturálně znevýhodněných regionech a významu nových technologií pro hospodářskou restrukturalizaci a rozvoj podnikatelského prostředí Ústeckého kraje.

Zdůraznil silnou průmyslovou tradici Ústeckého regionu, který je energetickým srdcem České republiky, a jeho atraktivitu pro zahraniční i domácí investory. Podtrhl i důležitost investic do nových technologií v souvislosti se zaváděním prvků Průmyslu 4.0 do praxe.

„Důležitým aspektem je rostoucí význam využití průlomových technologií jako jsou velká a otevřená data, cloudová řešení či internet věcí. Tyto technologie jsou klíčové pro rozvoj průmyslu i růst malých a středních podniků, star-upů a inovativních digitálních služeb,“ uvedl Jiří Havlíček.   

Více než dvě stovky účastníků fóra seznámil s klíčovými strategiemi, vytvořenými vládou a Ministerstvem průmyslu a obchodu pro rozvoj a podporu podnikatelského prostředí.  

„V první řadě se jedná o vládní Strategii restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Na ní navazuje právě připravovaný Akční plán pro rok 2017 – 2018.  Je to první komplexní dokument, který se týká hospodářské restrukturalizace těchto regionů. Je postaven na základních pilířích, jimiž jsou Podnikání a inovace, Přímé investice, Výzkum a vývoj, Lidské zdroje, Sociální stabilizace, Životní prostředí, Infrastruktura a Veřejná správa.

Neměně důležitým strategickým dokumentem je Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 – 2020.  Pro překonávání bariér v podnikání jsme na MPO připravili Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2017. Hodláme spustit i dotační program Technologie pro postižené regiony s cílem zvýšit počet začínajících podnikatelů a posílit konkurenceschopnost těch stávajících,“ představil ministr Jiří Havlíček několik z řady konkrétních programů, určených pro rozvoj podnikání ve strukturálně postižených regionech. Patří sem ale i další projekty, zaměřené například na rozvoj vědy a výzkumu či projekty Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).   

Jako důležitý nástroj rozvoje podnikatelského prostředí v regionu označil Jiří Havlíček i pomoc MPO v oblasti exportu. Zdůraznil možnosti intenzivnější spolupráce místních podnikatelů s MPO a agenturou na podporu exportu CzechTrade například v rámci programu exportního vzdělávání a poradenství. Ten se zaměřuje na zlepšení informovanosti exportérů včetně možnosti získat pro podporu vývozu finanční zdroje.

V panelové diskusi věnované regionální podpoře podnikání a nových technologií vystoupil i generální ředitel agentury na podporu podnikání a investic Karel Kučera.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek